لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۳۶

تحريم انتخابات مجلس شوراي اسلامي توسط فعالين سياسي خارج از كشور


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): در حالي که شماري از گروه ها، افراد، و سازمان هاي سياسي در داخل ايران انتخابات دور هفتم مجلس را تحريم کرده اند، در خارج از شکور نيز بسياري از گروه ها و چهره هاي سياسي افراد ضرورت عدم شرکت در انتخابات را تبليغ مي کنند. به گزارشي از بهمن باستاني در اين زمينه توجه کنيد. بهمن باستاني (راديو فردا): در پي انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 76، انتخابات دور ششم مجلس شوراي اسلامي در چهار سال پيش از اين دومين رويداد شرکت وسيع مردم، خاصه جوانان، در چند سال اخير در انتخابات بود که به شکل گرفتن مجلس موسوم به مجلس اصلاحات انجاميد. بسيارند گروه ها و افرادي که در داخل و به ويژه در خارج از ايران چهار سال پيش از اين بر ضرورت شرکت وسيع در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاکيد مي کرد و اکنون تحريم انتخابات را مستقيم يا غير مستقيم تبليغ مي کند. اين طيف تحريم کنندگان امروز از کساني که معتقد بودند با همين قانون اساسي مي توان اصلاحات بنيادي را در چشم انداز دنبال کرد تا کساني را که بر تغيير قانون اساسي براي هر تحول دموکراتيک در ايران پاي مي فشرند در بر مي گيرد. همه در يک نقطه مشترک بودند و در همان نقطه مشترک خواهان شرکت در انتخابات بوده اند، خواست مشارکت وسيع خود مردم در انتخابات. اکنون با توجه به رويگرداني وسيع مردم، به ويژه جوانان و دانشجويان، از جناح اصلاح طلب حکومت و احتمال خلوت بودن محل هاي اخذ راي و تکرار تجربه دومين دور شوراهاي اسلامي شهر و روستا در زمستان گذشته، بسياري از افراد و گروه هاي مبلغ شرکت در انتخابات دور ششم مجلس به تحريم انتخابات دور هفتم اين مجلس روي آورده اند. مهدي خان بابا تهراني، فعال سياسي و از بنيان گذاران اتحاد جمهوريخواهان ايراني در خارج از کشور. مهدي خان بابا تهراني (فعال سياسي و از بنيان گذاران اتحاد جمهوريخواهان ايراني در خارج از کشور): مساله شرکت آزاد مردم ايران در انتخابات امري است که به دست نهاد هاي انتصابي، يعني شوراي نگهبان و ساير نهادهاي انتصابي نفي شده است. در چنين وضعيتي به باور من خواست مشارکت شهروندان ايران درباره انتخابات غير آزاد، يک انتظار کاملا بي جا است. اين امر مردم را ساختار قانون اساسي و وجود نهاد هاي انتصابي پيشاپيش نفي کرده است. روزگاري يک انتخابات آزاد در ايران انجام خواهد گرفت که ساختار قانون اساسي که در بخش هاي انتصابي مانع مشارکت مردم در سطح خودشان است، از بين برده بشود و عملا يک انتخابات آزاد براي شرکت مردم تدارک ديده شود. ب.ب.: آقاي خان بابا تهراني، بر پايه همين قانون اساسي جمهوري اسلامي شما فراخوان داده بوديد که شما و همفکرانتان که در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي مردم شرکت بکنند. چه تفاوتي کرده است امروز با چهار سال پيش؟ مهدي خان بابا تهراني: به نظر من نوع قلع و قمعي که الان نهاد شوراي نگهبان و استصوابي دارد مي کند از همين کانديدهاي موجود، نشان مي دهد که در واقع آن ميزان از انتظاري که ما داشتيم که مي توان از قانون اساسي نوع ديگري بهره گرفت يا قرائت ديگري کرد، به پايان رسيده است. ولو اين که ما همان زمان هم انتقاد داشتيم. شخص من در بسياري از رسانه ها گفتم که اين انتخابات آزاد نيست، ولي از آن جايي که مردم ما قصد کرده اند در اين انتخابات شرکت بکنند، پيکار جامع مدني ما است و بايد کمک کرد ورفت که تا آن جا که بشود با وجود موانع آن نمايندگاني که مي خواهند از اين حق و حقوق دفاع بکنند و يا اعتراض به قانون اساسي را دارند، به مجلس برد و اين اتفاق افتاد. اين بار انتخابات به نظر من با اقبال مردم روبرو نخواهد بود. با توجه به رويگرداني وسيع مردم، به ويژه جوانان و دانشجويان، از جناح اصلاح طلب حکومت و احتمال خلوت بودن محل هاي اخذ راي، بسياري از افراد و گروه هاي مبلغ شرکت در انتخابات دور ششم مجلس به تحريم انتخابات دور هفتم اين مجلس روي آورده اند. مهدي خانبابا تهراني، فعال سياسي و از بنيان گذاران اتحاد جمهوريخواهان ايراني در خارج از کشور، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد شرکت آزاد مردم ايران در انتخابات امري است که به دست نهاد هاي انتصابي، يعني شوراي نگهبان و ساير نهادهاي انتصابي نفي شده است. در چنين وضعيتي به باور من خواست مشارکت شهروندان ايران درباره انتخابات غير آزاد، يک انتظار کاملا بي جا است. قلع و قمعي که الان نهاد شوراي نگهبان و استصوابي دارد مي کند از همين کانديدهاي موجود، نشان مي دهد که در واقع آن ميزان از انتظاري که ما داشتيم که مي توان از قانون اساسي نوع ديگري بهره گرفت يا قرائت ديگري کرد، به پايان رسيده است.
XS
SM
MD
LG