لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۳

واكنش هاي مقامات سپاه پاسداران عليه كمك هاي انساندوستانه آمريكا به زلزله زدگان بم


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): يکي از مقامهاي بلند پايه سپاه پاسدران در سخنراني اخير خود ضمن بي قدر کردن کمکهاي ايالات متحده آمريکا به منطقه زلزله زده بم، آن عده را که به گفته وي از اين کمکها ذوق زده شده اند، کوتوله هاي سياسي ناميده است. همچنين يک مقام ديگر سپاه پاسداران، سايتهاي اينترنتي را جاسوس خوانده است. ماه منير رحيمي (راديو فردا): کساني که از کمکهاي ناچيز و دغلکارانه آمريکا ذوق زده شده اند، کوتوله هاي سياسي بيش نيستند. اين گفته سيد مسعود جزايري سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تحليلگران دخالت مستقيم سپاه پاسداران در امور سياسي ارزيابي مي کنند. امري که تا کنون بسيار در محافل سياسي و مطبوعاتي بحث و بلکه جنجال آفريده است. آقاي جزايري در مورد کمکهاي انسان دوستانه آمريکا به زلزله زدگان شهر بم همچنين گفته است: پذيرش کمک از هر کشوري مطلوب نيست. بويژه با توجه به فريبکاري آمريکاييها و رژيم جرج بوش که چندان زيبنده به نظر نمي رسد و مشخص است که آنها اهداف انسان دوستانه را در اين اقدامات دنبال نمي کنند. يک مقام بلند پايه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جايي ديگر درباره کمکها و ابراز همدردي کشورها و سازمانهاي خارجي گفته است: اينها در برابر حجم بسيار بالاي کمکهاي مردمي داخلي قابل مقايسه نيست. به گفته بسياري از ناظران، بويژه گروههاي کمک رساني که به شهر آسيب ديده بم سفر کرده اند، مقامهاي رسمي جمهوري اسلامي هر يک مي کوشند کمکهاي غيرانتفاعي و مردمي و جهاني را به حمايت آنها از جمهوري اسلامي تفسير و تبليغ کنند. آقاي جزايري در مورد کمکهاي مردمي گفته است: مردم ايران اسلامي نشان دادند که در زمان لازم وظيفه خود را در هر عرصه اي که باشد به خوبي شناخته و به انجام مي رساند. سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانش به توان و پتانسيل سپاه پرداخته و واکنش آن را در بحرانها سريع خوانده است. بنا بر گزارش خبرنگاراني که از بم برگشته اند، سپاه پاسداران از روز يکشنبه يعني دو روز پس از آن زلزله مرگبار بر شهرستان بم مسلط شد و در مهار شهر و پيشگيري برخي از غارتهاي ناشي از هرج و مرج سهم داشت، ولي همين گزارشها حاکيست که از آن پس نيز آمار دزدي اموال زلزله زده ها و کمکهاي رسيده از درون و بيرون به آنها حتي ربودن طلاي زنهاي مرده و تجاوز به زنان بي خانمان شده و انواع بي نظمي بسيار بوده است. گذشته از اين به نظر مي رسد که مسئولان سپاه پاسداران از سويه هاي مختلف در حال محکم کردن جايگاه خود نه تنها در مسائل امنيتي که در همه امور کشور هستند. محمد نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي نظامي گفته است که سپاه پاسدران يک نيروي صرفا نظامي نيست. به گزارش ايرنا به نقل از وي، بر اساس قانون اساسي سپاه پاسداران جمهوري اسلامي، پاسدار نظام است و در هر جا اگر تهديدي عليه نظام شد مي تواند دخالت کند. آقاي نيازي همچنين کار سايتهاي خبري را جاسوسي خوانده است. در گذشته دشمن براي تضعيف نيروهاي اعتقادي و تضعيف و استحاله نيروهاي مسلح از طريق ارسال جاسوس در بين اين نيروها فعاليت مي کرد و امروزه شبکه اينترنت کار جاسوسان را انجام مي دهد. سيد مسعود جزايري سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در يك سخنراني ضمن بي قدر کردن کمکهاي آمريکا به منطقه زلزله زده بم، كساني را كه از اين کمکها ذوق زده شده اند، کوتوله هاي سياسي ناميد. وي اقدامات انساندوستانه آمريکا را فريبکاري خواند. تحليلگران اين گفته سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را دخالت مستقيم سپاه در امور سياسي ارزيابي مي کنند. بااينهمه محمد نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي نظامي گفت سپاه پاسداران يک نيروي صرفا نظامي نيست. به گزارش ايرنا به نقل از وي، بر اساس قانون اساسي سپاه پاسداران جمهوري اسلامي، پاسدار نظام است و در هر جا اگر تهديدي عليه نظام شد مي تواند دخالت کند.
XS
SM
MD
LG