لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۵

بي تجربگي امدادگران ايراني در كمك رساني به آسيب ديدگان از ديد يك روزنامه نگار


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديو فردا): بي تجربگي و عدم آشنايي امدادگران ايراني با امدادرساني مطلوب انتقادي بود كه در چندروز اخير بارها شنيده شد. با گذشت زمان از حادثه زلزله بم اين انتقاد ها شدت مي گيرد. انصافعلي هدايت، روزنامه نگاري كه در بم حضور داشت در گفتگو با راديو فردا در بيان مشاهدات خود در اين باره از جمله از بي تجربگي سگ هاي ايراني ياد مي كند. انصافعلي هدايت كه شامگاه گذشته بم را ترك گفت به راديو فردا مي گويد: انصافعلي هدايت، روزنامه نگار: يكي از چيزهايي كه به چشم ميخورد اين بود كه ايراني ها متاسفانه كار را بلد نيستند كه به شكل خوب انجام بدهند و آنقدر هم حضور دارند به عنوان امدادگر و غيره كه دست و پاگير هستند. در حالي كه گروه هاي خارجي بدون اين كه يك كلمه حرف بزنند وارد كار مي شدند و بعد به تجزيه و تحليل اين كه فردا كجاي شهر كار مي كنند با كامپيوتر كار مي كنند برنامه ريزي مي كنند، اما در ايراني ها چنين چيزي وجود ندارد. اصلا بلد نيستند با اشخاصي كه زير آورند چه كار بايد بكنند. براي همين هم پيش بيني ميشود ميزان مرده ها خيلي زياد باشد و كمتر بتوانند افراد زنده را بيرون بكشند. سگ هاي ايران هم متاسفانه آموزش هاي كافي نديده اند. مردم بم به مهارت و توانايي هاي سگ هاي ايراني بسيار ظنين هستند. حتي از مربي سگ ايراني پرسيدم چرا مردم به سگ هاي ايراني اعتماد نمي كنند گفت براي اينكه ما آموزش كافي را نداديم و به هر بويي حساس است، حتي در يك موردي بوي انسان را با بوي موز اشتباه گرفته بود و باعث شد كه من اعتمادم را به توانايي هاي سگ ها از دست دادم. در مورد ساختمان هاي شهر هم برايتان بگويم. فقط يك هتلي بود كه نشكسته بود. در حالي كه ساختمان هاي اداري كه بودجه هاي هنگفتي از دولت مي گيرند كاملا ريخته بود و هيچ اثري نمانده بود يا اثر كمي مانده بود. در حالي كه اين اتفاق براي آن هتل نيافتاده بود چرا كه براي نظارت ارزش قايل بوده، بخش خصوصي بوده اما دولتي ها به اين مرحله اهميت نداده بودند كه نظارت كنند. براي همين هم مردم از ما مي خواستند كه بعنوان خبرنگار اگر به گروه هاي خارجي دسترسي داريم از آن ها بخواهيم كه هرپولي كه در سراسر دنيا جمعي ميشود به ايراني ها ندهند كه خودشان مستقيما بياند و در بم سرمايه گذاري كنند هم خوب بسازند هم سريع. اين خواسته اي بود كه مردم با ما مطرح مي كردند. بي تجربگي و عدم آشنايي امدادگران ايراني با امدادرساني مطلوب انتقادي بود كه در چندروز اخير بارها شنيده شد. با گذشت زمان از حادثه زلزله بم اين انتقاد ها شدت مي گيرد. انصافعلي هدايت، روزنامه نگاري كه در بم حضور داشت در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:امدادگران ايراني متاسفانه كار را بلد نيستند و دست و پاگير هستند. در حالي كه گروه هاي خارجي بدون حرف وارد كار مي شدند و برنامه ريزي مي كردند. سگ هاي ايران متاسفانه آموزش هاي كافي نديده اند. در يك موردي بوي انسان را با بوي موز اشتباه گرفته بود و باعث شد كه من اعتمادم را از دست دادم.
XS
SM
MD
LG