لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۰

هشدار صندوق بين المللي پول در باره كسري بودجه و كسري موازنه بازرگاني خارجي آمريكا: تهديد اقتصاد جهاني


(rm) صدا |
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): كسري بودجه و كسري موازنه بازرگاني خارجي آمريكا كه در ادبيات روابط بين المللي از آنها به عنوان كسري هاي دوگانه، يا دوقلو، ياد مي شود بار ديگر مورد انتقاد صندوق بين المللي پول قرار گرفتند به عنوان خطري كه هم اقتصاد آمريكا را تهديد مي كنند و هم اقتصاد جهاني را. كسري بودجه يا فاصله ميان درآمدهاي دولت فدرال و هزينه هاي آن، در سال مالي 2003 -2004 به رقم نجومي 500 ميليارد دلار رسيد. اين كسري عمدتا از اوجگيري هزينه هاي مرتبط با جنگ عراق و مبارزه عليه تروريسم سرچشمه مي گيرد و نيز از كاهش ماليات به ميزان 1700 ميليارد دلار در 10 سال آينده. اما كسري موازنه بازرگاني خارجي آمريكا، كه همان مازاد واردات بر صادرات باشد، مسئله اي است قديمي كه به تازگي شدت گرفته تا جائي كه از 45 ميليارد دلار در ماه فراتر مي رود. تاكنون بخش مهمي از اين كسري از راه ورود سرمايه به آمريكا جبران مي شد، اما اين منبع نيز در ماه هاي اخير كاهش يافته و سرمايه گذاران خارجي علاقه كمتري به اين كشور نشان مي دهند. صندوق بين المللي پول وجود اين دو كسري را يكي از عوامل كنوني ضعف كنوني دلار مي داند و هشدار مي دهد كه تكان هاي شديد اين پول پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد جهاني خواهد داشت. يادآوري مي كنيم كه رشد اقتصادي آمريكا در نيمه دوم سال 2003 شتاب گرفت و همين شتاب براي ساير مناطق جهان، از جمله اروپا و ژاپن نتايجي مثبت به بار آورد. در شرايط كنوني پويائي مصرف در آمريكا لوكوموتيو اصلي اقتصاد جهاني است و از نفس افتادن اين لوكوموتيو چشم انداز رشد را در سال 2004 كه نسبتا اميدوار كننده پيش بيني ميشود، برهم خواهد زد. كسري بودجه و كسري موازنه بازرگاني خارجي آمريكا كه در ادبيات روابط بين المللي از آنها به عنوان كسري هاي دوگانه، يا دوقلو، ياد مي شود بار ديگر مورد انتقاد صندوق بين المللي پول قرار گرفتند به عنوان خطري كه هم اقتصاد آمريكا را تهديد مي كنند و هم اقتصاد جهاني را. كسري بودجه در سال مالي 2003 -2004 به رقم نجومي 500 ميليارد دلار رسيد. كسري موازنه بازرگاني خارجي آمريكا، از 45 ميليارد دلار در ماه فراتر مي رود. رشد اقتصادي آمريكا در نيمه دوم سال 2003 شتاب گرفت و همين شتاب براي ساير مناطق جهان، از جمله اروپا و ژاپن نتايجي مثبت به بار آورد. در شرايط كنوني پويائي مصرف در آمريكا لوكوموتيو اصلي اقتصاد جهاني است.
XS
SM
MD
LG