لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۰۴

روند نزولي سرمايه گذاري: كاهش درصد بودجه عمراني نسبت به بودجه كل


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): يک مقام ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ضمن بر شمردن ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد ايران ميگويد که سرانه سرمايه گذاري در اين کشور بسيار کمتر از آفريقا و خاورميانه است. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در گفتگويي با آخرين شماره ضميمه اقتصادي روزنامه «ايران» چاپ تهران، که اول بهمن ماه انتشار يافت، دکتر بهمن آرمان نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در حساب ذخيره ارزي ضمن بر شمردن ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد ايران ميگويد که متاسفانه وضعيت سرمايه گذاري در ايران مناسب نيست و در زمينه تأسيسات زير بنايي در کشور عملکرد مناسبي نداشته ايم. به گفته او، ايران هنوز از نسبت پايين سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي رنج مي برد و سرانه سرمايه گذاري در آن بسيار کمتر از آفريقا و خاورميانه است. بودجه عمراني ايران که در سال 1356 چهل وچهار در صد بودجه کل کشور را در بر ميگرفت، در چند سال اخير به بيست در صد سقوط کرده است. نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در حساب ذخيره ارزي ميگويد که دشواري هاي ساختاري اقتصاد ايران در سال هاي گذشته به سمت بهبود حرکت نکرده، بدنه دولت بزرگ تر شده، روند سرمايه گذاري صعودي نبوده، خصوصي سازي ناموفق مانده و در حالي که ترکيه به عنوان اقتصادي متوسط 45 ميليارد دلار صادرات سالانه دارد، صادرات غير نفتي ايران هنوز در سقف 5 تا 6 ميليارد دلار در سال در جا زده. دکتر آرمان ميگويد که اقتصاد ايران، در يک کلام، کند و غير پويا است. دکتر بهمن آرمان نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در حساب ذخيره ارزي ضمن بر شمردن ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد ايران گفت که متاسفانه وضعيت سرمايه گذاري در ايران مناسب نيست و در زمينه تأسيسات زير بنايي در کشور عملکرد مناسبي نداشته ايم. بودجه عمراني ايران که در سال 1356 معادل 44 در صد بودجه کل کشور را در بر ميگرفت، در چند سال اخير به بيست در صد سقوط کرده است.
XS
SM
MD
LG