لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۹

چشم انداز برگزاري همايش سراسري نهاد نو بنياد «اتحاد جمهوريخواهان ايران» در برلين، از ديد يك عضوهيات اجرائي


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): دمكراسي براي ايران و فرصت هاي برابر براي همه ايرانيان و دوستي با همه ملت هاي جهان از جمله عمده ترين نكاتي است كه در سرلوحه برنامه يك نهاد سياسي با نام اتحاد جمهوريخواهان ايران قرار دارد. اين تشكيل سياسي از فردا به مدت سه روز در دانشگاه آزاد برلين، همايش سراسري خود را آغاز مي كند. به همين مناسب، راديوفردا با مريم سطوت، يكي از اعضاي هيات اجرائي اين نهاد تازه تاسيس به مصاحبه پرداخته است. شهرام ميريان (راديوفردا، كلن): مناسب ترين شكل تحقق مردمسالاري درايران نظام جمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه و تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابي بودن سران كشور و دولت هر گونه ادعاي امتياز موروثي، ديني و مسلكي را در امر حكومت بي اعتبار مي سازد. اينها بخشي از مواردي است كه در بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران كه از ارديبهشت ماه سال جاري در خارج از ايران شكل گرفته آمده است. بيانيه اي كه قرار است ظرف سه روز برپائي اولين همايش سراسري اتحاد جمهوريخواهان ايران در شهر برلين مورد تائيد قرار گيرد. مريم سطوت، عضو هيات اجرائي اتحاد جمهوريخواهان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در همايش سه روزه در برلين، مسائل داخلي ايران از جمله انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي نيز يكي از موضوعهائي است كه در باره آن بحث مي شود. مريم سطوت (عضو هيات اجرائي اتحادجمهوريخواهان ايران): نگاه هاي گوناگوني نسبت به انتخابات وجود دارد. از نگاهي كه امروز مي گويد بدون قيد و شرط شركت كنيد در انتخابات و تا آنجا كه مطرح مي كند كه همين امروز باز بدون قيد و شرط شركت نكنيد و رد كنيد. بحث ها و صحبت هاي بسياري به همين دليل جريان دارد و از همين روي، جمهوري خواهان تا امروز موضع مشخصي در اين رابطه نگرفته اند و توافقي كه در ميان جمهوريخواهان شده اين است كه فقط بر مبناي نقاط مشترك شان موضع بيروني بگيرند و روي نقاط مورد اختلاف، بحث و صحبت و راهگشائي بكنند و به همين دليل است كه هيچ موضعي امروز در بيرون از جمهوريخواهان نمي بينيد، هرچند كه نيروهاي جمهوريخواه خودشان موضع فردي خود را در رسانه ها يا سايت هاي اينترنتي مي گويند كه حتما خوانده اند. ش.م.: مريم سطوت، عضو هيات اجرائي اتحاد جمهوريخواهان در ادامه مصاحبه با راديوفردا مي گويد: مريم سطوت: اين همايش كوشش مي كند كه به اين آرزوي چندين و چند ساله همه نيروهاي اوپوزيسيون در خارج از كشور جوابي بدهد واين آرزوئي است كه به جاي اينكه نيروها پراكنده يا جدا از يكديگر به مبارزه سياسي بپردازند، در جمع وسيع تري در كنار هم مبارزه كنند. دمكراسي براي ايران و فرصت هاي برابر براي همه ايرانيان و دوستي با همه ملت هاي جهان از جمله عمده ترين نكاتي است كه در سرلوحه برنامه يك نهاد سياسي با نام اتحاد جمهوريخواهان ايران قرار دارد. اين تشكيل سياسي از فردا به مدت سه روز در دانشگاه آزاد برلين، همايش سراسري خود را آغاز مي كند. مريم سطوت، يكي از اعضاي هيات اجرائي اين نهاد تازه تاسيس به در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين نهاد هنوز موضعي در باره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اتخاذ نكرده است زيرا بنا است فقط در باره مواردي كه مورد توافق همه اعضاي است موضع عمومي اتخاذ شود و شركت يا عدم شركت در اين انتخابات مورد تائيد همه اعضا نيست. وي مي افزايد اين همايش كوشش مي كند كه به اين آرزوي چندين و چند ساله همه نيروهاي اوپوزيسيون در خارج از كشور جوابي بدهد واين آرزوئي است كه به جاي اينكه نيروها پراكنده يا جدا از يكديگر به مبارزه سياسي بپردازند، در جمع وسيع تري در كنار هم مبارزه كنند.
XS
SM
MD
LG