لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۳

گزارش اقتصادي: تفاوت فاحش ارقام تحقق يافته سرمايه گذاري خارجي با ارقام تصويب شده


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا)ك معاون سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي گفت که در ده ماه نخست سال جاري خورشيدي بيش از يک ميليارد دلار سرمايه خارجي مربوط به 41 طرح در ايران مورد تصويب قرار گرفته است. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): خبرگزاري فارس به نقل از محمد خزاعي معاون سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي ميگويد که از آغاز سال جاري خورشيدي تا پايان ديماه بيش از يک ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران مورد تصويب قرار گرفته است. محمد خزاعي مي افزايد که که طي ده سال گذشته، از سال 1372 تا 1382 خورشيدي، بيش از 106 طرح با سرمايه اي بالغ بر سه ميليارد و هشتصد ميليون دلار در ايران تصويب شده است. به نظر ميرسد که در اين آمار از سرمايه گذاري هاي به تصويب رسيده سخن به ميان آمده نه از سرمايه گذاري هاي واقعا تحقق يافته. آمار ارائه شده از سوي منابع مستقل کارشناسي ايراني و نيز منابع آماري کشور هاي سرمايه گذار و سازمان هاي بين المللي از جمله کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) نشان ميدهد که سرمايه گذاري واقعي در ايران بسيار کمتر از رقمي است که از سوي معاون سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي ارائه شده. در جزوه آمار ايران که ژانويه 2004 از سوي وزارت اقتصاد، دارائي و صنايع فرانسه انتشار يافته، کل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در دهسال 1993 تا 2002 حدود 800 ميليون دلار است. در مورد رقم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2003، همان منبع رقم موقتي 360 ميليون دلار را ارائه ميدهد. مي بينيم که ارزيابي منابع فرانسوي بسيار کمتر از ارقامي است که از سوي معاون سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي ارائه شده. بيم آن ميرود که بحران سياسي کنوني ايران حتي همين سرمايه گذاري ناچيز را نيز از ايران فراري دهد. محمد خزاعي، معاون سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي گفت که از آغاز سال جاري خورشيدي تا پايان ديماه بيش از يک ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران مورد تصويب قرار گرفت و اين رقم در ده سال گذشته 3 ميليارد و 800 ميليون دلار بود. آمار منابع بين المللي نشان ميدهد که سرمايه گذاري واقعي در ايران بسيار کمتر است. آمار وزارت اقتصاد فرانسه حاكي است کل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 2003 معادل 360 ميليون دلار و در دهسال 1993 تا 2002 حدود 800 ميليون دلار بوده است.
XS
SM
MD
LG