لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۲

كمك هاي بنياد كودك در جنوب كاليفرنيا به كودكان زلزله زده بم: شش هزار كيف ووسايل مدرسه


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): يکي از سازمان هاي خيريه ايراني در شهر اورنج، در جنوب کاليفرنيا، هزاران کيف محتوي وسائل مورد نياز کودکان يتيم و آسيب ديده را به ايران ارسال کرده است. فيروزه خطيبي (راديو فردا): در مدتي کمتر از يک هفته بنياد کودک، سازمان خيريه ايراني جنوب کاليفرنيا، با همکاري چند سازمان خيريه و مذهبي آمريکايي، بيش از شش هزار کوله پشتي محتوي مايحتاج اوليه از کفش تا خميردندان . از لباس زير تا دفتر و مداد را از طريق يک هواپيماي چارتر براي بچه هاي زلزله زده در بم به ايران ارسال نمود. آقاي دکتر ياسائي، سخنگو و عضو هسات مديره اين سازمان، در مورد بنياد کودک و نوع فعاليت هاي ان چنين توضيح داد. دکتر اسماعيل ياسائي (عضو هيات مديره و سخنگوي بنياد کودک، اورنج): بنياد کودک يک بنياد خيريه است که هم در ايران به ثبت رسيده است و هم در آمريکا به ثبت رسيده است. کار ما شناسايي بچه هاي با استعداد است که به علت فقر ممکن است اين ها نتوانند به درسشان ادامه بدهند و ما اين بچه ها را که شناسايي مي کنيم، به خانواده کمک مالي مي دهيم که بچه بتواند به درسش ادامه بدهد. ف.خ.: بنياد کودک با همکاري چند سازمان ديگر در مدت کمتر از يک هفته يا ده روز توانسته است مقدار زيادي مايجتاج براي بچه هاي يتيم داخل ايران که از صدمه ديدگان زلزله بم هستند، جمع آوري اعانه کند. دکتر اسماعيل ياسائي: هدف بچه هاي يتيم نبوده اند، بچه هايي بوده اند که صدمه ديده بودند. البته يم مقداري اين ها متاسفانه والدين خود را از دست داده اند. بنياد کودک قصد داشت که نزديکي هاي عيد ما بتوانيم براي بچه ها ما يک مقدار بتوانيم مايحتاج اوليه اشان را تهيه کنيم و قبل از عيد بفرستيم. ولي يک فرصتي به دست آمد، مثل اين که دو ايراني خيلي خير يک هواپيما را چارتر کردند و در دسترس بنيادهاي خيريه گذاشتند، و ما از Save The Children، Approach شديم که اين فرصت هست و در مدت خيلي کوتاهي ما فرصت داشتيم که اين برنامه را به نتيجه برسانيم. ف.خ.: خوب، از چه راه هايي با افراد تماس گرفتيد که توانستيد در فرصت به اين کمي اين همه اعانه جمع کنيد؟ دکتر اسماعيل ياسائي: البته هدف ما اين بود که براي هر بچه يک کوله پشتي تهيه کنيم که چيزهاي اوليه زندگي در آن باشد (مسواک، خميردندان، صابون، حوله، زيرپوش، برس سر، و چيزهاي خيلي خيلي عادي) و هدف اين بود که آدم هايي که اين ها را تهيه مي کنند، يک پيام هم براي اين بچه ها بفرستند که باعث دلگرميشان بشود. ف.خ.: يعني در همان بسته بندي؟ دکتر اسماعيل ياسائي: بله. هدفه ما هم بيشتر اين بود که بچه ها را تشويق بکنيم اين کار را بکنند و اين هم انجام شد. خانواده ها بچه هايشان را را بردند و اين کوله پشتي را تهيه کردند. من خودم شاهد چند تا بودم که در محل هايي که اين ها را مي آوردند، بچه ها خودشان مي آوردند و تحويل مي دادند که خيلي صحنه دلپذيري بود و Messageها را هم با خط خودشان نوشته بودند و براي بچه ها پيام مي فرستادند. جوري که ما توانستيم مردم را از اين برنامه ها آگاه کنيم، اول اين بود که ما با دوستان و آن هايي که با بنياد کودک کار مي کنند يک E-Mail مفصل داريم که براي آن ها E-Mail فرستاديم، بعد راديو ايران (KIRN) خيلي ما را کمک کرد در اين موقعيت، تلويزيون جام جم، روزنامه ها، مجله ها، و همه که با ما قبلا کار کرده بودند خيلي کمک کردند. آدم هايي که محل مار خودشان را در اختيار ما گذاشتند براي اين کار، همه دست به دست هم دادند که اين برنامه انجام بگيرد و به کمک افراد خير و نظر خداوند همه چيز به طور مثبت جلو رفت و ما توانستيم به هدفمان برسيم. ف.خ.: آقاي دکتر ياسائي، شما خودتان در محل اين هواپيماي چارتر حضور داشته ايد؟ دکتر اسماعيل ياسائي: بله. من شب شنبه، بعد از اين که اين وسايل جمع آوري شده بود و در قوطي ها گذاشته شده بود، با کاميون هايي که در اختيار ما آن ها هم به طور مجاني گذاشته شده بودند به فرودگاه رفتم که البته بعد از وقت عادي بود و کارکنان فرودگاه هم چون از اهميت که اين کجا مي رود خبر داشتند، اضافه بر ساعت شبشان کار مي کردند و با کمال ميل و رغبت اين بسته ها را گرفتند و من ديدم که مقدار متنابهي اجناس ديگر با آن هواپيما عازم ايران خواهد بود. در مدتي کمتر از يک هفته بنياد کودک، سازمان خيريه ايراني جنوب کاليفرنيا، با همکاري چند سازمان خيريه و مذهبي آمريکايي، بيش از شش هزار کوله پشتي محتوي مايحتاج اوليه از کفش تا خميردندان . از لباس زير تا دفتر و مداد را از طريق يک هواپيماي چارتر براي بچه هاي زلزله زده در بم به ايران ارسال نمود. دکتر اسماعيل ياسائي، سخنگو و عضو هسات مديره اين سازمان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد کار ما شناسايي بچه هاي با استعداد است که به علت فقر ممکن است اين ها نتوانند به درسشان ادامه بدهند و ما اين بچه ها را که شناسايي مي کنيم، به خانواده کمک مالي مي دهيم که بچه بتواند به درسش ادامه بدهد. وي مي افزايد از اين اقدام هدف بچه هاي يتيم نبوده اند، بچه هايي بوده اند که صدمه ديده بودند.
XS
SM
MD
LG