لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۶

آخرين تحولات در مبارزه هاي انتخاباتي داوطلبان نامزدي رياست جمهوري آمريكا از حزب دمكرات


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): نتايج نظرسنجي هاي جديدي که روزپنجشنبه منتشر شد، نشان مي دهد جان کري سناتورايالت ماساچوستس درمبارزات انتخاباتي خود از هوارد دين فرماندار پيشين ايالت ورمانت کاملا جلوافتاده است. مريم احمدي (راديو فردا): به گزارش روزنامه هاي باستون گلوب وباستون هرالد، سناتورجان کري John Kerry درميان راي دهندگان احتمالي به دمکرات ها درانتخابات رياست جمهوري نوامبرسال جاري آمريکا، 10 درصد از هوارد دين فرماندارپيشين ايالت ورمانت جلوافتاده است. سناتورکري که درفراکسيون حزبي ايالت آيووا در روزدوشنبه با تفاوت زيادي برنده شد، درنظرسنجي هاي اين دو روزنامه آراي 31 درصد ازپاسخ دهندگان را به عنوان بهترين کانديداي دمکرات درميان هفت کانديداي باقي مانده کسب کرده است. هردو نظرسنجي در روزهاي سه شنبه وچهارشنبه وپس از گردهمائي حزبي ايالت آيووا به عمل آمده است. يک نظرسنجي تحقيقاتي نيزکه ازسوي موسسه بين المللي زوگبي به عمل آمده است، نشان مي دهد سناتورکري 27 درصد آرا را دربرابر 24 درصد آراي متعلق به هوارد دين کسب کرده است. اين نظرسنجي درفاصله 19 تا 21 ژانويه صورت گرفته است و درنتيجه، يک سوم شرکت کنندگان درنظرسنجي کساني هستند که پيش از انتشار نتايج غيرمنتظره گردهمائي آيووا Iowa، به سئوالات پاسخ دادند. آلن سولومونت، رئيس بخش جمع آوري پول واعانه براي مبارزات انتخاباتي سناتور کري درايالت مساچوستس درمصاحبه اي با روزنامه باستون گلوب گفت: همه چيز تغييرکرده است. اکنون مردم مرتبا به تلفن هاي من پاسخ مي دهند. ما ازبسياري ازمردم پيام هائي دريافت مي داريم که تا يک ماه پيش تصورمي کردند نامزدي جان کري، نامزدي بيهوده اي بوده است. اما اين قبيل افراد پس ازاعلام نتايج آيووا به ما روي آورده اند. هوارد دين که به مدت چندين ماه کانديدائي غيرقابل شکست درميان رقيبان دمکرات تلقي مي شد، با کسب فقط 21 درصد آراي شرکت کنندگان درنظرسنجي هاي اين دوروزنامه، پس ازجان ادواردز Edwardsسناتورايالت نورث کرولاينا North Carolina، درمقام سوم قرار گرفته است. درصد کساني که درنظرسنجي بوستون گلوب آقاي دين را کانديداي نامناسبي دانستند، از21 درصد در روزيکشنبه به 31 درصد افزايش يافت. سقوط شگفت آور محبوبيت آقاي دين Dean ، تاحدودي به سخنراني جنجالي اوپس از گردهمائي آيووا نسبت داده شده است که به نظر رسيد قصد تحکيم موقعيت خود را داشته است. وسلي کلارکWesley Clark ژنرال بازنشسته درنظرسنجي هاي اين دو روزنامه که پيش ازفراکسيون حزبي ايالت نيوهمپشر New Hampshire در روزسه شنبه آينده صورت گرفت، 16 درصد آرا و جان ادواردز 11 درصد آرا را کسب کردند. نظرسنجي موسسه زوگبي به ترتيب 15 درصد و8 درصد آرا را به اين دوکانديدا اختصاص داده است. به گزارش باستون گلوب، سناتورکري کوشش مي کند تا روزجمعه 600 هزار دلار ديگر براي مبارزات انتخاباتي خود جمع آوري کند. وي از 10 تن ازچهره هاي سرشناس حزب دمکرات نيزخواسته است تا پايان ماه ژانويه جاري، هرکدام 100 هزاردلارديگرجمع آوري کنند. سناتورکري که به گزارش روزنامه چاپ بوستون، سال گذشته بيش از28 ميليون دلار، ازجمله 6 ميليون و400 هزاردلاربه عنوان وام شخصي، براي مبارزات انتخاباتي خود جمع آوري کرد، کوشش مي کند خود را به رقم 40 ميليون دلاري هزينه مبارزات انتخاباتي هوارد دين برساند. نتايج نظرسنجي هاي جديدي که روزپنجشنبه منتشر شد، نشان مي دهد جان کري سناتورايالت مساچوستس درمبارزات انتخاباتي خود از هوارد دين فرماندار پيشين ايالت ورمانت کاملا جلوافتاده است. به گزارش روزنامه هاي باستون گلوب وباستون هرالد، سناتورجان کري John Kerry درميان راي دهندگان احتمالي به دمکرات ها درانتخابات رياست جمهوري نوامبرسال جاري آمريکا، 10 درصد از هوارد دين فرماندارپيشين ايالت ورمانت جلوافتاده است. سناتورکري که درفراکسيون حزبي ايالت آيووا در روزدوشنبه با تفاوت زيادي برنده شد، درنظرسنجي هاي اين دو روزنامه آراي 31 درصد ازپاسخ دهندگان را به عنوان بهترين کانديداي دمکرات درميان هفت کانديداي باقي مانده کسب کرده است. هردو نظرسنجي در روزهاي سه شنبه وچهارشنبه وپس از گردهمائي حزبي ايالت آيووا به عمل آمده است.
XS
SM
MD
LG