لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۳۶

گزارش علمي: كشف حالت فوق جامد توسط دانشمندان دانشگاه دولتي پنسيلوانياي امريكا


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): پس از خيابان خالد اسلامبولي در تهران، نام قاتل انور سادات، رئيس جمهوري فقيد مصر، حال نوبت بابي سندز رسيده است تا خبر ساز شود. بابي سندز در سال 1981 براي آنكه دولت مارگارت تاچر او را تروريست به حساب نياورد، به عنوان زنداني سياسي بشناسد، دست به اعتصاب غذا زد و بعد از 66 روز بدون آنكه به هدف خود برسد، در زندان در گذشت. بابي سندز كه عضو ارتش سري جمهوريخواه ايرلند شمالي يا IRA بود عليه تسلط بريتانيا بر ايرلند شمالي مبارزه مي كرد. جمهوري اسلامي براي بزرگداشت بابي سندز خيابان وينستون چرچيل، نخست وزير بريتانيا در زمان جنگ جهاني دوم، كه پشت سفارت بريتانيا در تهران قرار دارد را تغيير داد و اين خيابان بابي سندز نام گرفت. خبرگزاري فرانسه در آغاز گزارش خود در باره خبرساز شدن خيابان بابي سندز در تهران مي نويسد بابي سندز حتي مرده باز هم مردم بريتانيا را ناراحت مي كند. چرا كه در تهران، خيابان پشت سفارتشان كه پيشتر وينستون چرچيل نام داشت، انقلابيون ايران نام نخست وزير بريتانيا در جنگ جهاني دوم را از اين خيابان برداشتند و نام بابي سندز را بر آن نهادند. بابي سندز، 27 ساله، عليه تسلط بريتانيا بر ايرلند شمالي، عضو ارتش انقلابي ايرلند شد تا عليه تسلط بريتانيا بر ايرلند شمالي مبارزه كند. بابي سندز، در سال 1977 نزديك محل يك انفجار كه توسط IRA ارتش انقلابي ايرلند تدارك ديده شده بود، در حاليكه يك اسلحه كمري در اختيار داشت، به دام نيروهاي پليس بريتانيا افتاد و در دادگاه به 14 سال زندان محكوم شد. خبرگزاري فرانسه يادآوري مي كند به رغم آنكه اسناد و مدارك قابل استنادي در دست نيست، دولت بريتانيا بارها ليبي و جمهوري اسلامي را به رساندن سلاح به اعضاي ارتش انقلابي ايرلند متهم كرده است. خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام عاليرتبه وزارت امور خارجه بريتانيا اضافه مي كند بابي سندز كه براي زنداني سياسي شناخته شدن دست به اعتصاب غذا زد و در زندان درگذشت، براي بريتانيا يك تروريست به حساب مي آيد و اگر جمهوري اسلامي مدعي مبارزه با تروريسم است، بايد نام خيابان بابي سندز را تغيير دهد. خبرگزاري فرانسه در پايان از رستوراني در تهران كه به نام بابي سندز مشغول كار است نام مي برد. رستوراني به نام بابي سندز، كه با اعتصاب غذا در گذشت. با اين حال، خبرگزاري فرانسه به نقل از مقام وزارت امور خارجه بريتانيا مي نويسد آن قدر مشكل در رابطه با جمهوري اسلامي وجود دارد كه در حال حاضر تغييرنام خيابان بابي سندز در تهران چندان براي بريتانيا مهم نيست. دانشمندان دانشگاه دولتي پنسيلوانياي امريكا اين هفته گزارشي در مجله علمي Nature منتشر كردند كه خبر از كشف حالت جديدي از ماده مي دهد كه آن را فوق جامد ناميده اند. پيش از اين دانشمندان وجود حالت فوق مايع را ثابت كرده بودند. فوق مايع در گاز هليوم به وجود مي آيد وقتي اين گاز تا نزديكي صفر مطلق يعني 273 درجه زير صفر سرد مي شود. فوق جامد از اتم هليوم و در دماي هفت دهم درجه بالاي صفر مطلق شكل مي گيرد.
XS
SM
MD
LG