لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۹

انتشار تحقيق تازه در باره پيوندهاي تمدن هاي بودائي و اسلامي، از ديد نويسنده


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): كتاب تازه مجيد تهرانيان در باره تمدن هاي بودائي و اسلامي و پيوندهاي آن دو به زبان هاي ژاپني، انگليسي، ايتاليائي و فارسي منتشر شد. مجيد تهرانيان (لس آنجلس): اين يك كتابي است كه نتيجه گفتگوي چندساله يكي از رهبران بودائي ژاپن به اسم آقاي دايساكوكه دا و من است. ايشان را در سال 1992 در توكيو ملاقات كردم در باره برخورد تمدن اسلامي و تمدن بودائي. فصل اول در باره متد گفتگو است كه يك متد باستاني است در آثار افلاطون شما اين را ملاحظه مي كنيد و متدي است براي دريافت حقيقت به اسم ديالكتيك كه در آغاز معناي گفتگو داشت. مهم تر از آنچه شما جواب پيدا كنيد براي مسائل دنيا مهم تر اين است كه شما مسئله را مطرح كنيد لحظه اي كه مسئله را مطرح كنيد جواب هاي گوناگون پيدا خواهد شد و تعدد پاسخ ها نماينده تعدد فرهنگهاي متفاوت است يعني به شما بلافاصله نشان خواهد داد كه چهره حقيقت چهره بسيار گوناگوني است و آن كسي كه ادعا مي كند حقيقت را دريافت كرده است همان لحظه حقيقت را از دست داده است. حقيقت جستجوي حقيقت است. گفتگوي ما هم البته ابتدا جنبه تاريخي داشت اسلام چگونه ديني است و از كجا سرچشمه ميگيرد و چگونه تكامل پيدا كرد و تمدن اسلامي چگونه تمدني است وبعد برخورد تمدن اسلامي با برخورد بودائي كه در منطقه خراسان بزرگ صورت گرفت، موضوع صحبت ما شد و بعد برگشتيم به مسائل روز، اين جريان نوزايش مذاهب گوناگون و بعد رسيديم به يكي از مسائلي كه آقاي هانتينگتون مطرح كرده برخورد تمدن ها و امكانات گفتگوي ميان تمدن ها. فيروزه خطيبي (راديوفردا): هدف شما از چاپ يك همچنين كتابي چي بوده؟ مجيد تهرانيان: دوران ما دوران برخورد و گفتگوي فرهنگ هاست. از يك سو برخورد به خاطر اينكه جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات باعث شده كه براي نخستين بار بسياري از فرهنگ هاي جهان رودرو قرار گرفته اند در حاليكه منافع متضاد طبقات و ملت هاي مختلف رودرو قرار گرفتند و نتايج آن نتايج فاجعه انگيزي بوده مثل اين جريان تروريسم كه الان ملاحظه مي كنيد. اين يك سوي قضييه است. سوي ديگر قضييه اين است كه در عين حال به خاطر تحرك و جنبش بيشتر مردم، به خاطر ارتباطات بين المللي مثل اينترنت و مثل كنفرانس هاي علمي و كنفرانس هاي ديني. كتاب تازه مجيد تهرانيان در باره تمدن هاي بودائي و اسلامي و پيوندهاي آن دو به زبان هاي ژاپني، انگليسي، ايتاليائي و فارسي منتشر شد. مجيد تهرانيان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين كتاب نتيجه گفتگوي چندساله يكي از رهبران بودائي ژاپن به اسم آقاي دايساكوكه دا و من است در باره برخورد تمدن اسلامي و تمدن بودائي. ايشان را در سال 1992 در توكيو ملاقات كردم. فصل اول در باره متد گفتگو است كه يك متد باستاني است. گفتگوي ما هم البته ابتدا جنبه تاريخي داشت اسلام چگونه ديني است و از كجا سرچشمه ميگيرد و چگونه تكامل پيدا كرد و تمدن اسلامي چگونه تمدني است وبعد برخورد تمدن اسلامي با برخورد بودائي كه در منطقه خراسان بزرگ صورت گرفت، موضوع صحبت ما شد و بعد برگشتيم به مسائل روز، اين جريان نوزايش مذاهب گوناگون و بعد رسيديم به يكي از مسائلي كه آقاي هانتينگتون مطرح كرده برخورد تمدن ها و امكانات گفتگوي ميان تمدن ها.
XS
SM
MD
LG