لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۰۵

اعتراف موسس گروه اسلامگراي انصار الاسلام در تلويزيون الجزيره به عمليات انتحاري در سال 2003


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): يک روزنامه چاپ نروژ درشماره روزجمعه خود گزارش داد ملا کرکار، موسس گروه اسلامگرا وستيزه جوي انصار الاسلام، دريک برنامه تلويزيون عربي زبان الجزيره تاييد کرده است که گروه او در بمب گذاري انتحاري مارس سال 2003 که يک روزنامه نگاراستراليائي نيز جزو کشته شدگان اين حادثه بود، دست داشته است. ليلي صدر (راديو فردا):انصارالاسلام که يک گروه کرد درشمال عراق است، از سوي آمريکا به عنوان يک سازمان تروريستي طبقه بندي شده است وجان اشکرافت وزير دادگستري آمريکا نيزدرجريان ديدارخود ازاسلودرماه سپتامبر سال گذشته، ازاين گروه به عنوان يک گروه بسيارخطرناک ياد کرد. به گزارش روزنامه افتن پوستن چاپ نروژ، ملا کرکار موسس اين گروه در برنامه اي که روز دوم دسامبر گذشته ازشبکه تلويزيوني الجزيره پخش شد، گفت يکي از برادران ما که آماده بود شهيد شود، بمبي را درنزديکي منطقه خورمال واقع درشمال شرقي عراق منفجرکرد که باعث کشته شدن پال موران خبرنگار عکاس تلويزيون استراليائي که 39 سال داشت وچهارنفرديگر در يک پاسگاه شد. ملا کرکاريک هفته پيش درخانه خود دراسلوبازداشت شد تانسبت به اين اتهامات که وي درفاصله سال هاي 2000 و2001 توطئه اي براي کشتن رقباي خود درشمال عراق طرح کرده بود، تحقيقاتي به عمل آيد. پيشتر در همين هفته، دادگاه منطقه اسلو دلائل کافي براي ادامه بازداشت ملا کرکار به مدت چهارهفته بنا به درخواست پليس نروژ نيافت، با اين حال دستورداد تا اعلام نظريک دادگاه بالاتر درمورد تقاضاي پژوهش کرکار، وي همچنان درزندان بماند. کرکارکه نام اصلي او نجم الدين فرج احمد است، بارها گفته است که ديگرهيچ گونه نقش رسمي درانصارالاسلام ندارد. وي همچنين اتهامات مربوط به فعاليت هاي تروريستي وداشتن رابطه با شبکه القاعده را تکذيب کرده است. انصار الاسلام تا پيش ازبمباران پايگاه هاي اين گروه ازسوي نيروهاي آمريکا و حملات ستيزه جويان رقيب کرد، داراي 600 ستيزه جوي اسلامگرا درکوه هاي شمال عراق بود. پليس نروژ اين هفته با ارائه مدارکي اضافي ومحرمانه به دادگاه پژوهش اسلو، خواستارآن شد که ملا کرکاربه مدت چهارهفته درزندان بماند. برينجارملينگ وکيل مدافع کرکار روزجمعه گفت روز دوشنبه مدارکي را در رد اتهامات وارده به موکل خود دراختياردادگاه خواهد گذارد. کرکار در12 سپتامبرسال 2002 نيز پس ازآن که ايران حاضر نشد به وي اجازه ورود بدهد واورا به اروپا بازگرداند، درفرودگاه آمستردام بازداشت شد. کرکار در ژانويه سال 2003 پس ازآن که ازسوي اداره آگاهي فدرال آمريکا، اف بي آي، درهلند مورد بازجوئي قرارگرفت، به نروژ تبعيد شد. وي مجددا درنروژ بازداشت ومورد بازجوئي دستگاه هاي اطلاعاتي قرار گرفت ودادگاه متعاقبا دستورداد آزاد شود. کرکار به حال پناهندگي درنروژ زندگي مي کند، اما موضوع پناهندگي او مورد بحث وجدل اداره مهاجرت نروژ قرار دارد، زيرا وي مرتبا به عراق تردد مي کند. کرکار دردوران حکومت صدام حسين ازعراق گريخته بود. يک روزنامه چاپ نروژ درشماره روزجمعه خود گزارش داد ملا کرکار، موسس گروه اسلامگرا وستيزه جوي انصار الاسلام، در يک برنامه تلويزيون عربي زبان الجزيره تاييد کرده است که گروه او در بمبگذاري انتحاري مارس سال 2003 که يک روزنامه نگاراستراليائي نيز جزو کشته شدگان اين حادثه بود، دست داشته است. انصارالاسلام که يک گروه کرد درشمال عراق است، از سوي آمريکا به عنوان يک سازمان تروريستي طبقه بندي شده است وجان اشکرافت وزير دادگستري آمريکا نيز در جريان ديدار خود از اسلو در ماه سپتامبر سال گذشته، ازاين گروه به عنوان يک گروه بسيار خطرناک ياد کرد. کرکار به حال پناهندگي درنروژ زندگي مي کند، اما موضوع پناهندگي او مورد بحث وجدل اداره مهاجرت نروژ قرار دارد، زيرا وي مرتبا به عراق تردد مي کند. کرکار دردوران حکومت صدام حسين ازعراق گريخته بود.
XS
SM
MD
LG