لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۷

تحريم فعال انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي جبهه دمكراتيك ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): جبهه دمكراتيك ايران كه از مدتها قبل شركت در انتخابات را تحريم كرده بود، از تحصن كانديداهاي رد صلاحيت شده دفاع مي كند. راديوفردا، مصاحبه اي دارد با كيانوش سنجري، عضو جبهه دمكراتيك ايران. فرين عاصمي (راديوفردا): در پي رد صلاحيت گسترده داوطلبان نامزدي در انتخابات مجلس هفتم، يك سري از گروهها و تشكل هاي مستقل دانشجوئي، اين اقدام را محكوم كردند. جامعه دمكراتيك ايران نيز انتخابات مجلس هفتم را تحريم كرده است اما با اين حال قصد دارد در تحصن كانديداها شركت كند. كيانوش سنجري، عضو جبهه دمكراتيك ايران در باره تحريم فعال انتخابات مجلس هفتم مي گويد: كيانوش سنجري (عضو جبهه دمكراتيك ايران): نيروهاي مستقل و خارج از حاكميت، از جمله تشكل جبهه دمكراتيك ايران، از مدتها قبل با فهم اينكه نظارت استصوابي شوراي نگهبان مانع از شركت فعال همه گروه هاي سياسي در انتخابات خواهد شد، رويكرد مثبتي به اين انتخابات نشان ندادند و جدا از اين، در اين بين، جبهه دمكراتيك ايران و چند گروه سياسي ديگر در داخل و اغلب سازمان هاي سياسي در خارج از كشور با فهم عدم اصلاح پذير بودن ساختار غيردمكراتيك نظام ولايت فقيه به طور كل شركت در اين انتخابات را وسيله اي براي احقاق حقوق شهروندي ملت ايران ندانستند و دست به تحريم زدند كه دراين ميان جبهه دمكراتيك ايران دست به تحريم فعال زد. اما اصلاحگرايان كه به هرحال، جزئي از بدنه نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شوند، همچنان در پي اصلاح ساختارها هستند و در انتخابات هم شركت كردند ولي اين بار با مانعي به نام نظارت استصوابي روبرو شدند كه در قبالش شاهد واكنش شديدي از سوي نمايندگان رد صلاحيت شده و برخي از نمايندگان دولت بوديم و البته متاسفانه بايد گفت آن زمان كه اين آقايان هنوز اعتباري در بين مردم داشتند، از مردم براي پيشبرد اهداف اين جنبش استفاده نكردند و حال كه با اين مشكل روبرو شده اند، يعني رد صلاحيت گسترده، من فكر نمي كنم كه ديگر مردم لبيك بگويند به نداي اصلاحگرايان، هرچند كه همچنان اين نيروها از اين پتانسيل نمي خواهند استفاده كنند و دليل اين نيروهاي اصلاح طلب درون حاكميت هم اين است كه نبايد جامعه به هرج و مرج كشيده شود. به هرحال، اصلاحگرايان به جاي رجوع به مردم، به مقام رهبري رجوع كردند و بسياري از آنها خواستار مداخله رهبري براي حل اين مسئله شدند كه در اين بين من فكر مي كنم اگر اصلاحگرايان با توسل به مردم و دست زدن به حركات اعتراضي و نافرماني مدني اعتراض هاي خود را به سمت مردم ببرند، به نتايج بس شگفتي دست خواهيم يافت اما اعلام كرده ايم كه به هرحال در اين انتخابات غيردمكراتيك در نظام ولايت فقيه شركت نخواهيم كرد واين انتخابات را وسيله اي براي احقاق حقوق حقه ملت ايران نمي دانيم. راه چاره را هم تن دادن حاكميت به يك رفراندوم آزاد مي دانيم. به هرحال، بن بست سياسي موجود با ورود اين نيرو يا آن نيرو از بدنه نظام به مجلس هرگز حل نخواهد شد زيرا مشكل ساختار غيردمكراتيك نظام ولايت فقيه است كه موانع اصلي در پيشبرد روند دمكراسي در ايران محسوب مي شود. ف. ع.: آقاي سنجري، به اين ترتيب، جبهه دمكراتيك ايران از تحصن كانديداهائي كه براي انتخابات هفتم رد صلاحيت شده اند، دفاع نمي كند؟ فرشاد سنجري: ما از هر تحصني به نفع دمكراسي و آزادي در ايران حمايت مي كنيم. همانطور كه اصلاحگرايان در زمان روزه سياسي، نيروهاي ديگر در درون كشور را فراموش كردند و يادي از آن نيروها نبردند، آن نيروهائي كه در زندان بودند، اما ما از آن حركت دفاع كرديم چرا كه آن حركت در جهت آزادي زندانيان سياسي در ايران بود و اين حركت هم درجهت دفاع از حق شهروندي گروهي در ايران است. كيانوش سنجري، عضو جبهه دمكراتيك ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد جبهه دمكراتيك ايران با نيروهاي مستقل و خارج از حاكميت، از جمله تشكل جبهه دمكراتيك ايران، از مدتها قبل با فهم عدم اصلاح پذير بودن ساختار غيردمكراتيك نظام ولايت فقيه به طور كل شركت در اين انتخابات را وسيله اي براي احقاق حقوق شهروندي ملت ايران ندانست و دست به تحريم فعال آن زد. وي مي افزايد اصلاح طلبان زماني كه اعتبار مردمي داشتند از نيروي مردم براي پيشبرد اهداف خود استفاده نكردند و اينك نيز كه توسط شوراي نگهبان صلاحيت برخي از آنها براي نامزدي در انتخابات دوره هفتم رد شده است، به جاي رجوع به مردم، به رهبر جمهوري اسلامي متوسل شدند. وي مي افزايد جبهه دمكراتيك، اين انتخابات را وسيله براي احقاق حقوق ملت ايران نمي داند و راه چاره را برگزاري رفراندوم آزاد مي داند با اين حال، از تحصن نمايندگان ردصلاحيت شده در مجلس حمايت مي كند زيرا اين حركت در جهت دفاع از حقوق شهروندي گروهي در ايران است.
XS
SM
MD
LG