لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۴۷

انتخابات رئيس جمهوري جديد گرجستان برگزار مي شود


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): مردم گرجستان به دنبال سرنگوني ادوارد شواردنادزه رئيس جمهوري پيشين اين کشوردرجريان انقلاب مردمي ماه نوامبر گذشته، روزيکشنبه براي انتخاب رئيس جمهوري جديد گرجستان به پاي صندوق هاي راي مي روند. علي سجادي (راديوفردا): در اين گزارش آمده است گرجستان در دوران پس از اتحاد شوروي به صورت کشوري 5/4 ميليون نفري درآمده است که دستخوش آشوبهائي براثر تنش هاي جدايي خواهانه واختلافهاي اقتصادي است. در اين گزارش مهمترين مسائل اين کشوردرارتباط با انتخابات رياست جمهوري مورد بررسي قرار گرفته و پيش بيني شده ميخائيل ساکاشويلي، يک وکيل دعاوي که تظاهرات مخالفان را درجهت سرنگوني ادوارد شواردنادزه رهبري کرد، برنده انتخابات باشد. در اين گزارش درباره مسائل اقتصادي گرجستان آمده است: به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي درسال 1991، درحالي که بيشترگرجستان با فقر دست و پنجه نرم مي کرد، گروهي ازسياستمداران و بازرگانان با دست انداختن بردارائي هاي دولتي، صاحب ثروت هاي شخصي هنگفتي شدند. نيمي ازجمعيت 5/4 ميليون نفري گرجستان با مبلغي کمتراز 15/4 دلار در روز زندگي مي کنند وامورمالي کشور دستخوش يک اقتصاد حاشيه اي است که 60 تا 70 درصد فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است. آقاي ساکاشويلي نيازبه بازسازي اقتصاد کشوري دارد که زيربار 7/1 ميليارد دلار بدهي خارجي است. مسائل مربوط به جداخواهي درگرجستان: وقوع يک جنگ داخلي درسال 1991 ، زوياد گامسه خورديا نخستين رئيس جمهوري گرجستان را وادارکرد که سال بعد ازکشورخود فرارکند. خلائي که متعاقبا درقدرت پيش آمد وادوارد شواردنادزه وزيرامورخارجه پيشين شوروي آن را پرکرد، منطقه ابخازيا را درسال هاي 1992 و1993 ترغيب به ورود درجنگ براي کسب استقلال کرد. منطقه اوستياي جنوبي نيز براي نيل به استقلال وارد جنگ شد. هزاران تن از مردم گرجستان دراين جنگ ها کشته شدند. هيچ کدام ازاين دومنطقه درحال حاضرتحت کنترل دولت مرکزي گرجستان قرارندارند وبسياري ازگرجي ها که ازخانه هاي خود فرارکرده اند، به صورت پناهندگاني درکشورخود درآمده اند. ماموران حفظ صلح روسيه، نظارت بريک صلح بي دوام را درمنطقه ابخازيا در درياي سياه برعهده دارند. منطقه آدژارا نيز به دنبال خود مختاري است. آقاي ساکاشويلي ابرازاميدواري کرده است گفتگوهاي آشتي جويانه اي با اين سه منطقه به عمل آورد و آن ها را درکنترل دولت مرکزي درآورد. اين گزارش درباره فساد درگرجستان مي نويسد : سرمايه گذاران غربي دير زماني است شکايت ازآن دارند هرمعامله اي را که درگرجستان انجام مي دهند، دستخوش کاغذ بازي ويا اخاذي هاي گسترده مقامات دولتي وپليس واقع مي شود. تحليلگران مي گويند رئيس جمهوري آينده گرجستان براي ترغيب سرمايه گذاران، بايد حکومت قانون را برقرارکند. آقاي ساکاشويلي وعده داده است تحقيقاتي درباره اقدامات مقاماتي که درخصوصي سازي شرکت ها وموسسات در روزهاي اوليه دست داشته اند، به عمل آورد. آقاي ساکاشويلي مي گويد اگر در جريان اين تحقيقات معلوم شود اين افراد سرمايه هاي خود را از طريق رشوه ويا اخاذي به دست آورده اند، اين سرمايه ها مصادره خواهد شد. در اين گزارش درباره سياست خارجي گرجستان آمده است: در دوران زمامداري ادوارد شواردنادزه، گرجستان موازنه دشواري بين نفوذ روسيه وغرب به وجود آورده بود. هم مسکو وهم پايتخت هاي غربي خواستار يک گرجستان با ثبات هستند که نقطه اتصال مهمي بين خاورميانه واروپا به شمارمي رود. آمريکا و روسيه هردو يکديگر را متهم کرده اند که به دنبال سرنگوني شواردنادزه دست به مداخله درامورداخلي گرجستان زده اند. آقاي ساکاشويلي ابرازاميدواري کرده است درصورت برنده شدن درانتخابات رياست جمهوري، به غرب گرايش يابد. وي همچنين گفته است خواستارعادي شدن روابط گرجستان با روسيه است. مردم گرجستان به دنبال سرنگوني ادوارد شوارد نادزه، رئيس جمهوري پيشين اين کشور در جريان انقلاب مردمي ماه نوامبر گذشته، روز يکشنبه براي انتخاب رئيس جمهوري جديد گرجستان به پاي صندوق هاي راي مي روند. به گزارش خبرگزاري فرانسه احتمال زيادي مي رود که ميخائيل ساکاشويلي، رهبر تظاهرات مخالفان، برنده انتخابات شود. اقتصاد گرجستان نيز ر شرايطي است که علي رغم فقر عده زيادي از مردم پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي، تعدادي از سياست مداران با دست اندازي به ثروت هاي کشور مبالغ هنگفتي به جيب زده اند. اين کشور درگير جنگ هاي داخلي جدايي طلبانه نيز مي باشد. فساد در کشور نيز باعث شده سرمايه گذاران خارجي از اخاذي هاي مقامات دولتي شکايت داشته باشند.
XS
SM
MD
LG