لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۰۱

وزير امورخارجه مصر اتخاذ تصميم در باره برقراري روابط ديپلماتيك با جمهوري اسلامي را به آينده موكول كرد


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): ايران روزسه شنبه با تغييرنام يکي ازخيابان هاي تهران، يک مانع عمده در راه تجديد مناسبات با مصر را برطرف واعلام کرد ظرف چند روزآينده روابط کامل ديپلماتيک ميان دوکشور برقرارمي شود. با اين حال مصراعلام کرد هنوزتصميمي رسمي دراين مورد اتخاذ نشده است. علي سجادي (راديوفردا): محمد علي ابطحي، معاون رياست جمهوري اسلامي، در مصاحبه اي با تلويزيون عربي زبان الجزيره که مقرآن درقطر قرار دارد، گفت: تصميم به تجديد روابط با مصراتخاذ گرديده است وانشاء الله ما ظرف چند روزآينده شاهد ازسرگيري مناسبات دوکشورخواهيم بود. با اين حال مصر در اين مورد با احتياط بيشتري رفتارکرده واعلام داشته که هنوزخيلي زود است دراين باره صحبت کرد. احمد ماهر وزير امور خارجه مصر درقاهره به خبرنگاران گفت: روابط دوکشوردرمسيرصحيحي پيش مي رود، اما درحال حاضرهنوزتصميمي درمورد تجديد روابط اتخاذ نشده است. آقاي ماهرافزود: از زمان ديدارميان حسني مبارک رئيس جمهوري مصر ومحمد خاتمي همتاي ايراني وي درژنو درماه دسامبرگذشته، تماس هاي بين دوکشورادامه يافته ودرمسير صحيحي پيش رفته است. روابط ديپلماتيک ايران ومصردرسال 1979 به دنبال اعطاي پناهندگي به محمد رضاشاه پهلوي قطع شد. آقاي ابطحي درادامه مصاحبه خود با تلويزيون الجزيره گفت: اين يک پيشرفت بزرگ ديپلماتيک است. من تصورمي کنم مساله فلسطين وجهان اسلام براثرهمکاري ميان ايران ومصر، ازبيشترين حمايت برخوردارخواهند شد. پيشتر در روز سه شنبه، شوراي شهر تهران موافقت خود را با درخواست وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي درمورد تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي واقع درمرکز تهران اعلام کرده بود. خالد اسلامبولي کسي است که انورسادات رئيس جمهوري پيشين مصر را درجريان يک رژه نظامي درسال 1981 به قتل رساند. نام اين خيابان و يک نقاشي بزرگ ديواري از قاتل انورسادات درهمين خيابان، يکي ازچندين مانع عمده در راه تجديد روابط مصربا ايران بود. مصرتنها کشورعربي است که ايران روابط خود را با آن هنوزبه صورت عادي درنياورده است. اعضاي شوراي شهرتهران اعلام کردند نام اين خيابان به احترام قيام فلسطينيان، به خيابان انتفاضه تغيير مي يابد. وزيرامورخارجه مصر، تصميم شوراي شهر تهران را گامي مثبت ناميد، اما افزود مسئله تنها تغييرنام اين خيابان نبوده است. درهمين حال حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي، اعلام کرد مناسبات با مصر بايد اکنون ازسرگرفته شود، زيرا به مردم فلسطين کمک مي کند و خواست کليه گروه هاي فلسطيني به ويژه گروه هاي جهاد طلب است. آقاي آصفي افزود ما اکنون معتقديم که شرايط تجديد روابط کامل ديپلماتيک ميان دوکشورفراهم آمده است. سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي همچنين اظهارات روز دوشنبه وزير امور خارجه مصر را که درمصاحبه اي با خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، پيمان صلح سال 1978 کمپ ديويد با اسرائيل را موضوعي مربوط به گذشته خوانده بود، ستود. علاوه برتغيير نام خيابان، حمايت ايران ازگروه هاي اسلامگراي مصر نيز مانعي ديگر در راه تجديد مناسبات دوکشور بوده است. روابط ايران ومصر به ويژه باحمايت مصرازعراق درجريان جنگ ايران وعراق به شدت روبه تيرگي گذارده بود. در ديدارماه گذشته ميان روساي جمهوري و مصر، رئيس جمهوري اسلامي از حسني مبارک رئيس جمهوري مصر دعوت کرد در نشست اقتصادي سران کشورهاي درحال توسعه که قراراست در ماه بهمن در تهران برگزار شود، شرکت کند. در پي تغيير نام يکي ازخيابان هاي تهران، كه مانع عمده در راه تجديد مناسبات با مصر بود، حجت الاسلام محمد علي ابطحي، معاون رياست جمهوري اسلامي، ابراز اميدواري كرد كه تا چند روز آينده «شاهد ازسرگيري مناسبات دوکشورخواهيم بود.» اما احمد ماهر وزير امور خارجه مصر درقاهره به خبرنگاران گفت: «روابط دو کشور در مسير صحيحي پيش مي رود، اما درحال حاضر هنوز تصميمي درمورد تجديد روابط اتخاذ نشده است.» وزيرامورخارجه مصر، تصميم شوراي شهر تهران در تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي، قاتل انور سادات را گامي مثبت ناميد، اما افزود مسئله تنها تغيير نام اين خيابان نبود. رئيس جمهوري اسلامي از حسني مبارک رئيس حكومت مصر دعوت کرده است در نشست اقتصادي سران کشورهاي درحال توسعه که قرار است در ماه بهمن در تهران برگزار شود، شرکت کند.
XS
SM
MD
LG