لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۵

رئيس جمهوري اسلامي در داوس: تضاد بنيادي ميان فلسفه مجمع اقتصاد جهاني و واقعيت هاي اقتصادي ايران


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): در پي ديدار از سوئيس و شرکت در نشست «مجمع اقتصاد جهاني» در داوس، محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ديروز به تهران بازگشت. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): سخنراني دو روز پيش محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي در نشست «مجمع اقتصادي جهان» در داوس نه با رويداد هاي کنوني ايران ارتباط داشت و نه با مسائل روز اقتصاد جهاني که درون مايه اين نشست به شمار ميروند. در اين شرايط آنچه بيش از همه مورد توجه قرار گرفت نه گفته هاي رئيس جمهوري اسلامي، بلکه حضور يک روحاني شيعه، با لباس سنتي رهبران مذهبي، در مهم ترين کانون ليبراليسم اقتصادي جهان بود. کنجکاوي و يا حتي شگقتي در قبال اين حضور زماني افزايش مي يابد که فلسفه حاکم بر فضاي داوس، با واقعيت اقتصاد ايران مقايسه شود. در واقع «مجمع اقتصادي جهان» مهم ترين قطب هواداران آزاد سازي مالي و بازرگاني و صنعتي است، حال آنکه ايران در زمره بسته ترين اقتصادهاي جهان به شمار ميرود. رئيس جمهوري اسلامي زماني در مهم ترين ميعادگاه ليبراليسم اقتصادي حضور مي يابد که اقتصاد کشور او، بر پايه آخرين گزارش بنياد «هريتيج Heritage،» که در رسانه هاي تهران بازتابي گسترده داشت، همچنان در رديف کره شمالي و ترکمنستان و ليبي، در گروه اقتصاد هاي سرکوفته و دربند جاي دارد. ارزيابي اين بنياد از جمله بر شاخص هائي چون سنگين بودن وزن مالي دولت، گسترده بودن دخالت دولت در اقتصاد، عدم حمايت از حقوق مالکيت و سلطه مقررات دست و پا گير تکيه دارد، يعني همه ناهنجاري هائي که طي چند سال گذشته، به رغم شعار اصلاحات، کم و بيش دست نخورده باقي مانده اند. با توجه به تضاد بنيادي ميان فلسفه داوس و واقعيت هاي اقتصادي جمهوري اسلامي، اغراق آميز نخواهد بود اگر حضور محمد خاتمي را در «مجمع اقتصادي جهان» يکي از مظاهر سر در گمي حاکم بر نظام اقتصادي ايران و دستگاه تصميم گيري آن تلقي کنيم. اين همان پديده «بي هويتي نظام اقتصادي است» که ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران، در آخرين شماره خود، مورد انتقاد قرار مي دهد. در توصيف «بي هويتي اقتصادي»، همان ماهنامه مي نويسد که: اقتصاد ايران نه يک اقتصاد آزاد است و نه يک اقتصاد سوسياليستي، نه دولت هويت خاصي دارد و نه بازار رسالت مشخصي... گمان نميرود که حضور رئيس جمهوري اسلامي در داوس به کاهش اين سر در گمي کمک کرده باشد. سخنراني دو روز پيش محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي در نشست «مجمع اقتصادي جهان» در داوس نه با رويداد هاي کنوني ايران ارتباط داشت و نه با مسائل روز اقتصاد جهاني که درون مايه اين نشست به شمار ميروند. کنجکاوي و يا حتي شگقتي در قبال اين حضور زماني افزايش مي يابد که فلسفه حاکم بر فضاي داوس، با واقعيت اقتصاد ايران مقايسه شود. در واقع «مجمع اقتصادي جهان» مهم ترين قطب هواداران آزاد سازي مالي و بازرگاني و صنعتي است، حال آنکه ايران در زمره بسته ترين اقتصادهاي جهان به شمار ميرود. با توجه به تضاد بنيادي ميان فلسفه داوس و واقعيت هاي اقتصادي جمهوري اسلامي، اغراق آميز نخواهد بود اگر حضور محمد خاتمي را در «مجمع اقتصادي جهان» يکي از مظاهر سر در گمي حاکم بر نظام اقتصادي ايران و دستگاه تصميم گيري آن تلقي کنيم.
XS
SM
MD
LG