لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۵

غارت كمك هاي اهدائي مردم ايران و كشورهاي جهان در بم، از ديد عضو يك انجمن خيريه فعال دربم


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): امير ضرابي، از فعالان يكي از انجمن هاي خيريه حاضر در منطقه زلزله زده بم كه جمع كثيري از خويشاوندان خود را در زلزله بم از دست داد، در مصاحبه با راديوفردا، از بدبيني مردم نسبت به جمهوري اسلامي در مصرف وجوه نقد جمع آوري شده مي گويد. امير ضرابي (بم): اين بدبيني وجود دارد كه آيا اين كمك ها مي رسد يا نمي رسد يا چطور خرج مي شود. اين بدبيني ها وجود دارد و خيلي هم شديد و من خودم هم بدبين هستم. اينكه چگونه مي خواهند شهر را بسازند، تصميمي گرفته نشده، و كمك ها فوق العاده زياد است و براي ساختن چند بم فكر مي كنم كافي باشد. ل.آ.: از غارت ها و دزدي هائي كه انجام مي شود براي شنوندگان ما بگوئيد. گفته مي شود عده اي حتي طلاي اجساد را از آنها جدا مي كنند. امير ضرابي: روستاهاي اطراف بم سابقه خوبي ندارند. آنجا اكثر كارشان از طريق اعمال خلاف و قاچاق و اينها مي گذرد و گرفته اند از آقايان كه دزدي كرده اند، حتي كاميون هائي كه از جاده مي رفته گرفته اند و برده اند و تهديد كرده اند و وسايل شان را خالي كردند. اينكه اجساد را هم مي دزدند فكر مي كنم واقعيت داشته باشد. زيرا دختر عموي خود من از زير آوار كه آوردندش بيرون و خوشبختانه سالم بود مي گويد مرا سوار آمبولانس كردند كه ببرند دست انداخته بودند گردبند او را از گردنش بكنند كه يك كم سرو صدا مي كند و خانمي كه آنجا بوده فرار مي كند. اين هست متاسفانه. سوء استفاده كننده ها هميشه هستند و اين هم يك بخش آن است. ل.آ.: خيره اي كه شما در آن فعاليت مي كنيد به چه شكل اداره مي شود و تا حالا چه كارهائي انجام داده ايد؟ امير ضرابي: اين يك خيريه است كه شخصي انجام شده و پول هائي بود كه شركتها جمع كردند و يك سري كارخانه ها روي آن اضافه كردند كارگرها و كارمند ها پول گذاشته اند همه كمك ها شخصي است و بالشخصه توي فاميل خودم هركس كه مي خواست كمك كند گفتم اين پول را به من داد كه اينها استفاده كردند پولي كه مي دانستند چه جور خرج شود، خيلي راغب بودند بدهند و حتي 30 نفر از فاميل ها كه در خارج بودند آنها حتي گفتند از طرفشان مقداري كمك بشود، ما از اينجا داديم. اين پولها صرف جا مي شود چون همراه بيمار مي آيد در كرمان و سرگردان است و شب جائي ندارد بخوابد اينها برده مي شوند و لباس برايشان تهيه مي شود و يك استراحتي مي كنند كه حمامي بتوانند بگيرند جائي شب براي خواب داشته باشند. كار ضربتي فعلا اينطور انجام مي شود. كار دراز مدت هم كه بتوانند خانه براشان بگيرند جائي برايشان بسازند. مدرسه شبانه روزي در برنامه هست كه ساخته شود. اين كمكهاست كه از طرف خيريه هاي شخصي انجام مي شود و وابستگي به دولت ندارد. ل.آ.: سازماندهي و نظم امداد گران و كلا فضاي حاكم بر منطقه را چطور مي بينيد؟ امير ضرابي: بي نظمي موج مي زند. مهم ترين كاري كه الان مي توانند انجام بدهند اين است كه فعلا نظم بدهند به كارشان. منطقه بندي كنند گروه ها را شناسائي كنند. من روزي كه از تهران رفتم كرمان گروه آقاي ماني صبح آمده بود فرودگاه كرمان ولي 9 ساعت الي ده ساعت منتظر بوده كه برود به بم، خوب اين خيلي وقت بود كه مانده بود كه مي توانست مثمر ثمر باشد. اين بي نظمي كه واقعا موج مي زند آنجاو هنوز هيچكس نمي داند بايد چكار كند و كمك ها چه طور بايد پخش شوندو كساني كه وابستگي به جاهاي ديگر داشتند همه شان رفته اند شهرهاي اطراف و آنهائي كه بومي و محلي بودند و كسي را نداشتند و فاميل هاشان تعداد زيادي شان كشته شدند و خودشان هم در چادرهاي توي بم در خيابانها اسكان داده شده اند و با توجه به اينكه شهر، كه من دوشنبه آنجا بودم، بوي خيلي بدي مي داد و شايدتا امروز خيلي بدتر شده واينكه مي گويند بيماري شايع شده من فكر مي كنم دور از واقعيت نباشد. خودشهر هم خيلي بوي بدي دارد مي گيرد و بي نظمي واقعا حاكم است و واقعا در حدي كه بيايند در تلويزيون نمايش دهند، من فكر مي كنم بيشتر مردم آنجا را سريع خارج كنند كمك بشود به اينها و جائي به اينها داده شود. باتوجه به كمك فوق العاده زيادي كه شده بهترين كار است. امير ضرابي، از فعالان يكي از انجمن هاي خيريه حاضر در منطقه زلزله زده بم كه جمع كثيري از خويشاوندان خود را در زلزله بم از دست داد، در مصاحبه با راديوفردا، مي گويد در ميان مردم اين بدبيني وجود دارد كه آيا اين كمك ها مي رسد يا نمي رسد يا چطور خرج مي شود. وي از سرقت كاميون هاي حامل كمك ها و همچنين سرقت طلا و جواهر اجساد مردگان مي گويد. وي مي افزايد كه انجمن خيريه اي كه او براي آن كار مي كند شخصي است و از وجوهاتي استفاده مي كند كه افراد در داخل و خارج مملكت داده اند. از جمله فعاليت هاي اين موسسه، تامين سرپناه ومحل استراحت براي همراهان بيماراني است كه در بيمارستانهاي كرمان بستري هستند. وي مي افزايد: دربم بي نظمي موج مي زند. هنوز هيچكس نمي داند بايد چكار كند و كمك ها چه طور بايد پخش شوند.
XS
SM
MD
LG