لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۰۴

رئيس جمهوري آمريکا : كمك رساني به زلزله زدگان ايران به منزله آب شدن يخ هاي سياسي نيست


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): رئيس جمهوري آمريکا در نخستين روز سال 2004 ميلادي از اقدام دولت خود در کمک رساني به آسيب ديدگان زمين لرزه ايران دفاع کرد و با اين حال گفت اين اقدام به معني آب شدن يخ هاي سياسي در مناسبات تهران و واشنگتن نيست. امير آرمين (راديو فردا): جورج بوش رئيس جمهوري آمريکا اقدام دولت خود در کمک رساني به آسيب ديدگان زمين لرزه بم را اقدامي درست ارزيابي کرد، اما يادآور شد اين در حکم ذوب شدن يخ هاي مناسبات سرد دوکشور نيست. آقاي بوش در نخستين روز سال نو گفت آنچه ما در ايران انجام مي دهيم نشان دادن اين نکته به ايراني هاست که مردم آمريکا رعايت مي کنند و با رنج انسانها برخورد عاطفي شديدي دارند. آقاي بوش گفت اگر تهران خواهان مناسبات بهتر است بايد اعضاي شبکه القاعده اسامه بن لادن را که در بازداشت دارد تحويل بدهد، و از برنامه توليد جنگ افزارهاي اتمي دست بردارد رئيس جمهوري آمريکا گفت محدوديتهاي ارسال پول به ايران و نيز تجهيزات حساس به منظور کمک هاي بشردوستانه به ايران را موقتا کم کرده است آقاي بوش گفت مااز دولت ايران قدرداني مي کنيم که به ما اجازه دادکمکهاي بشردوستانه را باهواپيما به آن کشور بفرستيم. کمک رساني اقدامي درست بود وقتي مردمي دچار گرفتاري مي شوند ما به آنها کمک برسانيم . يکي از نزديکان آقاي بوش گفته است رئيس جمهوري آمريکا با مشاوران برجسته وزارت امور خارجه در باره کمک رساني به ايران رايزني کرد و وقتي به او گفته شد تحريمها عليه ايران مانع ارسال کمکهاي پولي است دستور رفع بخشي از محدوديتهارا داد. رئيس جمهوري آمريکا گفت اقدام دولت آمريكا براي كمكرساني به آسيب ديدگان زمين لرزه بم در حکم ذوب شدن يخهاي سياسي در مناسبات تهران- واشنگتن نيست. آقاي بوش گفت اگر تهران خواهان مناسبات بهتر است بايد اعضاي شبکه القاعده را تحويل بدهد و از برنامه توليد جنگ افزارهاي اتمي دست بردارد. رئيس جمهوري آمريکا گفت ما از دولت ايران قدرداني مي کنيم که به ما اجازه داد کمکهاي بشردوستانه را با هواپيما به آن کشور بفرستيم. به گفته يکي از نزديکان آقاي بوش، رئيس جمهوري آمريکا با مشاوران برجسته وزارت امور خارجه در باره کمک رساني به ايران رايزني کرد و وقتي به او گفته شد تحريمها عليه ايران مانع ارسال کمکهاي پولي است، دستور رفع بخشي از محدوديتها را صادر كرد.
XS
SM
MD
LG