لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۶

تصويب قانون اساسي جديد افغانستان در لويه جرگه


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): رئيس مجمع ملي افغانستان روزيکشنبه اعلام کرد اعضاي اين مجمع سرانجام پس ازچند هفته اختلاف، با طرح پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان موافقت کردند. امير آرمين (راديوفردا): صبغت الله مجددي رئيس لويه جرگه يا مجمع ملي افغانستان که کار تصويب پيش نويس قانون اساسي اين کشور را دردست داشت، تنها يک روزپس ازهشدارنسبت به احتمال شکست مجمع درماموريت خود، به 502 نماينده مجمع ملي که نشست خود را در زيرچادرعظيمي درکابل تشکيل داده اند گفت آخرين ديپلماسي در راه برطرف کردن موانع موفقيت آميز بوده است. آقاي مجددي گفت ما خيلي خوشحاليم که کليه اعضاي لويه جرگه به توافق بسيار موفقيت آميزي دست يافتند. آقاي مجددي توضيح نداد که مجمع چگونه به برمانع مربوط به رسميت دادن به زبان هاي اقليت ها درافغانستان غلبه كرد و اين مشکل را حل کرده است. مشکل مربوط به زبان هاي اقليت ها نزديک بود کار مجمع را با شکست روبرو سازد. با اين حال به گفته آقاي مجددي پيش نويس جديد قانون اساسي به زودي ميان نمايندگان توزيع مي شود وحامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان که مورد حمايت آمريکا است، همين امروز يکشنبه براي پايان دادن به نشست لويه جرگه، درنشست شرکت مي کند. لويه جرگه اجلاس خود را در 14 دسامبرگذشته براي بررسي 160 اصل پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان که ازسوي دولت آقاي کرزي ارائه شده بود، آغازکرد. پيش بيني مي شود آخرين پيش نويس قانون اساسي که مورد تاييد نمايندگان لويه جرگه قرارگرفت، اختيارات وسيعي به رياست جمهوري آقاي کرزي داده باشد. اين موضوعي بود که آقاي کرزي به شدت روي آن پافشاري مي کرد. مقامات آمريکا وسازمان ملل متحد براي نزديک کردن نظرات طرف هاي مختلف وتقويت روند صلح افغانستان که به دنبال سرنگوني رژيم طالبان آغازشد، به گونه خستگي ناپذيري تلاش کردند. زلماي خليل زاد سفير آمريکا در افغانستان و اخضر ابراهيمي نماينده ويژه سازمان ملل متحد در اين روند نقش فعالي داشتند. درجريان سه هفته بحث هاي تند لويه جرگه، محافظه کاران مذهبي با ارائه اصلاحيه هائي فشارآوردند که قانون اساسي جديد افغانستان بيشترجنبه اسلامي داشته باشد و مصرف مشروبات الکلي ممنوع اعلام شود. گروه هاي هوادارحقوق بشر خواستاررفتارمساوي با مردان وزنان بودند. اقليت هائي نظيرازبک ها وترکمن هاي شمال افغانستان ظاهرا موفق شدند به زبان هاي خود درآن مناطق جنبه رسمي بدهند و اکثريت پشتو با اکراه اين موضوع را پذيرفت. قراراست کميته اي براي نظارت دراجراي قانون اساسي تشکيل شود. لويه جرگه، يا مجمع ملي، افغانستان روز يکشنبه اولين قانون اساسي دوران بعد از طالبان را تصويب کرد. تلويزيون افغانستان صحنه تصويب را نشان داد. در حالي که صبغت الله مجددي، رئيس لويه جرگه خطاب به نمايندگان گفت از شما دعوت مي کنم به نشانه موافقت با قانون اساسي جديد از جاي خود برخيزيد و حدود پانصد نماينده از جاي خود برخاستند. صبغت الله مجددي رئيس لويه جرگه يا مجمع ملي افغانستان که کار تصويب پيش نويس قانون اساسي اين کشور را دردست داشت، گفت آخرين ديپلماسي در راه برطرف کردن موانع موفقيت آميز بوده است. آقاي مجددي توضيح نداد که مجمع چگونه به برمانع مربوط به رسميت دادن به زبان هاي اقليت ها درافغانستان غلبه كرد و اين مشکل را حل کرده است. مشکل مربوط به زبان هاي اقليت ها نزديک بود کار مجمع را با شکست روبرو سازد.
XS
SM
MD
LG