لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۸

واكنش مثبت ليبي به تمديد تحريم آمريكا عليه اين كشور


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): ليبي روزپنجشنبه واکنش مثبتي درجريان تجديد تحريم هاي آمريکا عليه طرابلس نشان داد واعلام کرد پرزيدنت بوش نمي داند اين تحريم ها تا چه مدت ادامه مي يابد. بهروز نيكذات (راديو فردا): حسونه الشاوش سخنگوي وزارت امورخارجه ليبي به خبرنگاران گفت تصميم پرزيدنت بوش درمورد تجديد تحريم هاي اعمال شده عليه ليبي اين امکان را براي رئيس جمهوري آمريکا فراهم مي آورد که هرلحظه اين تحريم ها را پايان دهد. وي افزود ما اين موضوع وسخنان رئيس جمهوري آمريکا را اقدامي مثبت وقابل درک مي دانيم. پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روزدوشنبه درجريان تجديد تحريم هاي اقتصادي وسياسي عليه ليبي گفت طرابلس بايد تصميمات خود را درمورد سلاح هاي غيرمتعارف با گام هائي واقعي پيگيري کند. رئيس جمهوري آمريکا افزود با وجود برخي تحولات مثبت درليبي، با اين حال بحران بين آمريکا وليبي که به اعلام يک وضعيت فوق العاده ملي در7 ژانويه سال 1986 منجرشد، هنوزکاملا برطرف نشده است. رئيس جمهوري آمريکا درجريان تجديد تحريم هاي اين کشورعليه ليبي، مدت معيني را براي ادامه تحريم ها تعيين نکرد. اما اين قبيل تحريم ها که مسدود کردن سرمايه هاي ليبي درآمريکا را نيزشامل مي شود، از سال 1986 که به مورد اجرا گذارده شد تاکنون معمولا همه ساله تجديد شده است. پرزيدنت بوش تصميم غيرمنتظره 19 دسامبرليبي را که طرابلس طي آن اعلام کرد دست ازبرنامه سلاح هاي کشتارجمعي خود برداشته است وبه بازرسان تسليحاتي بين المللي اجازه بازديد ازتاسيسات اتمي خود را مي دهد، ستود ودرعين حال افزود ليبي بايد اين تصميم را درعمل نيز نشان دهد. آقاي بوش گفت به همان ميزان که ليبي گام هاي ملموسي درجهت برطرف کردن نگراني هاي مربوط به برنامه تسليحاتي خود برمي دارد، آمريکا نيزبه نوبه خود گام هاي ملموس متقابلي برمي دارد. ليبي به علت بمب گذاري ومنفجرکردن پروازشماره 103 هواپيماي شرکت پان امريکن برفراز روستاي لاکربي دراسکاتلند دردسامبرسال 1988 که باعث کشته شدن 270 نفرشد، ازسال 1992 تاکنون مورد تحريم هاي بين المللي قرارداشته است. سازمان ملل متحد درسپتامبرسال گذشته درپي موافقت ليبي با پرداخت 2 ميليارد و700 ميليون دلارغرامت به بازماندگان قربانيان انفجارهواپيما وپذيرفتن مسئوليت خود دراين مورد، تحريم هاي اعمال شده ازسوي اين سازمان عليه ليبي را لغوکرد، اما تحريم هاي آمريکا عليه ليبي به قوت خود باقي ماند. آمريکا وليبي مناسبات ديپلماتيک خود را درسال 1981 قطع کردند. ليبي روز پنجشنبه اعلام كرد نشانه هاي مثبتي از تمديد تحريم هاي آمريکا عليه طرابلس به چشم مي خورداز جمله اينكه پرزيدنت بوش مشخص نكرده اين تحريم ها تا چه مدت ادامه مي يابد. حسونه الشاوش سخنگوي وزارت امورخارجه ليبي به خبرنگاران گفت تصميم پرزيدنت بوش درمورد تجديد تحريم هاي اعمال شده عليه ليبي اين امکان را براي رئيس جمهوري آمريکا فراهم مي آورد که هرلحظه اين تحريم ها را پايان دهد. وي افزود ما اين موضوع وسخنان رئيس جمهوري آمريکا را اقدامي مثبت وقابل درک مي دانيم. پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روزدوشنبه درجريان تجديد تحريم هاي اقتصادي وسياسي عليه ليبي گفت طرابلس بايد تصميمات خود را درمورد سلاح هاي غيرمتعارف با گام هائي واقعي پيگيري کند.
XS
SM
MD
LG