لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۶

سفير اسرائيل گفت از انهدام چيدمان در موزه ملي سوئد در باره بمبگذار انتحاري فلسطيني احساس ندامت نمي كند


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): سفيراسرائيل درسوئد روزدوشنبه گفت تاسفي ازاقدام خود درآسيب رساندن به يك چيدمان هنر مفهومي كه عکس يک زن بمب گذار فلسطيني را در استخري از آب سرخ رنگ قرار داده است، ندارد. اين اثر درنمايشگاه موزه سوئد به نمايش در آمده بود. اقدام سفيراسرائيل، تنش کم نظيري درمناسبات اسرائيل وسوئد به وجود آورد. علي سجادي (راديوفردا): زوي مازل سفيراسرائيل دراستکهلم به دنبال ديداري با مقامات وزارت امورخارجه سوئد گفت او ازاين واقعه معذرت خواهي نمي کند زيرا ازروي احساسات خود رفتارکرده و نمي توانسته است به گونه ديگري واکنش نشان دهد. سفيراسرائيل اين اظهارات را سه روزپس از آن به عمل آورد که به دنبال پرتاب وسيله اي به يک چيدمان هنر مفهومي در نمايشگاه موزه آثارباستاني ملي سوئد وآسيب وارد آوردن به اين اثر هنري، ازوي خواسته شد که موزه را ترک گويد. اين اثر هنري، حاوي عکسي ازهنادي جارادات، زن جهادگر و بمب گذارفلسطيني بود که دراستخري مستطيل شکل که مملو ازآب قرمز رنگ است، قراردارد. هنادي جارادات دريک بمب گذاري انتحاري درشهر حيفا دراسرائيل در روز 4 اکتبر گذشته، خود و 21 نفر ديگراز رهگذران را کشت. درور فيلر، هنرمندي که اين اثر را به وجود آورده و متولد اسرائيل است، گفت فرض براين بود اين تابلو که به آن برف سفيد و جنون واقعيت نام داده شده است، توجه انظار را جلب کند که چگونه مردماني ضعيف و تنها قادر به انجام کارهائي دهشت آفرين هستند. مقامات سوئد از رفتار سفير اسرائيل يکه خوردند واين رفتار را غيرقابل قبول توصيف کردند. کاترين ون هيدن استام رئيس تشريفات وزارت امورخارجه سوئد روزدوشنبه به دنبال ديداربا آقاي مازل گفت او درک مي کند درشرايطي که پيش آمده بود، سفيراسرائيل نمي توانست احساس خشم نکند. آقاي مازل گفت دراين جريان آسيبي به مناسبات دوکشور وارد نيامده است. ليلا فري والدس وزيرامورخارجه سوئد نيز اظهار داشت که وي معتقد است اين مناسبات همچنان نيرومند باقي خواهد ماند. وزيرامورخارجه سوئد درمصاحبه اي با راديو سوئد گفت من تصورنمي کنم اين واقعه تاثيري درروابط ديرپاي دوکشور داشته باشد. البته درحال حاضرهياهوئي دراين مورد برقراراست،اما من اميدوارم بتوان اين موضوع را مطرح کرد که منظور ازاين تابلو چه بود وموزه چه منظوري را تعقيب مي کرد واين راهي براي توجيه اقدامات تروريستي نيست. نمايشگاه موزه آثارباستاني ملي سوئد درارتباط با يک کنفرانس بين المللي براي جلوگيري ازنسل کشي گشايش يافته که قرار است درهمين ماه دراستکهلم برگزارشود. کريستيان برگ مدير موزه گفت حمله سفيراسرائيل به اين اثر هنري، علامتي ناسازگار در ارتباط با کنفرانس بود. اسرائيل خواستارآن شده بود که اين اثر از جاي خود برداشته شود واعلام کرده بود اگراين اقدام صورت نگيرد، درکنفرانس نسل کشي شرکت نخواهد کرد. سفيراسرائيل درمصاحبه اي با خبرگزاري سوئد گفت اين هنر نيست وبلکه يک اقدام تحريک آميز سياسي است. تائيد کشتارجمعي ونسل کشي دراسرائيل است. وزيرامورخارجه سوئد گفت دولت اين کشورنمي توانست تابلو را ازجاي خود بردارد. دولت نفوذي درمورد اقدامات موزه ندارد. اين تصميم موزه است چه چيزي را به نمايش بگذارد يا نگذارد. ما درسازمان هاي خود از آزادي بيان برخوردارهستيم و موزه ها نيز درکارخود استقلال دارند. سفير اسرائيل درسوئد روزدوشنبه گفت تاسفي ازاقدام خود درآسيب رساندن به چيدمان installation هنر مفهومي كه عکس يک زن بمب گذار فلسطيني را در قايقي در استخري از آب سرخ رنگ قرار داده است، ندارد. اين اثر درنمايشگاه موزه سوئد به نمايش در آمده بود. اقدام سفيراسرائيل، تنش کم نظيري درمناسبات اسرائيل وسوئد به وجود آورد. زوي مازل سفيراسرائيل دراستکهلم به دنبال ديداري با مقامات وزارت امورخارجه سوئد گفت او ازاين واقعه معذرت خواهي نمي کند زيرا ازروي احساسات خود رفتار کرده و نمي توانسته است به گونه ديگري واکنش نشان دهد.
XS
SM
MD
LG