لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۳۸

وزير امورخارجه بريتانيا گفت نيروهاي بريتانيا تا چند سال بعد از تشكيل يك دولت محلي در عراق خواهند ماند


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): جک استراو ، وزير امور خارجه بريتانيا مي گويد پس از انتقال قدرت از ائتلاف به رهبري آمريکا در عراق به يک دولت محلي، نيروهاي بريتانيا به احتمال بسيار چندين سال ديگر در عراق باقي خواهند ماند. بهروز نيكذات (راديوفردا): جک استراو ، وزير امور خارجه بريتانيا ميگويد دليلي وجود ندارد که انتقال قدرت در عراق آنگونه که مورد موافقت مقامات ائتلاف و شوراي حکومتي عراق قرار گرفته است تا اول ژوئيه 2004 انجام نگيرد. آقاي استراو در مصاحبه ئي با راديوي BBC گفت بزودي و در مدتي کوتاه عراقيها مسئول امنيت و حکومت خود خواهند شد. ولي تعداد قابل توجهي از سربازان بريتانيائي تا زماني طولاني و فراتر از آن تاريخ در عراق باقي خواهند ماند. در حال حاضر حدود ده هزار نفر از افراد نيروهاي مسلح بريتانيا در اطراف بصره مستقر هستند. جک استراو در مصاحبه راديوئي خود گفت من نميتوانم تاريخ دقيقي را ذکر کنم ولي مطمئنا مدت اقامت نيروهاي بريتانيا در عراق چند ماه نخواهد بود و شايد بتوانم بگويم تا سال 2006 يا 2007 . نظر وزير امور خارجه بريتانيا يک روز پس از بازديد غير منتظره توني بلر ، نخست وزير از بصره اظهار ميشود. آقاي بلر گفته بود در حالي که ائتلاف، خود را براي انتقال قدرت در عراق آماده ميکند، امور امنيتي از نزديک تحت بررسي و نظارت خواهد بود. نخست وزير بريتانيا بهنگام بازگشت از بصره گفت بايد به يک نکته بسيار مهم توجه داشت که ما وارد يک مرحله شش ماهه بسيار مهم و جدي ميشويم و بايد اوضاع امنيتي را با صحت تحت نظر داشته باشيم تا بتوانيم کار انتقال را به انجام رسانيم. آقاي بلر گفت که اين هر دو وظيفه ئي بسيار مشکل است. جک استراو ، وزير امور خارجه بريتانيا در مصاحبه با راديوي BBC گفت پس از انتقال قدرت از ائتلاف به رهبري آمريکا در عراق به يک دولت محلي، نيروهاي بريتانيا به احتمال بسيار چندين سال ديگر در عراق باقي خواهند ماند. در حال حاضر حدود ده هزار نفر از افراد نيروهاي مسلح بريتانيا در اطراف بصره مستقر هستند.
XS
SM
MD
LG