لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۴۱

ريشه هاي بحران سياسي موجود در ايران از ديد يك فعال سياسي عضو حزب سبزهاي آلمان


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديو فردا): در حالي كه تحصن نمايندگان رد صلاحيت شده همچنان ادامه دارد، فعالان سياسي و سياستمداران آلمان نيز به ابراز ديدگاههاي خود در اين باره مي پردازند. علي محجوبي از كوشندگان حزب سبزهاي آلمان و رئيس دفتر پارلماني خانم كلودياروت، عضو كميسيون خارجي بوندستاگ، پارلمان آلمان، در گفتگويي با راديو فردا اين تحصن را ناشي از يك بحران سياسي مي داند كه ريشه آن در قانون اساسي است. شهرام ميريان (راديو فردا): هرچه از زمان تحصن و بست نشيني نمايندگان رد صلاحيت شده مي گذرد، بازتاب آن در خارج ايران گسترده تر مي شود. اگرچه تا كنون دولت آلمان نسبت به حركت اعتراضي نمايندگان كه شش روز است ادامه دارد، واكنش رسمي از خود نشان نداده اند، ولي سياستمداران و فعالان سياسي آلمان به اظهار نظر در اين باره مي پردازند. پس از انتشار نامه اي از سوي سه سياستمدار طراز اول آلمان از احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي كه در آن خواستار يك فراخوان بين المللي در راستاي برگزاري انتخاباتي آزاد در ايران شده اند، يك حزب فعال از حزبي ديگر كه ايراني تبار است، اقدام نمايندگان متحصن مجلس را عملي شجاعانه قلمداد كرده است. علي محجوبي، از كوشندگان حزب سبز آلمان و رئيس دفتر پارلماني خانم كلوديا روت، عضو كميسيون خارجي بوندستاگ در گفتگويي با راديو فردا به تشريح ديدگاههاي خود نسبت به حركت اعتراضي نمايندگان مجلس كه همچنان ادامه دارد، پرداخته است. علي محجوبي: اين تحصن قبل از هر چيز اقدامي شجاعانه است كه در واقع يك حمايت وسيع بين المللي را بوجود آورده بخصوص در ميان اعضاي پارلمانهاي مختلف كشورهاي اروپايي. اين اقدام شجاعانه در نفس خود قابل حمايت همه ما است، ولي حرف اين متحصنين نبايد فقط به رد صلاحيت خودشان محدود بماند، اين اعتراض بايد اعتراضي وسيع به سياست نظارت استصوابي شوراي نگهبان باشد. جمهوري اسلامي خودش را به عنوان يك جمهوري مي فهمد و در اين سيستم هر شهروند ايراني بايد امكان انتخاب كردن و انتخاب شدن را داشته باشد. انتخاب قبل از انتخابات به معني مسخره كردن و مضحك كردن سيستم جمهوري خواهد بود. ش . م : شما به عنوان يكي از اعضاي فعال حزب سبزهاي آلمان كه محل كارتان در مجلس آلمان است، چه بسا اين روزها به خاطر تبار ايراني شما، مرتب مورد پرسش نمايندگان مجلس و همينطور هم مسلكان خودتان قرار مي گيريد. اين دوستان شما در پيوند با تحصن نمايندگان مجلس چه ديدگاههايي را ارائه مي كنند. علي محجوبي: ارزيابيشان از اين وضعيت اين است كه اين نمايندگان اقدام شجاعانه اي كردند، ولي اين ناشي از يك بحران سياسي در اين سيستم است كه اين بحران دير يا زود بالاخره بايد يك راه حل معقول سياسي داشته باشد و در اين رابطه توضيحاتي كه از من به عنوان كسي كه ايران را كم و بيش بهتر مي شناسد تا يك روزنامه خوان معمولي در آلمان اين است كه توضيح بدهم چرا اينطور است و ريشه هاي اين بحران كجاها هستند. به نظر من ريشه هاي بحران در خود قانون اساسي جمهوري اسلامي است و نقشي كه شوراي نگهبان به صورت ناعادلانه اي در اين سيستم دارد، ما وقتي يك سيستم جمهوري و يك مجلس انتخاب شده داريم، مشخص است كه مردم با رايشان درواقع آن مجلس را تعيين كردن براي حكومت كردن و نه كساني را كه درواقع اكثريت قاطع مرد ايران نمي شناسند و در واقع قدرت اصلي را در دست دارند . ش . م : شما آيا با ادامه اين تحصن موافقيد؟ علي محجوبي: به نظر من اين تحصن بايد ادامه پيدا كند، چون اين بازيهاي تفكيكي بين شوراي نگهبان و بخشي از اصلاح طلبان بالاخره بايد به پايان برسد. سياست مصالحه و سازش در نهايت براي مردم هم بايد قابل فهم باشد. درحاليكه تحصن نمايندگان رد صلاحيت شده همچنان ادامه دارد، فعالان سياسي و سياستمداران آلمان نيز به ابراز ديدگاه هاي خود در اين زمينه مي پردازند. علي محجوبي از كوشندگان حزب سبزهاي آلمان و رييس دفتر پارلماني خانم كلاديا رود، عضو كميسيون خارجي مجلس آلمان در مصاحبه با راديو فردا اين تحصن را ناشي از يك بحران سياسي مي داند كه ريشه آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي است. پس از انتشار نامه سه سياستمدار طراز اول آلمان از احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي كه در آن خواستار يك فراخوان بين المللي براي برگزاري انتخاباتي آزاد در ايران شده اند، علي محجوبي اقدام نمايندگان مجلس را عملي شجاعانه قلمداد مي كند. وي معتقد است خواست متحصنان نبايد تنها به رد صلاحيت خودشان محدود شود بلكه اين اعتراض بايد اعتراضي وسيع به سياست نظارت استصوابي شوراي نگهبان باشد. انتخاب قبل از انتخابات مسخره كردن نظام جمهوريت است. وي مي گويد بنظر من ريشه هاي بحران در قانون اساسي جمهوري اسلامي و نقش شوراي نگهبان است.
XS
SM
MD
LG