لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۳

ايجاد اتاقهاي ملاقات در زندانها براي ديدار وكلاي مدافع با موكلين، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): گزارش مي شود كه كار ايجاد اتاقهاي جداگانه ملاقات در زندانها در ايران جهت ديدار وكلاي مدافع با موكلين آغاز شده است. ايجاد اتاقهاي جداگانه براي ديدار وكلاي مدافع با موكلين در پي تلاشهاي كانون وكلاي دادگستري ايران انجام گرفته است. همكارم بكتاش خمسه پور با گفتگو با يك وكيل دادگستري در ايران پرسيده است كه آيا ايجاد چنين اتاقهايي در زندانها مي تواند وضعيت ديدار وكلاي مدافع با زندانيان را بهبود بخشد؟ احمد بشيري(وكيل دادگستري): اين بستگي دارد به طرز رفتار مسئولان زندان با وكلا و موكل آنها. اگر كه اين اتاقها براي اين درست شده باشد كه وكلا با موكلين خودشان بتوانند با آزادي و راحتي ملاقات كنند، خوب بسيار خوب است. اما اگر براي كنترلها و محدوديتهايي باشد، خوب طبعا ارزشي ندارد. اين كه در وضعيت احقاق حق موكلين اثري داشته باشد يا نه، اين مساله خيال نمي كنم تاثيري در آن موضوع داشته باشد، براي اينكه ملاقات در زندان صرفا براي پرسش از احوال آن موكل است و تحقيقاتي كه وكيل مي خواهد براي پيشبرد كار خودش از موكلش كند. بكتاش خمسه پور(راديو فردا): آقاي بشيري كانون وكلاي دادگستري ايران اعلام كرده كه ايجاد اين اتاقها در پي تلاشهاي پيگير اين كانون انجام گرفته. تلاشهاي كانون وكلاي دادگستري ايران در اين امر را در چه فرايندي ارزيابي مي كنيد؟ احمد بشيري: ما در گذشته وقتي مي رفتيم با موكلمان ملاقات نمي كنيم، اين امكان نبود كه هر وكيلي با موكل خودش به تنهايي بنشيند صحبت كند. معمولا يك راهروهاي بزرگي بود، چندتا ميز در آن گذاشته بودند و وكلا همگي در آن جمع مي شدند و هر كس با موكل خودش صحبت مي كرد. خوب طبعا اگر يك مسائل خصوصي تري هم مي خواست بين موكل و وكيلش بگذرد، به خاطر اينكه در اتاق تنها نبودند، عملي نبود و يا اين كه بعضي وقتها صحبتهاي ديگران باعث مي شد كه طرفين نتوانند با هم درست صحبت كنند و حرفهايشان را بزنند. الان با اين كيفيت من تصور مي كنم كه براي هر وكيلي يك اتاقي در نظر گرفته شده كه بتواند با موكل خودش بنشيند و صحبت كند. اگر به اين ترتيب باشد، كار بسيار درستي است و در واقع يك نوع رعايت احترام وكيل و موكلش است. كانون وكلا هم از قبل راجع به اين مساله حساسيت داشت كه بايد وكلا بتوانند با راحتي خيال با موكلين خودشان بروند ملاقات كنند و حالا معلوم مي شود كه آن تلاشهايي كه كانون از سالهاي گذشته تا حالا داشته، به نتيجه اي رسيده. گزارش مي شود كه كار ايجاد اتاقهاي جداگانه ملاقات در زندانها در ايران جهت ديدار وكلاي مدافع با موكلين آغاز شده است. ايجاد اتاقهاي جداگانه براي ديدار وكلاي مدافع با موكلين در پي تلاشهاي كانون وكلاي دادگستري ايران انجام گرفته است. احمد بشيري، حقوقدان و وكيل دادگستري در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در گذشته وقتي مي رفتيم با موكلمان ملاقات كنيم، اين امكان نبود كه هر وكيلي با موكل خودش به تنهايي بنشيند صحبت كند. اگر يك مسائل خصوصي تري هم مي خواست بين موكل و وكيلش بگذرد، به خاطر اينكه در اتاق تنها نبودند، عملي نبود و يا اين كه بعضي وقتها صحبتهاي ديگران باعث مي شد كه طرفين نتوانند با هم درست صحبت كنند و حرفهايشان را بزنند. الان با اين كيفيت من تصور مي كنم كه براي هر وكيلي يك اتاقي در نظر گرفته شده كه بتواند با موكل خودش بنشيند و صحبت كند.
XS
SM
MD
LG