لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۳

واكنش سخنگوي حزب سوسيال دموكرات آلمان در پارلمان اروپا به تحصن نمايندگان مجلس شدوراي اسلامي


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): در اروپا اعتراضهاي سياستمداران و نمايندگان پارلمانهاي اروپا به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي طيف اصلاح طلب همچنان ادامه دارد. اوزان جيحون، نماينده پارلمان اروپا در گفتگويي با شهرام ميريان، گزارشگر راديو فردا در آلمان تنها اعتراض و ابراز مخالفت نسبت به صلاحيتها را كافي نمي داند و خواستار آن شده است كه اروپاييان ايران را در زمينه اقتصادي نيز زير فشار بگذارند. شهرام ميريان (راديو فردا): در پي اظهار نظرهاي ميشائيل گالر، عضو حزب دموكرات مسيحي آلمان و كارشناس مسائل ايران در پارلمان اروپا كه رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را ضربه سنگيني به مردم سالاري در ايران ارزيابي كرده، اوزان جيجون، سخنگوي داخلي حزب سوسيال دموكرات در پارلمان اروپا هم در گفتگويي با راديو فردا به حمايت از همتايان و همكاران خود در مجلس ايران پرداخته و اعتراض شديد خود را به تصميم تازه شوراي نگهبان ابراز داشته است. اوزان جيجون در آغاز اين مصاحبه مي گويد: در اوضاع احوال كنوني اروپا كه رعايت دموكراسي يكي از وظايف اوليه هر حكومت و دولتي به حساب مي آيد اين غير قابل تصور است كه در چنين شرايطي مردم ايران بايد رنج برند و نمايندگان آنان در مجلس نتوانند به علايق و خواسته آنان جامه عمل بپوشانند. وي در ادامه مي افزايد: رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مجلس ايران خشم نمايندگان پارلمان اروپا را كه بسيار گسترده است به دنبال داشته است. اوزان جيجون، نماينده پارلمان اروپا در ادامه گفتگو با راديو فردا با اشاره به اينكه تصميم تازه شوراي نگهبان، اعتراض همه نمايندگان پارلمان اروپا را به دنبال داشته، مخالفت و اعتراض را تنها راه موثر نمي داند و مي افزايد: حكومت ايران را بايد از راههاي ديگر و از جمله در زمينه اقتصادي نيز زير فشار قرار داد. وي كه ترك تبار است، سياست دوگانه پارلمان اروپا در برخورد با مسائل روز را مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد: اگر آنچه كه اين روزها در ايران شاهد آنيم در تركيه روي مي داد، اروپاييان راه و روش ديگري را برمي گزيدند، ولي در حال حاضر با ايران به گونه اي احتياط آميز عمل مي شود. اوزان جيحون در ادامه اين مصاحبه يادآور مي شود نمايندگاني كه از اروپا راهي ايران شده اند، به اندازه كافي عمل نكرده اند. اوزان جيحون، سخنگوي داخلي حزب سوسيال دموكرات در پارلمان اروپا در جاي جاي مصاحبه با راديو فردا يادآور مي شود كه از همان روز نخست تحصن همه نمايندگان پارلمان اروپا نسبت به عمل شوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت نمايندگان مجلس، اعتراض كرده اند. وي در پايان تنها مخالفت را كافي نمي داند و بار ديگر وارد كردن فشار در زمينه اقتصادي را يكي از راههاي موثر در مجبور ساختن حكومت ايران در رعايت اصول مردم سالاري قلمداد مي كند. در اروپا اعتراضهاي سياستمداران و نمايندگان پارلمانهاي اروپا به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي طيف اصلاح طلب همچنان ادامه دارد. اوزان جيحون، نماينده پارلمان اروپا در مصاحبه با راديو فردا در آلمان تنها اعتراض و ابراز مخالفت نسبت به صلاحيتها را كافي نمي داند و خواستار آن شده است كه اروپاييان ايران را در زمينه اقتصادي نيز زير فشار بگذارند. وي با اشاره به اينكه تصميم شوراي نگهبان، اعتراض همه نمايندگان پارلمان اروپا را به دنبال داشته، مخالفت و اعتراض را تنها راه موثر نمي داند و مي افزايد: حكومت ايران را بايد از راههاي ديگر و از جمله در زمينه اقتصادي نيز زير فشار قرار داد. اوزان جيحون در ادامه اين مصاحبه يادآور مي شود نمايندگاني كه از اروپا راهي ايران شده اند، به اندازه كافي عمل نكرده اند.
XS
SM
MD
LG