لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۶

ادامه بحران سياسي ردصلاحيت ها: چشم انداز نرمش شوراي نگهبان در برابر نمايندگان متحصن


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديو فردا): همه چيز حكايت از نرم شدن شوراي نگهبان در برابر نمايندگان متحصن مجلس شوراي اسلامي دارد. ائمه جمعه در ايران كه اكثريت آنها از سران جناح محافظه كاران اند، در خطبه هاي ديروز هرچند تلويحا اما يكصدا خواستار نرمش شوراي نگهبان در برابر متحصنان شدند. با اينحال فراخوانده شدن شوراي نگهبان به نرمش تا اين ساعت اثري بر پايداري اصلاح گرايان در برابر محافظه كاران نداشته است. اصلاح گرايان در اين كشتي سياسي احساس مي كنند كه روي حريف سگك نشسته اند و اگر از فشار اين سگك نكاهند حريف دير يا زود به پل مي رود و كار تمام است. اما آنچه اصلاحگرايان را همزمان در سايه كمرنگي از نگراني نگاه داشته، اينست كه شوراي نگهبان روي رهبر را هم به زمين بياندازد و بر نظر هيات هاي نظارتي وابسته به خود در رد صلاحيت بيش از سه هزار داوطلب نمايندگي از جمله رد صلاحيت بيش از 80 نماينده كنوني مجلس پاي فشارد. اين نگراني اگرچه چندان پررنگ نيست اما زمينه هاي اجرايي و قانوني دارد. فقهاي عضو شوراي نگهبان هرچند منصوب رهبرند اما همزمان به عنوان مجتهد، فقيه و كارشناس شرعي و متخصص قانون اساسي جمهوري اسلامي، مي توانند مستقل از ديدگاه هاي رهبر هرگونه حكم و نظري بدهند. شايد در سايه چنين نگراني هايي باشد كه محمدرضا خاتمي، برادر رييس جمهوري و نايب رييس مجلس و نيز سخنگوي نمايندگان متحصن، امروز گفت: رهبر صلاح ديد كه درمورد صلاحيت نمايندگان فعلي امر بر صحت را مطرح كند اما مشخص نيست كه آيا شوراي نگهبان به اين توصيه عمل كند يا نه. تحليلگران مي گويند به نظر نمي رسد اين نگراني ردصلاحيت شدگان ريشه هاي محكمي داشته باشد. چون گذشته از توصيه هاي رهبري، شوراي نگهبان از ديدگاه هاي ديگري نيز در تنگناست. از جمله از اين ديدگاه ها: نخست: رد صلاحيت بيش از 80 نماينده خواه ناخواه اعتراف شوراي نگهبان به اين واقعيت است كه چهارسال پيش در سنجش صلاحيت نه يك يا دو يا ده كه در سنجش صلاحيت بيش از 80 نماينده راه خطا رفته است. و امروز نيز معلوم نيست كه شوراي نگهبان چهارسال بعد نگويد كه درباره تعيين و رد صلاحيت ها خطا نكرده است. دوم: تاييد بيش از 200 نماينده مجلس در هيات هاي نظارت وابسته به شوراي نگهبان است. تاييد صلاحيت اين عده يعني آنها استحقاق دارند كه نماينده مجلس و قانونگذار جمهوري اسلامي باشند. در نتيجه اين پرسش به ميان مي آيد كه چگونه بيش از 200 نماينده داراي صلاحيت نمايندگي از ديدگاه شوراي نگهبان كساني را به نيابت رياست مجلس ششم يا به رياست كميسيون هاي حساسي مانند كميسيون حقوقي، امنيت ملي و سياست خارجي برگزيده است كه شوراي نگهبان معتقد است اين عده به هيچ روي شايستگي تكيه زدن بر كرسي نمايندگي ندارند، اين بحث و بگو مگو ها درحالي ادامه دارد كه اكثر مردم دست كم تا اين لحظه ناظر بي علاقه آچمز سياسي بر صفحه شطرنج محافظه كاران و اصلاح گرايان حاكم بر ايران برجاي مانده اند. همه چيز حكايت از نرم شدن شوراي نگهبان در برابر نمايندگان متحصن مجلس شوراي اسلامي دارد. ائمه جمعه در ايران كه اكثريت آنها از سران جناح محافظه كاران اند، در خطبه هاي ديروز هرچند تلويحا اما يكصدا خواستار نرمش شوراي نگهبان در برابر متحصنان شدند. با اينحال فراخوانده شدن شوراي نگهبان به نرمش تا اين ساعت اثري بر پايداري اصلاح گرايان در برابر محافظه كاران نداشته است. اصلاح گرايان نگران اند كه شوراي نگهبان روي رهبر را هم به زمين بياندازد. اين نگراني اگرچه چندان پررنگ نيست اما زمينه هاي اجرايي و قانوني دارد. فقهاي عضو شوراي نگهبان هرچند منصوب رهبرند اما همزمان به عنوان مجتهد، فقيه و كارشناس شرعي و متخصص قانون اساسي جمهوري اسلامي، مي توانند مستقل از ديدگاه هاي رهبر هرگونه حكم و نظري بدهند. اكثر مردم با بي علاقگي اين بحران را تعقيب مي كنند.
XS
SM
MD
LG