لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۱

خرابي گسترده شهر بم از ديد مدير يك انجمن خيريه


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): در بم يك قيامت كوچك برپا شده. بم شهر ارواح است. اين را آقاي ضرابي، مدير يكي از انجمنهاي خيريه در شهرستان بم و كرمان مي گويد كه حدود چهل نفر از خويشاوندانش را در زمين لرزه بم زير خروارها خاك مدفون كرده است. آقاي ضرابي از آنچه كه در اين چند روز بر شهر بم گذشته است به راديو فردا چنين مي گويد: ضرابي: تا چهارشنبه صبح بالغ بر 116 پرواز خارجي در فرودگاه بم به زمين نشست. در پايگاه هوايي مهرآباد، همينطور در فرودگاه كرمان در شهر كرمان و در بم، كمكهاي بسياري را ما دريافت كرديم. يك قيامت كوچك اتفاق افتاده. در زمان فعلي برق خيابانها و جاهاي عمومي وصل شده، لوله هايي را سر خيابانها گذاشتند كه مردم مي توانند آب را استفاده كنند. از 150 تا 200 هزار نفر جمعيت مي شود گفت كه در حدود ده دوازده هزار نفر در شهر ماندند، چون جايي را ندارند. حتي من رفتگرهاي شهرداري را ديدم كه مشغول كار شده بودند در شهر. من بخش پزشكي را روبروي هلال احمر در خيابان فردوسي از كشور مجارستان ديدم، از ژاپن ديدم كه هنوز بودند، ولي كساني ديگر كه دستگاههاي انسان ياب دارند با سگهاي انسان ياب، همه اينها كارشان تمام شده و در روز نهم و هشتم كه من در فرودگاه كرمان بودم، ديدم كه اينها همه ديگر دارند برمي گردند. من فكر مي كنم آمار كشته شدگان بنابرگفته برادرم كه فرهنگي است و نزديك به چهل سال است در آنجا زندگي مي كند، بالغ بر هفتاد يا هشتاد هزار نفر باشد، حدود سي چهل هزار نفر شايد زخمي شدند، بقيه هم كه توانستند جان در ببرند، رفته اند. كرمان امروز كه مسجد صاحب الزمان بودم و مراسم هفت را مي ديدم، تقريبا تمام آنها عزادار بودند، هرجا كه ما رفتيم، نيروهاي نظامي و انتظامي يا نيروهاي مردمي مشغول كار بودند، ديگر همه چيز دارد سر و سامان پيدا مي كند، اما هيچ كسي در بم زير سقف ديگر زندگي نمي كند، يا در چادر هستند يا هجرت كردند. اگر نگويم شهر ارواح، ولي مي شود گفت يك قيامتي است كه آنجا اتفاق افتاده، خلي خوب كمك شده. من ارگ بم را كه ديدم، فروريخته و به يك تلي از خاك مبدل شده. مطمئنا اين مي گذرد، مثل زلزله كه در همه جاي عالم آمده و فراموش شده. ما ورودمان به شهر با ماسك انجام شد، چون شنيده بوديم كه آنجا از نظر بهداشتي بسيار بد است و بوي تعفن دارد. در يك چهار راهها يك جنازه اي را بيرون آورده بودند كه وحشتناك بوي بدي مي داد، اما ضد عفوني كردند. پيش بيني مي كنم كه روز به روز وضع بهتر بشود، از بو و يا ناراحتي هاي اين چنيني در آنجا اعتراضي نبود، ولي ديگر هرجا مي رويم تلهايي از خاك را مي بينيم. كساني كه سالها در آنجا زندگي كردند، وقتي به آنجا مي روند، آدرس منزلشان را ديگر نمي توانند پيدا كنند، چون همه جا با خاك يكسان شده. الان در بم تنها چيزي كه هست، ده دوازده هزار نفري هستند كه در چادر زندگي مي كنند و نيازمند خدمات هستند. آقاي ضرابي، مدير يكي از انجمنهاي خيريه در شهرستان بم و كرمان كه حدود چهل نفر از خويشاوندانش را در زمين لرزه بم زير خروارها خاك مدفون كرده است، مي گويد در بم يك قيامت كوچك برپا شده و بم شهر ارواح است. آقاي ضرابي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: از 150 تا 200 هزار نفر جمعيت مي شود گفت كه در حدود ده دوازده هزار نفر در شهر ماندند، چون جايي را ندارند. من فكر مي كنم آمار كشته شدگان بالغ بر هفتاد يا هشتاد هزار نفر باشد، حدود سي چهل هزار نفر شايد زخمي شدند، بقيه هم كه توانستند جان در ببرند، رفته اند. كساني كه سالها در آنجا زندگي كردند، وقتي به آنجا مي روند، آدرس منزلشان را ديگر نمي توانند پيدا كنند، چون همه جا با خاك يكسان شده.
XS
SM
MD
LG