لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۹

روياروئي دو جناح جمهوري اسلامي بر رد صلاحيت ها: ببر بي دندان تهديد به استعفا و تحريم انتخاب


(rm) صدا |
پرويز فرهنگ (راديوفردا، كلن): روزنامه «در استاندارد» چاپ اتريش در تفسيري زير عنوان «سازش ايراني» مي نويسد آنچه که در فضاي ايران روي مي دهد به درستي که نمونه است. براي نخستين بار ميان هواداران دو اردوگاه کتک کاري شد. شوراي نگهبان اندک اندک رد صلاحيتها را پس مي گيرد و سوم اين که محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي در داوس گفته هاي معاون خود را که اشاره به کناره گيري دولت کرده بود، تکذيب کرد. در استاندارد مي نويسد تهديد به کناره گيري و در واقع تهديد به تحريم انتخابات در واقع ببر بي دنداني است که نه تنها محافظه کاران را تحريک نمي کند که حتي يک تن از هوداران اصلاحات را به خيابانها نياورد. زير بر اردوگاه آنها خستگي سايه انداخته است. ايرانيها همه خسته اند. خسته از به انتظار دگرگونيها نشستن. اين روزنامه اتريشي ادامه مي دهد که شايد هم نيروي محافظه کار با سرسختي هاي خود به گونه اي به اصلاح گرايان خدمت مي کند. به زبان ديگر به آنها در کوششهايشان کمک مي کند تا هواداران خود را تکان دهند و از خواب بيدارشان کنند. اما اين يک بازي نابرابر است. زيرا هر چه که برآيند سازش شوراي نگهبان باشد، اکنون 260 نفر، روز ديگر هزارنفر يا حتي 3500 متقاضي نامزدي مجلس را اجازه شرکت دهد، باز هم صدها تن بيرون از بازي خواهند ماند و دولت خاتمي نيز سپاسگزاري مي کند و چون گذشته به کارش ادامه مي دهد و آنگاه بسياري از مردم گواه اين ديدگاه خود را دريافت مي کنند که خاتمي نگاه دارنده نظام است و نه يک اصلاح گرا. در استاندارد مي نويسد: اين را نيز بايد در برابر چشم داشت که نامزدهاي نمايندگي به اتهام نقض اصول اسلام رد صلاحيت شده اند. و مي پرسد آيا اين اتهام را مي توان پس گرفت؟ که در اسلام مواردي هستند که اگر نقض شوند، شوراي نگهبان آن را چندان بد نمي داند. و سپس پاسخ مي دهد که نه البته چنين نيست. تجديد نظرها بر پايه همان دلايلي است که همگان از آن آگاهند. موضوع بر سر محتوي نيست. بر سر دين و آيين نيست موضوع کنار گذاردن سياسي اغيار است. روزنامه در استاندارد در تفسير خود همچنين مي نويسد: اکنون اين ديوارکشي ويژه نيروي حاکم است که خود را با وجود ايستايي روند اصلاحات در خطر مي بيند. جامعه ايران در سالهاي گذشته رازي را برگزيد و در آن پيش رفت که فراتر از همه آن چيزهايست که نيروي حاکم معرفي مي کند. گرچه از ديد سياسي هنوز بازتابي ندارد اما يک واقعيت انکار ناپذير است. اين روزنامه اتريشي در پايان مي نويسد: ايران تا کنون تنها دولت شيعه بود و از اين روي براي روحانيت حاکم نيز آسان بود که نظام خود را به عنوان پديده اي زاييده از شيعه بشناساند. اما اکنون شيعيان عراق با اين پرسش رو به رو هستند که دولت و نظامي که بايد در آن زندگي کنند، چگونه خواهد بود؟ آيا رهبران مذهبي در سياست نقشي خواهند داشت و کدام نقش؟ هنوز به اين پرسش پاسخي داده نشده است. اما نشانه هايي ديده مي شود که آنها در راهي جدا از راهي که ايران رفته است، پاي خواهند گذارد. روزنامه «استاندارد» چاپ اتريش از احتمال سازش بين دو جناح خبر مي دهد و مي نويسد اگر شوراي نگهبان تعدادي از نامزدها را تاييد کند و دولت خاتمي با سپاسگزاري به کارش ادامه دهد، مردم مطمئن مي شوند که خاتمي نگاهدارنده نظام است و نه يک اصلاح گرا. اين روزنامه مي افزايد: تهديد به کناره گيري و تحريم انتخابات در واقع ببر بي دنداني است که نه تنها محافظه کاران را تحريک نمي کند که حتي يک تن از هوداران اصلاحات را به خيابانها نياورد. استاندارد مي افزايد: اکنون شيعيان عراق با اين پرسش رو به رو هستند که آيا رهبران مذهبي در سياست نقشي خواهند داشت و کدام نقش؟ ولي نشانه هايي ديده مي شود که آنها در راهي جدا از راهي که ايران رفته است، پاي خواهند گذارد.
XS
SM
MD
LG