لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۵

بحران خاورميانه: افزايش خشونت و طرح تاسيس يک کشور واحد عربي – يهودي، از ديد نخست وزير فلسطيني


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): به گفته شاهدان عيني وارتش اسرائيل، نيروهاي اسرائيلي درنخستين ساعت هاي بامداد جمعه وارد شهرجنين درکرانه باختري رود اردن شدند و به مبادله آتش با مردان مسلح فلسطيني پرداختند وعده اي فلسطيني را بازداشت کردند. درهمين حال اسرائيل روزجمعه اعلام کرد محدوديت هاي اعمال شده عليه فلسطينيان را درمناطق فلسطيني کاهش خواهد داد. مسعود ملك (راديو فردا): عمليات اسرائيل درکرانه باختري رود اردن يک روزپس ازآن صورت گرفت که احمد قريع نخست وزيرفلسطيني هشدارداد اگراسرائيل بخواهد به طور يکجانبه مرز جديدي را به مناطق فلسطيني نشين تحميل کند، وي نسبت به تاسيس يک کشور واحد عربي – يهودي فشارخواهد آورد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، چنين حرکتي مي تواند فاجعه اي براي اسرائيل تلقي شود. يک کشور واحد که مشتمل برنوارغزه، کرانه باختري رود اردن واسرائيل خواهد بود، به اين معنا است که اسرائيل به زودي خود را با يک اکثريت عرب مواجه خواهد ديد. چنين واقعيتي، اسرائيل را وادارمي سازد بين اعطاي حق راي به فلسطينيان وخطرازدست دادن منشور يهود، يکي را انتخاب کند و يا مانند آپارتايد آفريقاي جنوبي به صورت کشوري درآيد که ازسوي اقليت اداره مي شود. آريل شارون نخست وزيراسرائيل درپايان سال گذشته هشدار داد اگر پيشرفتي در روند صلح خاورميانه درماه هاي آينده حاصل نشود، وي به طور يکجانبه اسرائيل را ازمناطق فلسطيني جدا مي کند. آقاي قريع روزپنجشنبه گفت چنين اقدام يکجانبه اي، کوشش هاي مربوط به تاسيس يک کشورمستقل فلسطيني را به صورت شعاري بي معني درمي آورد. وي افزود اگر وضعيت به همين ترتيب ادامه يابد، ما خواستار تاسيس يک کشور واحد فلسطيني و اسرائيلي به عنوان راه حلي براي مناقشات دو طرف خواهيم شد. آقاي قريع افزود نظريه يک کشور واحد دومليتي، نظرشخصي اواست ونه يک موضع رسمي فلسطيني، هرچند فلسطينيان اندکي پس ازاشغال کرانه باختري رود اردن ونوارغزه ازسوي اسرائيل درجريان جنگ سال 1967 خاورميانه، چنين پيشنهادي را مطرح کردند. کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا بلافاصله روزپنجشنبه نظريه يک کشور واحد را رد کرد وگفت وجود دوکشور، تنها راه حلي است که درمورد توقف خشونت هاي جاري موثر واقع مي شود. به گفته شاهدان عيني، درجريان حمله بامداد جمعه به کرانه باختري رود اردن، نيروهاي اسرائيل 15 فلسطيني را درشهر جنين و دوتن ازاعضاي گروه ستيزه جوي جهاد اسلامي را در يک روستاي نزديک بازداشت کردند. با اين حال ارتش اسرائيل اعلام کرد فقط 6 نفر را درجنين بازداشت کرده است. به گفته شاهدان عيني، 25 خودرو زرهي اسرائيلي وارد اردوگاه شهرجنين شدند وتيراندازي هاي پراکنده اي نيزميان نيروهاي اسرائيلي ومردان مسلح فلسطيني روي داد. درهمين حال اسرائيل روزجمعه اعلام کرد به افسران اسرائيلي مسئولان پاسگاه ها اختيارداده خواهد شد به فلسطينيان اجازه عبورازاين پاسگاه ها را بدهند. مرزميان مناطق فلسطيني وکشورهاي اردن ومصر نيز به مدت ساعت هاي بيشتري گشوده مي شود. فلسطينيان مي گويند ده ها پاسگاه اسرائيلي که درطول بيش ازسه سال خشونت ميان طرفين برقرار گرديده، لطمه بزرگي به اقتصاد آنان وارد آورده ومشکلات زيادي براي فلسطينيان ايجاد کرده است. اسرائيل مي گويد اين پاسگاه ها در مورد جلوگيري از ورود فلسطينياني که قصد حملات انتحاري دارند، موثر واقع مي شوند. به گفته شاهدان عيني وارتش اسرائيل، نيروهاي اسرائيلي درنخستين ساعت هاي بامداد جمعه وارد شهرجنين درکرانه باختري رود اردن شدند و به مبادله آتش با مردان مسلح فلسطيني پرداختند وعده اي فلسطيني را بازداشت کردند. در همين حال اسرائيل روزجمعه اعلام کرد محدوديت هاي اعمال شده عليه فلسطينيان را درمناطق فلسطيني کاهش خواهد داد. عمليات اسرائيل درکرانه باختري رود اردن يک روزپس ازآن صورت گرفت که احمد قريع نخست وزيرفلسطيني هشدار داد اگر اسرائيل بخواهد به طور يکجانبه مرز جديدي را به مناطق فلسطيني نشين تحميل کند، وي نسبت به تاسيس يک کشور واحد عربي – يهودي فشارخواهد آورد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، چنين حرکتي مي تواند فاجعه اي براي اسرائيل تلقي شود. آقاي قريع افزود نظريه يک کشور واحد دومليتي، نظرشخصي اواست ونه يک موضع رسمي فلسطيني، هرچند فلسطينيان اندکي پس ازاشغال کرانه باختري رود اردن ونوارغزه ازسوي اسرائيل درجريان جنگ سال 1967 خاورميانه، چنين پيشنهادي را مطرح کردند.
XS
SM
MD
LG