لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۳

بررسي نتايج تلاشهاي امدادگران زلزله بم، از ديد وزراي كشور و نيرو و رئيس مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): در نخستين روز سال نو ميلادي و شش شب پس از وقوع زلزله مصيبت بار زلزله بم، خبرگزاراريها و گزارشگراني که از بم گزارش مي دهند، همه بر واقعيتي سرسخت و حقيقتي تلخ تاکيد مي گذارند. اين واقعيت که با به صفر نزديک شدن احتمال يافتن بازماندگان زنده از زير آوارها، هدف عمليات امداد و کمک رساني اکنون ديگر محدود به جلوگيري از شيوع بيماريهاي واگيردار به دليل ميزان بالاي کشته شدگان دفن نشده و يافتن سرپناهي گرم براي همه بازماندگان در شبهاي سرد و سوزناک کويري بم است. در اين حال مسئولان مملکتي ايران نيز مي کوشند نتيجه تلاشهاي امدادگرانه 6 روز اخير را با افکار عمومي در ميان بگذارند و در برابر پرسشهايي در برابر نيمه خالي ليوان، نيمه پر آن را نيز به نمايش بگذارند. از جمله اين مسئولان که تازه ترين تحولات و اقدامات را در روز گذشته با تلويزيون حکومتي ايران در ميان گذاشتند، وزيران کشور، نيرو و رئيس مجلس بودند. عبدالواحد موسوي لاري وزير کشور جمهوري اسلامي ايران در تازه ترين گفتگوها درباره نيمه خالي و با اشاره به نابسامانيهايي در ابتداي امر کمک رساني به زلزله زدگان بم، بخشي از نارسايي ها را، ناشي از از بين رفتن کل سامانه هاي شهر دانست. حجت الاسلام موسوي لاري، وزير كشور جمهوري اسلامي (تهران): بعضي نارساييهايي که در روز اول حادثه به صورت طبيعي وجود داشت از روز دوم کارها سامان گرفت، امکانات در اختيار مردم قرار گرفت. گرچه هيچيک از آنها جوابگوي مشکلي که به وجود آمده، نيست. کل سامانه شهر از بين رفته. هيچيک از ادارات سرپا نبود. خيلي از مسئولين ادارات يا خودشان زير آوار مانده بودند يا چند نفر از بستگانشان را از دست داده بودند، بايد از بيرون شهر افرادي براي اداره آنجا مي آمدند. ا.م.ك.: وزير کشور آنگاه درباره نيمه پر ليوان و اقدامهاي امدادگرانه افزود: سامان يابي اقدامهاي امدادي و رسيدن کمکهاي امدادي از داخل و خارج از روز دوم به بعد ايجاد تحولي را در کيفيت کمک رساني و اوضاع شهر بم در پي داشته اشت. حجت الاسلام موسوي لاري: هم کمکهاي داخلي و حضور امدادگران داخلي و هم امدادگران بين المللي به موقع رسيدند و امروز که با هم صحبت مي کنيم تا حدودي در شهر شرايط معمولي است. از اين نظر مي گويم معمولي که دستگاههاي مختلف دارند کارهايشان را دنبال مي کنند. ما هنوز تلاشمان در مرحله فعلي، مساله اسکان موقت بازماندگان اين حادثه است که بتوانيم يک جاي مطمئن و آبرومند و بهداشتي براي آنها فراهم بکنيم تا بازسازي شهر آنها بتوانند در آنجا سکونت بکنند. ا.م.ك.: حبيب الله بي طرف وزير نيروي ايران درباره اقدامات انجام شده براي راه اندازي دوباره شبکه هاي آبرساني و برق رساني شهر بم مي افزايد از روز سه شنبه به بعد نيمي از شبکه آبرساني اصلي شهر به کار افتاده و روشني بخشهايي از شهر رفته رفته تامين شده است. هر چند به گفته او نارساييها در اين زمينه ها همچنان به چشم مي خورد. حبيب الله بي طرف، وزير نيرو (تهران): تا ديروز بيش از 50% از شبکه اصلي شهر آب اندازي شده بود و از طريق شيرهاي برداشت، امکان استفاده از آب شهري هم براي زلزله زدگان و هم امدادگران فراهم شد. بعد هم با توجه به آسيب شديدي که پست 220 کيلوولت ديده بود، از طريق خط ديگري راه اندازي سه پست 132 کيلوولت، امکان تامين برق منطقه فراهم شد. و از اين طريق حدود 20 کيلوولت شهر بم و روستاهاي اطراف هم تامين برق شد، به طوري که از شب دوم تقريبا روشنايي بخشهايي از شهر و به تدريج بخشهاي عمده اي از شهر فراهم شده. البته خطوط فرعي هم در آب و هم در برق هنوز راه اندازي نشده، يک کار زمانبري است. خوشبختانه اکيپهاي زيادي از سراسر کشور براي راه اندازي تاسيسات به منطقه رفتند و بيش از 43 اکيپ در برق فعالند و تعداد زيادي در آب فعالند. ا.م.ك.: برخلاف وزير کشور و وزير نيرو که به اقتضاي اجرايي بودن سمت و مقام خود در گفته هايي تازه بر نتيجه تلاشها و گزارش کارهاي انجام شده تاکيد کردند، مهدي کروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در راس قوه مقننه، بر آمادکي مجلس براي تداوم بخشيدن به اقدامهاي امدادي در آينده و برنامه ريزي طولاني مدت براي رسيدگي به نيازهاي بازماندگان و بازسازي بم تاکيد مي گذارد. حجت الاسلام مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي (تهران): در آستانه تصويب بودجه سال 83 هم هستيم. خب طبعا اين موضوع هم کاملا مورد توجه و نظر قرار مي گيرد که پيش بيني شود براي کار به نحو بسيار مطلوب و خوبي. در رابطه با کل مسائل زلزله و اتفاقات غيرمترقبه، برنامه اي انشاءالله دربرنامه چهارم که به زودي به مجلس مي آيد، آنجا بايد به مواردي توجه شود و کارهايي انجام شود. روز گذشته وزيران کشور، نيرو و رئيس مجلس شوراي اسلامي، طي سخناني از تلويزيون جمهوري اسلامي، کوشيدند نتيجه تلاشهاي امدادگرانه 6 روز اخير را با افکار عمومي در ميان بگذارند. حجت الاسلام عبدالواحد موسوي لاري وزير کشور بخشي از نارسايي ها و نابسامانيها در ابتداي امر کمک رساني به زلزله زدگان بم را، ناشي از از بين رفتن کل سامانه هاي شهر دانست و گفت که در جهت اسکان موقت بازماندگان حادثه تا زمان بازساي شهر تلاش مي کنند. حبيب الله بي طرف، وزير نيرو، اظهار داشت که از روز سه شنبه به بعد نيمي از شبکه آبرساني اصلي شهر به کار افتاده و روشني بخشهايي از شهر رفته رفته تامين شده است. هر چند به گفته او نارساييها در اين زمينه ها همچنان به چشم مي خورد. حجت الاسلام مهدي کروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز بر آمادگي مجلس جهت تداوم بخشيدن به اقدامهاي امدادي در آينده و برنامه ريزي طولاني مدت براي رسيدگي به نيازهاي بازماندگان و بازسازي شهر بم تاکيد گذاشت.
XS
SM
MD
LG