لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۹

ادامه تلاش جمهوري اسلامي براي دستيابي به دستگاه هاي غني سازي اورانيوم


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): ديپلماتها مي گويند ايران به رغم اينكه قول داده بود همه فعاليت هاي مربوط به تكنولوژي توليد سلاح هاي هسته اي را متوقف كند، همچنان به تلاش هاي خود براي دستيابي به دستگاه هاي غني سازي اورانيوم ادامه مي دهد. مريم احمدي (راديوفردا): ماه نوامبر گذشته، تهران زير فشار آمريكا كه ايران را به تلاش براي توليد سلاح هسته اي متهم مي كند، توافق كرد همه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را متوقف سازد و اجازه دهد سازمان بين المللي انرژي اتمي با بازديدهاي خود توقف چنين عملياتي را تائيد كند. اما به گزارش خبرگزاري رويتر، ديپلماتهاي غربي گفته اند ايران به صراحت گفته است فقط فعاليت هائي را متوقف مي كند كه در چارچوب تعريف فعاليت هاي مربوط به غني سازي قرار مي گيرد و بنابراين تهيه دستگاه هاي سانتري فيوژ ادامه خواهد داشت. به گفته اين ديپلماتها ايران معتقد است تنها غني سازي اورانيوم مغاير توافق ماه نوامبر است اما تهيه وتدارك مواد و ماشين آلات را شامل نمي شود. خبرگزاري رويتر به نقل از يك ديپلمات غربي مي نويسد مشكل در اينجاست كه از واژه فعاليت هاي مربوط به غني سازي تعاريف متفاوتي شده است و ديپلمات ديگري مي گويد مسخره است اگر تهيه و تدارك ماشين آلات، بخشي از تعريف واژه فعاليت هاي مربوط به غني سازي نشود. به گفته اين ديپلمات، برداشت شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي در اجلاس ماه نوامبر اين بود كه سازمان بين المللي انرژي اتمي و نه ايران واژه فعاليت مربوط به غني سازي اورانيوم را تعريف مي كند. سازمان بين المللي انرژي اتمي حاضر به اظهار نظر در اين باره نشده اما ديپلماتها مي گويند اين سازمان قاعدتا مي بايد تهيه و تدارك دستگاههاي غني سازي را هم بخشي از فعاليت مربوط به غني سازي قلمداد كرده باشد. يپلماتها مي گويند ايران به رغم اينكه قول داده بود همه فعاليت هاي مربوط به تكنولوژي توليد سلاح هاي هسته اي را متوقف كند، همچنان به تلاش هاي خود براي دستيابي به دستگاه هاي غني سازي اورانيوم ادامه مي دهد. به گزارش خبرگزاري رويتر، ديپلماتهاي غربي گفته اند ايران به صراحت گفته است فقط فعاليت هائي را متوقف مي كند كه در چارچوب تعريف فعاليت هاي مربوط به غني سازي قرار مي گيرد و بنابراين تهيه دستگاه هاي سانتري فيوژ ادامه خواهد داشت. به گفته اين ديپلماتها ايران معتقد است تنها غني سازي اورانيوم مغاير توافق ماه نوامبر است اما تهيه وتدارك مواد و ماشين آلات را شامل نمي شود.
XS
SM
MD
LG