لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۲۱

چشم انداز شركت رئيس جمهوري اسلامي و مقامات اقتصادي حكومت ايران در اجلاس مجمع اقتصاد جهاني


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): سياست خارجي ايران در دهه هاي آينده محور گفت و گوهايي است که در داووس درباره ايران مطرح خواهد شد. اما چرا مقامات ايران در اين کنفرانس شرکت مي کنند و چه انتظاري از اين کنفرانس دارند؟ به باور دکتر علي رشيدي استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي در تهران اين انتظارات هم مي تواند تخيلي باشند و هم واقع گرايانه. دکتر علي رشيدي (كارشناس اقتصاد، تهران): انتظارات مي تواند هم واقع بينانه باشد هم مي تواند تخيلي باشد. اگر واقع بينانه به مساله نگاه بکنيم چيزي از اين نوع ديدارها و حتي ديدارهاي نزديکتر به دست نخواهد آمد. فقط فرصتي است که مقامات رسمي کشورها و مديران اقتصادي جوامع بتوانند نظرات خودشان را بيان بکنند. ولي آنچه که مهمتر است براي همه کشورها، برقراري تماسهاي نزديک براي داد و ستدها و همکاريهاي اقتصاديست. منتها ما با توجه به اشکالات بنيادي که در داخل مملکت و در رابطه با مسائل اقتصاديمان با کشورهاي ديگر داريم که اين مسائل خودش به مسائل سياسي و غيرسياسي ديگر ربط پيدا مي کند، به نظر بنده از اين ديدارها و تماسها چيزي به دست نخواهد آمد. ف.ز.: اما آيا کنفرانس داووس و شرکت رئيس جمهوري اسلامي ايران در آن مي تواند تاثيري مستقيم بر سياستهاي اقتصادي ايران گذارد؟ دکتر علي رشيدي مي گويد تصور نمي شود که گفت وگوهاي داووس بتوانند تاثيري آنچناني بر سياستهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي داشته باشند. دکتر علي رشيدي: در کوتاه مدت اصولا همانطور که عرض کردم تاثيري نخواهد داشت. منتهاي مراتب ما با توجه به مسائلي که در داخل مملکت داريم، مقامات مملکت واقعا نمي توانند به عنوان بنيانگذار سياستها و برنامه هايي باشند که در رابطه با دنيا معني و مفهوم داشته باشد. به عقيده من فقط و فقط جنبه اين که ما فرصتي است که ما همان اعداد و ارقامي که در داخل داريم اين را به دنيا بگوييم و يک مقدار هم درباره فرصتهايي که در ايران هست بتوانيم حرف بزنيم. ولي چون روابط بين المللي ما شديدا تحت تاثير عوامل سياسي است و اين عوامل سياسي در مقطع کنوني هم قابل پيش بيني نيست، اينست که عملا چيزي از اين روابط و ديد و بازديدها به دست نخواهد آمد. اين نظر شخصي بنده است. در باره انتظارات تهران از شركت رئيس جمهوري اسلامي و همراهان او در اجلاس مجمع اقتصاد جهاني، كه از فردا در داووس سوئيس شروع به كار مي كند، دکتر علي رشيدي، استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد برقراري اين تماسها براي داد و ستد و همکاري اقتصادي است ولي با توجه به اشکالات بنيادي که ايران در روابط اقتصادي با کشورهاي ديگر دارد، نسبت به نتيجه اين کنفرانس براي ايران نمي توان خوشبين بود. وي مي افزايد: تصور نمي کند که مذاكرات داووس بتوانند تاثيري آنچناني بر سياستهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي داشته باشند. وي علت اين امر را متاثر بودن روابط بين المللي از عوامل سياسي دانست و اين که اين عوامل سياسي در مقطع کنوني قابل پيش بيني نيستند.
XS
SM
MD
LG