لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۸

احتمال نامزدي نخست وزير يونان براي احراز مقام رياست كميسيون اروپا


(rm) صدا |
وزيردفاع يونان روزدوشنبه درمصاحبه اي اظهارداشت هنگامي که درماه اکتبرآينده دوره رياست پنج سال رومانو پرودي نخست وزيرپيشين ايتاليا به عنوان رئيس کميسيون اروپا پايان مي يابد، ممکن است کوستاس سيميتيز، نخست وزير يونان نامزد جانشيني وي شود. علي سجادي (راديوفردا): ايانوس پاپانتونيو وزيردفاع يونان درمصاحبه اي با روزنامه هوادارسوسياليسم تانيا گفت کوستاس سيميتيزنخست وزيريونان به گونه گسترده اي مورد احترام اتحاديه اروپا قراردارد وخيلي کارها مي تواند براي اروپا انجام دهد. وي افزود نمي توان نامزدي آقاي سيميتيز براي رياست کميسيون اروپا را غيرمحتمل دانست. از زماني که سخنگوي نخست وزيريونان روزجمعه گذشته به راديو يونان گفت که وي درشرف انجام اقداماتي براي انتخاب چهره هاي جديدي جهت حزب سوسياليست پاسوک است، اين شايعه دريونان قوت گرفته است که آقاي سيميتيز درآستانه استعفا ازرهبري اين حزب قرار دارد. حزب سوسياليست پاسوک 19 سال از22 سال گذشته را درقدرت بوده است، اما معلوم شد درنظرسنجي هاي اخير در مورد انتخابات عمومي يونان که پيش بيني مي شود ظرف پنج ماه آينده برگزارشود، به گونه عمده اي با رقيب محافظه کار يعني حزب دمکراسي جديد فاصله پيدا کرده است. سخنگوي نخست وزيريونان روزيکشنبه به يک مصاحبه گر تلويزيوني گفت نخست وزيرپيشترتاکيد کرده بوده است که هشت سال خدمت به عنوان رئيس دولت کافي به نظرمي رسد. آقاي سيميتيز که اينک 67 سال دارد، درسال 1996 عهده دار پست نخست وزيري يونان شد وتاکنون دوباردرانتخابات اين کشورازسوي حزب سوسياليست پاسوک برنده شده است. جرج پاپاندريو وزيرامورخارجه يونان که هم اکنون از تاييد 72 درصدي برخورداراست، جانشين احتمالي آقاي سيميتيز به شمارمي رود. پيش بيني مي شود ايرلند که ازاول ژانويه جاري عهده دار دوره شش ماهه رياست ادواري اتحاديه اروپا شده است، درجريان نشست سران اتحاديه اروپا درماه ژوئن آينده ازکشورهاي عضواين اتحاديه نسبت به اين که چه کسي بايد رياست کميسيون اجرائي اتحاديه اروپا را به جاي رومانو پرودي برعهده گيرد، نظرسنجي کند. گزارش هاي اخير رسانه ها حکايت ازآن دارد گاي ورهوفستادت نخست وزيربلژيک، ژان کلود ژونکر نخست وزير لوکزامبورگ و پاوو ليپونن نخست وزيرپيشين فنلاند، جزونامزدهاي احتمالي تصدي اين پست هستند. ايانوس پاپانتونيو وزيردفاع يونان درمصاحبه اي با روزنامه هوادار سوسياليسم تانيا گفت کوستاس سيميتيز نخست وزير يونان به گونه گسترده اي مورد احترام اتحاديه اروپا قراردارد وخيلي کارها مي تواند براي اروپا انجام دهد. وي افزود نمي توان نامزدي آقاي سيميتيز براي رياست کميسيون اروپا را غيرمحتمل دانست. آقاي سيميتيز که اينک 67 سال دارد، درسال 1996 عهده دار پست نخست وزيري يونان شد وتاکنون دوبار در انتخابات اين کشور از سوي حزب سوسياليست پاسوک برنده شده است. جرج پاپاندريو وزيرامورخارجه يونان که هم اکنون از تاييد 72 درصدي برخورداراست، جانشين احتمالي آقاي سيميتيز به شمارمي رود.
XS
SM
MD
LG