لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۱

گزارش «راديوفردا» از همايش اتحاد جمهوريخواهان : آخرين روز همايش


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): همايش اتحاد جمهوريخواهان در آخرين روز با شرکت شمار زيادي از اعضا، ميهمانان، و نمايندگان رسانه هاي ايراني در خارج از کشور، ونيز تعدادي از نمايندگان رسانه هاي خارجي برگزار شد. همايش به بحث و بررسي اسناد، به ويژه اسناد مربوط به راهبرد سياسي، طرح تشکيلاتي، و کميسيون زنان اتحاد جمهوريخواهان پرداخت و آن ها را در مواردي با تعديلاتي تصويب کرد. يکي از بحث هاي همايش در روز آخر، اختصاص سهميه 30 درصدي به زنان براي شرکت در رهبري و کميسيون هاي کار اتحاد جمهوريخواهان بود که با اکثريت آرا تصويب شد. اما بحث مهم همايش، مساله چگونگي برخورد با انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي بود. شماري از شرکت کنندگان خواهان تحريم انتخابات بودند و پيشنهاد مي کردند که در اين باره همايش تصميم گيري کند. اما شمار زيادي پيشنهاد مي کردند که به طور کلي تصميم درباره چگونگي برخورد با انتخابات مجلس هفتم به شوراي همايش واگذار شود که اين تصميم با آراي موافق اکثريت شرکت کنندگان روبرو گرديد. همايش اتحاد جمهوريخواهان، که در واقع به عنوان کنگره موسس اين اتحاد عمل کرد و به گفته سازمان دهندگان آن طي سه روز نزديک به 800 نفر در آن شرکت کردند، توانست علي رغم تنوع افکار نظرهايي که در آن وجود داشت، به نتايجي دست يابد و اسناد را در فضايي دوستانه به تصويب برساند، از جمله شوراي هماهنگي منتخب اين همايش نيز برگزيده شد. همايش اتحاد جمهوريخواهان در آخرين روز با شرکت شمار زيادي از اعضا، ميهمانان، و نمايندگان رسانه هاي ايراني در خارج از کشور، ونيز تعدادي از نمايندگان رسانه هاي خارجي برگزار شد. بحث مهم همايش، در آخرين روز اين نشست ها مساله چگونگي برخورد با انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي بود. شماري از شرکت کنندگان خواهان تحريم انتخابات بودند و شمار زيادي پيشنهاد مي کردند که به طور کلي تصميم درباره چگونگي برخورد با انتخابات مجلس هفتم به شوراي همايش واگذار شود که اين تصميم با آراي موافق اکثريت شرکت کنندگان روبرو گرديد. همايش اتحاد جمهوريخواهان، به عنوان کنگره موسس اين اتحاد عمل کرد و به گفته سازمان دهندگان آن طي سه روز نزديک به 800 نفر در آن شرکت کردند، توانست علي رغم تنوع افکار نظرهايي که در آن وجود داشت، به نتايجي دست يابد و اسناد را در فضايي دوستانه به تصويب برساند، از جمله شوراي هماهنگي منتخب اين همايش نيز برگزيده شد.
XS
SM
MD
LG