لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۶

در شوراي شبانه با رئيس جمهوري ونماينده رهبري، رد صلاحيت نمايندگان مجلس از 135 به 80 كاهش پيدا كرد


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): در گفتگوئي كه با محمد قره باغي، روزنامه نگار و فعال سياسي در تهران داشتيم، از او خواستم آخرين اطلاعات خود را در باره رد صلاحيت نمايندگان و داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم شوراي اسلامي بگويد. فرامرز قره باغي (روزنامه نگار و فعال سياسي، تهران): آنچه كه بين خبرنگاران پارلماني شايع شده اين است كه تا ديشب 135 نفر از نمايندگان مجلس رد صلاحيت شده بودند كه با نشست اضطراري آقاي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري، آقايان شمخاني (وزير دفاع)، آقاي علي يونسي (وزير اطلاعات)، علي لاريجاني (رئيس صدا و سيماي جمهوري اسلامي)و يك نماينده از دفتر رهبري را مامور بررسي و پيگيري وضعيت رد صلاحيت شده به طور اخص و به طور اعم، پرونده هاي افراد رد صلاحيت شده مي كنند كه با رايزني هائي كه صورت مي گيرد، تعداد 135 نفر نمايندگا كنوني رد صلاحيت شده، به 80 نفر كاهش پيدا كرد كه همانطور مي بينيد از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي كه 23 نفر عضو دارد، 13 نفر رد صلاحيت شدند، شش نفر از هيات رئيسه و تقريبا اكثر روساي كميسيون هاي مجلس رد صلاحيت شده اند. ماه منير رحيمي (راديوفردا): آقاي قره باغي، 25 سال از عمر جمهوري اسلامي مي گذرد و هنوز بسياري از داوطلبان نامزدهاي انتخاباتي سرگردانند براي اينكه بدانند آيا صلاحيت شان تائيد مي شود يا نمي شود. آيا غير از جناح بندي هاي سياسي قانون واحدي براي اين منظور وجود ندارد؟ فرامرز قره باغي: قانون واحد وجود دارد. قانون انتخابات به صراحت از موارد رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس و همچنين در ساير مقاطع مانند رياست جمهوري و خبرگان و بقيه اسم برده. منتهي سلطه گرايش ها و سليقه ها و بينش افراد بر قانون موجب مي شود كه از ابزارهاي محدود كننده به شيوه هاي سليقه اي، خارج از ضوابط و مقررات قانوني استفاده شود. اين بر مي گردد به اينكه در ايران در طي اين 25 سال يك نظام حزبي منسجم و مقتدر و دمكراتيك و كارآمد نداشتيم كه بتواند از حقوق شهروندي و حقوق سياسي احزاب و گروه ها و همچنين حق انتخاب شدن و حق برگزيدن دفاع كند. به همين خاطر است كه در فرايند گزينش و انتخاب دومرحله اي نمايندگان مجلس همواره شوراي نگهبان و شوراي نظارت و حتي هيات هاي اجرائي وزارت كشور پيش از مردم دست به گزينش انتخاباتي مي زنند و در واقع مردم به كساني راي مي دهند كه برگزيده و منتخبان هيات هاي اجرائي، نظارت و شوراي نگهبان هستند. م.م.ر.: در مجموع شما چطور پيش بيني مي كنيد مشاركت مردم را در انتخابات آينده مجلس؟ فرامرز قره باغي: به نظرم اينطور مي آيد كه رد صلاحيت ها با هدف اصلي و اساسي حذف مردم از پاي صندوق هاي راي و كاهش مشاركت سياسي راي دهندگان صورت گرفته است با اين حال تائيد افرادي مانند خانم جميله كديور نوعي امكان آزمون و محك زدن افرادي است كه وجهه اصلاح طلب دولتي دارند و به نظر مي رسد محافظه كاران در صدد تعيين وزن اين افراد در انتخابات آتي هستند. من پيش بيني مي كنم كه اگر خانم كديور راي بسيار بالائي بياورد، براي انتخابات بعد از مجلس هفتم، يعني انتخابات رياست جمهوري احتمالا توجه به كانديداهاي اصلاح طلب ميانه رو صورت خواهد گرفت. يعني تائيد صلاحيت خواهند شد افرادي مانند آقاي سيد محمد خاتمي. اما اگر خانم كديور در كف آرا قرار بگيرد و راي نياورد، آن وقت محافظه كاران اميدوار خواهند بود كه با تمام شدت و حدتي كه دارند به سمت تصرف سمت هاي سياسي و اجرائي انتخابي بروند. فرامرز قره باغي، روزنامه نگار و فعال سياسي در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد شايع است كه تا ديشب 135 نفر از نمايندگان مجلس رد صلاحيت شده بودند كه با نشست اضطراري حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري، علي شمخاني، علي يونسي ، علي لاريجاني و يك نماينده از دفتر رهبري اين شمار به 80 نفر كاهش پيدا كرد. وي مي گويد در نظام سياسي جمهوري اسلامي، در واقع مردم به كساني راي مي دهند كه برگزيده و منتخبان هيات هاي اجرائي، نظارت و شوراي نگهبان هستند. وي مي افزايد رد صلاحيت ها با هدف اصلي و اساسي حذف مردم از پاي صندوق هاي راي و كاهش مشاركت سياسي راي دهندگان صورت گرفته است.
XS
SM
MD
LG