لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۴

انتقال كمك هاي ايرانيان مقيم هلند به زلزله زدگان بم: نياز معلولين زلزله به كمك هاي بيشتر


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديوفردا): ايرانيان هلند با برپائي كميته ها و ستادها به كمك زلزله زدگان بم شتافتند. مسئول يكي از اين مراكز در شهر آمستردام، علي سلطاني، هنرمند موسيقي است كه يكصد تن از اعضاي خانواده و خويشاوندان وبستگان خود را در فاجعه زلزله بم از دست داده است و به همين خاطر به بم رفت و كمك هاي جمع آوري شده را شخصا ميان نيازمندان تقسيم كرد. شهرام ميريان (راديوفردا): آقاي علي سلطاني! شما از سفر دو هفته اي خود از شهرستان زلزله زده بم به آمستردام بازگشته ايد. لطفا در آغاز براي شنوندگان راديوفردا تشريح كنيد و توصيف كنيد كه در آنجا چه ديديد؟ علي سلطاني (موسيقيدان بمي، آمستردام): عمق فاجعه به قدري زياد است كه نمي توان كلمه اي براي آن پيدا كرد. يك شهر كاملا نابود شده است. از دست رفتگان زيادند. من تنها نبودم كه اين تعداد از فاميل را از دست داده بودم. از هر كس كه مي پرسيديد مي ديديد كسي برايشان نمانده و شهر كاملا نابود شده و هيچ نمانده از آن. ش.م.: شما هنرمندي هستيد كه براي كمك به زلزله زدگان بم از شهر آمستردام هلند راهي زادگاه خودتان بم شديد. كمك هاي انساندوستانه بين المللي در آنجا چگونه بود؟ علي سلطاني: خوب بود. چيزي كه واقعا قابل توجه بود اين بود كه كساني كه مانده بودند، بيشتر توجه شان به خارجي ها بود. بيشتر دوست داشتند از طرف اشخاصي كه از خارج آمده بودند، كمك بشوند. هر چقدر كه الان در حال حاضر كمكي هم بشود، مردم نمي بينند به آن شكل كمك ها را. چون خيلي ناچيز است در حال حاضر. ش.م.: شما با خود مقداري پول برديد به بم. اين پول ها را چگونه تقسيم كرديد؟ علي سلطاني: كمك هائي كه در آنجا احتياج داشتند، كمكهاي اوليه، چيزهائي مختلف، از اشخاص مي پرسيدم كه واقعا چه چيز نياز داشتند. مثلا من مي ديدم كه مثلا شخص داشت با دمپائي راه مي رفت و در اين سرما جوراب نداشت. چيزهائي در آنجا تهيه مي كردم، از سيگار گرفته تا پول كرايه ماشين كه به جاي ديگر مي رفتند. به اين نوع تقسيم كردم بين اشخاص، اينطرف و آنطرف تحقيق كردم و جستجو كردم برايشان بتوانم منزلي كرايه كنم كه متاسفانه كرماني هاي عزيز بي نهايت كم لطفي مي كنند در اين زمينه و متاسفانه اين كرماني هستند كه به زلزله زده ها كمك نمي كنند. ش.م.: به نظر شما اين عدم همبستگي در چه نهفته؟ علي سلطاني: فكر مي كنم همان مسئله تاريخي است در واقع. كينه ديرينه است كه كرماني ها نسبت به دنيا دارند. ش.م.: شما از زادگاه خود بم به آمستردام بازگشته ايد. آيا در نظر داريد بازهم به جمع آوري اعانه بپردازيد؟ علي سلطاني: همينطور است. البته چيزي كه من با خودم بردم جزئي از كمك ها بود كه من باخودم بردم. خوشبختانه برگشتم ديدم اشخاص همچنان مشغول هستند ويك سري كميته ها و انجمن هائي تشكيل داده اند كه براي طولاني مدت در نظر دارند كمك هاي خودشان را برسانند و حتي من در آنجا صحبت هائي كردم و از جمله با بهزيستي، كه چه چيزي نياز است و اشاره كنيم به اين مسئله كه همه الان مي گويند بچه هاي بي سرپرست و خانم هائي كه شوهرهاشان را از دست داده اند. اين خوب، خيلي مهم است و خيلي هم خوب است كه توجه بشود به اين اشخاص ولي چيزي كه آنجا من برداشت كردم و متوجه شدم چيزي است كه فراموش نكنيم معلولين زيادي به جا خواهند ماند و اين معلولين احتياج به كمك دارند و ضمن اينكه يك سري درمانگاه ها وجاهائي مثل روان درماني، كميته هائي كه در اين جا تشكيل شده در صدد يا در حال جمع آوري پول يا ساير چيزها هستند كه مي تواند در دراز مدت كمك ساز باشد براي اين اشخاص. ايرانيان هلند با برپائي كميته ها و ستادها به كمك زلزله زدگان بم شتافتند. مسئول يكي از اين مراكز در شهر آمستردام، علي سلطاني، هنرمند موسيقي است كه يكصد تن از اعضاي خانواده و خويشاوندان وبستگان خود را در فاجعه زلزله بم از دست داده است و به همين خاطر به بم رفت و كمك هاي جمع آوري شده را شخصا ميان نيازمندان تقسيم كرد. علي سلطاني كه دو روز است از سفر بم مراجعت كرده است در مصاحبه با راديوفردا مي گويد يك شهر كاملا از بين رفته است. وي مي افزايد از كمك هائي كه با خود برده بود نيازهاي مردم را بر حسب مورد تامين كرد اما از اينكه كرايه منزل در كرمان افزايش يافته است انتقاد مي كند. وي مي افزايد علاوه بر كودكان بي سرپرست و زنان بيوه، معلولين نيز نياز به كمك هاي فوري دارند.
XS
SM
MD
LG