لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۵۹

گزارش اقتصادي: فعاليت هاي بازرگاني مافوق وظيفه موسسات خيريه اسلامي و دستگاه هاي دولتي


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ميگويد شماري از دستگاه هاي دولتي بر خلاف وظايف خود به فعاليت هاي اقتصادي در آمد زا روي آورده اند و بعضي از موسسات خيريه نيز به تأمين رانت براي قشر هايي خاص بدل شده اند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): در گفتگويي که در آخرين ضميمه اقتصادي روزنامه «ايران» چاپ تهران انتشار يافت، سعيد شير کوند معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي از دستگاه هايي سخن ميگويد که از بودجه دولتي ارتزاق ميکنند، اما در همان حال بر خلاف وظايف خود به فعاليت هاي اقتصادي در آمد زا مي پردازند و جوابگو نيز نيستند. ايجاد در آمد از راه پايه گذاري شرکت هاي اقماري پديده اي است گسترده که بخش وسيعي از دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي را در بر ميگيرد، از وزارت اطلاعات گرفته تا نيرو هاي مسلح و يا وزارت آموزش و پرورش که براي کسب در آمد رايانه وارد ميکند و در بازار مي فروشد. سعيد شيرکوند اين پديده را «بنيان کج» توصيف ميکند که، به گفته او، از آغاز دهه 1370 خورشيدي رو به گسترش نهاد و دامنه آن به نهاد هاي غير دولتي از جمله موسسات خيريه کشانده شد. در ميان نهاد هايي که به بهانه انجام کار خير به فعاليت اقتصادي در آمد زا روي آوردند، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي از حوزه نام مي برد و آين وضعيت را خطر بزرگي براي روحانيت ميداند که، باز هم به گفته او، آيت الله مطهري بر آن تأکيد کرده بود. شير کوند مي افزايد : روحانيت بايد به عنوان نهادي مستقل باقي بماند و نبايد خودش را به حکومت و نهاد هاي قدرت گره بزند. او از بنياد خيريه اي ياد مي کند که سه هکتار زمين زراعي را به بهاي پايين خريده و سپس آن را به زمين مسکوني تبديل کرده و پس از قطعه قطعه کردن، به ده برابر قيمت فروخته و عوارض شهرداري و نوسازي را نيز نپرداخته. او همچنين به موسسات قرض الحسنه اي اشاره ميکند که مثلا به اسم تهيه جهيزيه براي دختران بي سرپرست به وجود آمده اند، اما به يک بنگاه بزرگ تجاري بدل شده و مي خواهند از معافيت ها و بخشودگي ها نيز استفاده کنند. سعيد شير کوند معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي از دستگاه هايي سخن ميگويد که از بودجه دولتي ارتزاق ميکنند، اما در همان حال بر خلاف وظايف خود به فعاليت هاي اقتصادي در آمد زا مي پردازند و جوابگو نيز نيستند. ايجاد در آمد از راه پايه گذاري شرکت هاي اقماري پديده اي است گسترده که بخش وسيعي از دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي را در بر ميگيرد، از وزارت اطلاعات گرفته تا نيرو هاي مسلح و يا وزارت آموزش و پرورش که براي کسب در آمد رايانه وارد ميکند و در بازار مي فروشد. در ميان نهاد هايي که به بهانه انجام کار خير به فعاليت اقتصادي در آمدزا روي آوردند، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي از حوزه نام مي برد و اين وضعيت را خطر بزرگي براي روحانيت ميداند.
XS
SM
MD
LG