لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۱

دستگيري خبرنگار خبرگزاري فارس توسط پليس نجف


(rm) صدا | [ 3:12 mins ]
حسن قاعدي، خبرنگار خبرگزاري دولتی «فارس» که براي تهيه عکس و گزارش به نجف رفته بود روز گذشته توسط پليس عراق دستگير شد. مجيد سعيدي، دبير سرويس عکس خبرگزاري فارس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: پليس عراق از آقاي قاعدي مجوز ويژه خواسته است و با اين که وي کارت خبرنگاري و مجوز رسمي هم داشته در بازداشت پليس عراق است. وي مي افزايد که خبرنگارهاي همراه آقاي قاعدي پيگيري کردند، اما به آنها گفته شد که عراق را سريعا ترک کنند، و ظاهرا به آنها گفته شده است که آقاي قاعدي از عراق اخراج خواهد شد و پليس عراق وي را در مرز ايران تحويل خواهد داد. ماه منير رحيمي (راديوفردا): حسن قاعدي، خبرنگار خبرگزاري فارس که براي تهيه عکس و گزارش به نجف رفته بود روز گذشته توسط پليس عراق دستگير شد. مجيد سعيدي، دبير سرويس عکس خبرگزاري فارس، در گفتگويي که همکارم فرين عاصمي با او کرده به او مي گويد: پليس عراق از آقاي قاعدي مجوز ويژه خواسته است و با اين که وي کارت خبرنگاري و مجوز رسمي هم داشته در بازداشت پليس عراق است. مجيد سعيدي (دبير سرويس عکس خبرگزاري فارس): خبرنگاران ما با يک اکيپي رفته بودند، يک خبرنگار و يک عکاس و يکي از همکاران فني ما رفته بودند به عراق براي اين حوادثي که در نجف اتفاق افتاده. روزهاي اول و دوم خوب کار کردند و براي ما تصاويري ارسال کردند حتي از نيروهاي آمريکايي عکسبرداري کردند و با آنها راحت بودند و مدارکشان را نشان دادند و آمريکاييها مشکلي نديدند در اين مجوزشان، ولي متاسفانه ديروز صبح که آقاي قاعدي، عکاس ما رفته براي عکسبرداري از اطراف حرم، بدون اينکه به کسي اطلاع بدهند دستگيرش کردند و ما هم خيلي نگران بوديم و از مراجع اين طرف و آن طرف پيگيري کرديم ببينيم که چطور بوده که ايشان ناپديد شده، احتمال داديم که يک سري از گروههاي مبارز ايشان را دستگير کرده باشند به عنوان گروگان که خبرنگارهاي ما که آنجا بودند پيگيري کردند و فهميدند که پليس نجف دستگيرش کرده و دليلشان هم اين بوده که بايد يک سري مجوزهاي خاصي براي عکسبرداري از طرف ما برايتان صادر بشود که اين را ما هيچ اطلاعي نداشتيم. ف . ع : آقاي سعيدي منظورشان از اين مجوز خاص چيست، مگر عکاس شما مجوز نداشته؟ مجيد سعيدي: مجوز داشته، کارت خبرنگاري داشته و از نيروهاي خارجي که خيلي سختگيرتر هستند عکسبرداري کرده حتي. من نمي دانم چطوري اين پليس نجف يک سري حساسيتهاي بيخودي براي خبرنگاران ايراني دارد، چون اولين خبرنگارهايي که بعد از آزادي عراق و کلا زمان جنگ در عراق بودند ايراني ها بودند و به نظر من صف اول اين جنگ ايرانيها بودند و وقتي خيلي از خبرنگارهاي غربي در هتلها بودند و مي ترسيدند و منتظر چراغ سبز آمريکاييها بودند که وارد ميدان شوند، خبرنگارهاي ايراني خيلي جلوتر بودند و کار کردند و هيچ مشکلي تا الان نبوده. ف . ع : فقط آقاي قاعدي عکاس خبرگزاري فارس دستگير شده يا خبرنگار و همراهش هم دستگير شدند. مجيد سعيدي: خبرنگارهاي همراهشان در هتل بودند. وقتي رفتند پيگيري کنند، به آنها گفتند که عراق را سريعا ترک کنيد و ديگر اينجا نباشيد و ظاهرا اينطور که گفتند، آقاي قاعدي را اخراج مي کنيم از عراق و خودمان مي آييم مرز ايران تحويلش مي دهيم. ف . ع : آقاي سعيدي پليس عراق اعلام نکرده که چه زماني آقاي قاعدي را تحويل مقامات مرزي در بصره مي دهد؟ مجيد سعيدي: اگر به گفته آنها باشد که قاعدتا بايد فردا از مرز بصره تحويل ايران بدهند.
XS
SM
MD
LG