لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۵

بي اعتنائي مردم به انتخابات: رفراندوم منفي در مخالفت با حاكميت فرقه اي: پيش بيني بنيانگذار حزب پان ايرانيست


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): بحران حكومتي اگر چه به صورت روياروئي دو جناج اصلي حكومت و مشخصا استعفا، تحصن و اعتصاب غذاي نمايندگان خود را نشان دهد، برخي بر اين عقيده اند كه همه اين واقعيات يك سناريو است كه حكومت براي جلب نظر افكار عمومي و داغ كردن تنور انتخابات طراحي كرده و پيش مي برد. محسن پزشكپور، بنيانگذار حزب پان ايرانيست از شمار كساني كه نه با اين صراحت، ولي به هرحال مي گويد مردم ايران نه محافظه كاران را مي خواهند و نه اصلاحگرايان را. مردم ايران اين بن بست سياسي را نوعي صحنه سازي مي دانند. محسن پزشك پور(فعال سياسي و نماينده پيشين دو دوره مجلس شوراي ملي ايران ):اولا اين موضوع بحران، اين حاكميت فرقه اي به مانند هر حكومت توتاليتر و استبدادي بدون بحران نمي تواند حياتش ادامه داشته باشد، بنابراين يا بحران بين المللي بايد ايجاد كند، يا بحران داخلي و اين براي ادامه حاكميت توتاليتر فرقه اي، اين بحران ضرورت دارد و دوم اينكه اين بحران و گفتگو در ميان خود جناحهاي حاكميت است. سخن خود ملت ايران نفي كل اين حاكميت است. سوم اينكه براي تخفيف دادن عدم رضايت ملت ايران، هردو جناح دم از يك نوع دموكراسي و مردم سالاري موهوم مي زنند، در حاليكه ما توجه كنيم به نظام گذشته يك موردي را بيان مي كنم. به موجب قانون اساسي مشروطيت اگر قوانيني از مجلس مي گذشت، شاه فقط بايد تنفيذ مي كرد، يعني امضا مي كرد، فقط امضا مي كرد نه تنفيذ. اما در نظام جمهوري اسلامي و در اين حكومت مردم سالاري به موجب قانون اساسي، اگر يك قانوني تصويب بشود و بعد در هر شرايطي رهبر نظام جمهوري اسلامي تشخيص بدهد كه آن قانون بايد كن يم لكم باشد، آن از مدار خارج مي شود. ب . خ : آقاي پزشك پور شما به عنوان يكي از سياستمداران كهنه كار ايراني كه دو دوره نماينده مجلس شوراي ملي ايران بوده ايد، پيش بيني مي كنيد كه بحران جاري چه فرايندي در پيش داشته باشد؟ محسن پزشك پور: پيش بيني من اين است كه اين بحران، يك بحران زودگذر نيست. فرايند و پايان آن مي بايست به طور قطع به سمت و سوي استقرار حاكميت ملت باشد و اين واقعه اي است كه بالاخره رخ خواهد داد و آنچه كه پيش مياد، حاكي از آن است كه مي خواهند جلوي اين حركت را بگيرند ولي سودي ندارد و ملت ايران اينطور كه من در مي يابم و امروز در ايران زمين در قلب مردم هستم، از استقبال به هيچ نوع حادثه اي براي رسيدن به اين هدف غايي و نهايي منصرف نخواهد شد. ب . خ : برخي از چهره هاي اصلاح گرا نيز همين شعارها و همين خواسته هايي را كه شما الان برشماريد، آنها هم ادعا مي كنند و مي گويند كه دنبال رسيدن به اين اهداف هستند. آيا شما آنچه كه جريان اصلاحات در ايران خوانده مي شود را همگام و هماهنگ با اين اهداف مي دانيد؟ اهداف براي احقاق حقوق ملي؟ محسن پزشك پور: نه آن جرياني كه به نام اصلاحات خودش را پنهان كرده، در مجموع در كل بالي است از همين نظام حاكميت فرقه اي. ممكن است كساني بيدار شده باشند، ممكن كساني توجه كرده باشند و اين خواست بزرگ ملي است. ولي اينكه كل جريان و يا جناحي به نام اصلاحات خودش را با اين حركت هماهنگ كرده باشد، اين ظاهرنمايي هم براي بهره گيريهاي نظام حاكميت فرقه اي است. اين حركت با نظام حاكميت ملي آشتي و هماهنگي ندارد. ب . خ : آقاي پزشك پور با توجه به تحولات كنوني پيش بيني مي كنيد كه در انتخابات اول اسفند، انتخابات مجلس هفتم، راي دهندگان چگونه با اين انتخابات برخورد خواهند كرد؟ محسن پزشك پور: سرد و يخ زده خواهد بود، پيش بيني من اين است و مي خواهند كه با اين تمهيدات و اقدامات اين يخهايي را كه تمام جامعه را در برگرفته ذوب كنند، ولي به هر كيفيت من انتخابات مرده و خاموشي را پيش مي كنم. يعني به صورت يك رفراندوم منفي براي نفي حاكميت فرقه اي خواهد بود. محسن پزشكپور، نماينده دو دوره مجلس شوراي ملي ايران و بنيانگذار حزب پان ايرانيست، در مصاحبه با راديو فردا در ارتباط با بحران سياسي جاري ميان دو جناح حكومتي، مي گويد: حاكميت فرقه اي به مانند هر حكومت توتاليتر و استبدادي بدون بحران نمي تواند حياتش ادامه داشته باشد، بنابراين يا بحران بين المللي بايد ايجاد كند، يا بحران داخلي و اين براي ادامه حاكميت توتاليتر فرقه اي، اين بحران ضرورت دارد و دوم اينكه اين بحران و گفتگو در ميان خود جناحهاي حاكميت است. سخن خود ملت ايران نفي كل اين حاكميت است. وي مي افزايد كه انتخاباتي سرد و يخ زده را پيش بيني مي كند و مي افزايد اين انتخابات به صورت يك رفراندوم منفي براي نفي حاكميت فرقه اي خواهد بود.
XS
SM
MD
LG