لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۵

رئيس جمهوري سابق يوگسلاوي گفت دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي باعث افراطي شدن راي دهندگان صربستان شد


(rm) صدا |
واجيسلاو كاستانيكا، رئيس جمهوري سابق يوگسلاوي در مصاحبه اي كه روز چهارشنبه منتشر شد، دادگاه رسيدگي به جنايت هاي جنگي سازمان ملل و شرايط كوسووو را در افراطي شدن صرب ها و در نتيجه پيروزي ناسيوناليستهاي افراطي در انتخابات ماه گذشته مقصر دانست. كاستانيكا گفت درخواست هاي يك جانبه و شرايطي كه توسط دادگاه رسيدگي به جنايت هاي جنگي لاهه و فشار بين المللي براي بازگرداندن متهمان به جنايت هاي جنگي باعث احساسي شدن راي دهندگان صرب شده است. در انتخابات پارلمان صربستان در اواخر دسامبر گذشته، حزب ناسيوناليست افراطي اين كشور 27 درصد آرا را از آن خود كرد و حزب اصلاح طلب آقاي كاستانيكا حدود 18 درصد آرا را به خود اختصاص داد. وي گفت تقاضاي همكاري سازمان ملل در بدترين زمان براي صرب ها مطرح شد، در زماني كه نيروهاي طرفدار اصلاحات ضعيف بودند. وي مي افزايد راي دهندگان صرب در اكتبر سال گذشته از درخواست دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي براي جلب ژنرال هاي صرب ناراضي شدند. اين ژنرال ها هنوز به دادگاه لاهه تحويل داده نشده اند. از نظر حكومت اصلاح طلب حكم جلب ژنرال ها در زمان نامناسبي صادر شد. در زماني كه حكومت به خاطر قتل نخست وزير، زوربان جينجيك تكان خورده بود. كاستانيكا گفت موضوع ديگري كه به احساسي كردن صربستان كمك مي كند مسئله كوسووو است. كوسووو كه بخشي از اتحاديه صرب و مونته نگرو به حساب مي آيد، از سال 1999 در كنترل نيروهاي سازمان ملل و ناتو قرار دارد و اقليت صرب ساكن در كوسووو در ترس و نگراني زندگي مي كنند و اين موضوع از سوي جهان با بي اعتنائي روبرو شده است. كاستانيكا با يادآوري اظهارات مقامات آمريكائي كه گفته اند اگر برخي اصلاحات انجام شود موضوع استقلال كوسووو در سال 005 مورد بررسي قرار خواهد گرفت، مي گويد مسئله اين است كه چه كسي مي تواند حتي فكر كند وضع در كوسووو تا 2005 بهتر خواهد شد در حاليكه در 4 سال گذشته بهتر نشده است. كاستانيكا در سال 2000 بعد از آنكه قيام موفقيت آميزي را عليه اسلوبودان ميلاسوويچ رهبري كرد كه به سقوط وي انجاميد، به رياست جمهوري رسيد. ميلاسووويچ هم اكنون به عنوان يكي از متهمان اصلي در دادگاه جنايت هاي جنگي لاهه تحت محاكمه قرار دارد. كاستانيكااز روز دوشنبه مذاكراتي را آغاز كرده تا بلكه بتواند در ائتلاف با گروه هاي ديگر اصلاح طلب يك دولت اقليت تشكيل دهد. در غير اين صورت يك دولت ائتلافي با حضور همه احزاب تشكيل خواهد شد. واجيسلاو كاستانيكا، رئيس جمهوري سابق يوگسلاوي در مصاحبه اي كه روز چهارشنبه منتشر شد، دادگاه رسيدگي به جنايت هاي جنگي سازمان ملل و شرايط كوسووو را در افراطي شدن صرب ها و در نتيجه پيروزي ناسيوناليستهاي افراطي در انتخابات ماه گذشته مقصر دانست. در انتخابات پارلمان صربستان در اواخر دسامبر گذشته، حزب ناسيوناليست افراطي اين كشور 27 درصد آرا را از آن خود كرد و حزب اصلاح طلب آقاي كاستانيكا حدود 18 درصد آرا را به خود اختصاص داد. كاستانيكا از روز دوشنبه مذاكراتي را آغاز كرده تا بلكه بتواند در ائتلاف با گروه هاي ديگر اصلاح طلب يك دولت اقليت تشكيل دهد. در غير اين صورت يك دولت ائتلافي با حضور همه احزاب تشكيل خواهد شد.
XS
SM
MD
LG