لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۴

برنامه ويژه راديوفردا در باره انتخابات مجلس شوراي اسلامي: تحريم فعال انتخابات از سوي جبهه دمكراتيك ايران


(rm) صدا |
امير آرمين: حسن زارع زاده اردشير، دبير و سخنگوي جبهه دمكراتيك ايران در مصاحبه با ليلي صدر، از راديوفردا، موضع جبهه دمكراتيك ايران را در قبال انتخابات تشريح مي كند. حسن زارع زاده اردشير (سخنگوي جبهه دمكراتيك ملي، تهران): موضع ما تحريم فعال انتخابات است. ليلي صدر (راديوفردا): تحريم انتخابات در وضعيت ايران چه تاثيري خواهد داشت؟ حسن زارع زاده اردشير: طبيعتا، درروند دمكراسي خواهي تاثير خواهد گذاشت و مردم را سوق خواهد داد به استفاده از روش هاي مدني براي اعتراض و بيان و خواستن چيزهائي كه احساس مي كنند در شرايط فعلي و در گذشته از سوي حاكمان زير پا گذاشته شده. مردم هم در اين شرايط اين سياست ها را قبول دارند كما اينكه در انتخابات شوراها هم ديديم آرائي كه به صندوق ها ريخته شد در شهرهاي بزرگ بسيار كم بود و در حال حاضر مي بينيم كه اصلاح طلبان هم مي خواهند براي اعتراض به برخوردهائي كه حاكميت با آنها كرده دست به تحصن بزنند و در مقابل زير پا گذاشته شدن حقوق خودشان اعتراض كنند. ل.ص.: آقاي رفسنجاني يكبار گفتند كه مردم چه كم حاضر بشوند و چه زياد حاضر بشوند، انتخابات انجام مي شود و مجلس تشكيل مي شود. شما در اين مورد چه فكر مي كنيد؟ حسن زارع زاده اردشير: براي آقاي رفسنجاني بسيار مهم است كه در انتخابات تعداد زيادي حضور داشته باشند. آقاي رفسنجاني در زماني كه در انتخابات تعداد زيادي شركت كنند، مي آيند و از مشروعيت نظام دفاع مي كنند و نظام را مشروع جلوه مي دهند. زماني كه حضور كمرنگ باشد، به بهانه هاي مختلف مي خواهند توجيه بكنند يا دخالت هاي خارجي يا دلايل ديگري را در اين رابطه به خورد مردم بدهند. مشكل ما بحث جناح چپ و راست نيست و اينكه كدام جناح در راس حاكميت باشد. مشكل ما حقوق بشر و آزادي است كه در اين مملكت زيرپا گذاشته شده است و بايستي كه حل بشود. ل.ص.: موضع جنبش دانشجوئي در باره كانديداها و نمايندگاني كه رد صلاحيت شده اند چي است؟ حسن زارع زاده اردشير: من معتقد هستم كه جنبش دانشجوئي بايستي كه در مقابل اين واكنش ها و اعتراض ها يك حركت منطقي و تاكتيك منطقي را اتخاذ كند زيرا هميشه اينگونه حركت ها مستمسكي بوده براي آنها كه در حاكميت هستند كه از حنبش دانشجوئي سوء استفاده كنند و براي خودشان مشروعيت كسب كنند وآراي خود را بيشتر كنند. لذا، جنبش دانشجوئي بايد در اين شرايط به اين مسئله واقف باشد كه اين اعتراض اصلاح طلبان و آنها كه رد صلاحيت شدند، با اين مسئله خيلي ساده نشود. ما با كل سيستم مشكل داريم به خاطر اينكه اصلا اين انتخابات انتخابات آزادي نيست. تا زماني كه انتخابات به صورت استصوابي هست و شوراي نگهبان هر كس را كه مي خواهد رد صلاحيت مي كند و فيلتري گذاشته براي اين امر و با توجه به اينكه نماينده هائي كه فرصت پيدا مي كنند به مجلس راه پيدا كنند و بعدا به خاطر اظهار عقيده سركوب مي شوند و با آنها برخورد سركوبگرانه مي شود، لذا اين انتخابات آزاد تلقي نمي شود. حسن زارع زاده اردشير، دبير و سخنگوي جبهه دمكراتيك ملي، در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد موضع اين جبهه تحريم فعال انتخابات است. وي مي افزايد اصلا اين انتخابات، انتخابات آزادي نيست. تا زماني كه انتخابات به صورت استصوابي هست و شوراي نگهبان هر كس را كه مي خواهد رد صلاحيت مي كند و فيلتري گذاشته براي اين امر و با توجه به اينكه نماينده هائي كه فرصت پيدا مي كنند به مجلس راه پيدا كنند و بعدا به خاطر اظهار عقيده سركوب مي شوند و با آنها برخورد سركوبگرانه مي شود، لذا اين انتخابات آزاد تلقي نمي شود. وي مي افزايد آزادي در اين مملكت زيرپا گذاشته شده و اين مسئله بايد حل شود.
XS
SM
MD
LG