لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۹

بررسي روزنامه هاي امروز ايران: بازتاب تحصن نمايندگان اصلاح طلب


(rm) صدا |
علي سجادي(راديو فردا) : آفتاب يزد ديدگاه برخي از اهل قلم را درباره شرکت يا عدم شرکت در انتخابات منعکس کرده است. مصطفي رحماندوست نويسنده ادبيات داستاني مي گويد نظارت ها بايد در حد حداقل باشد و اميدوارم فهرستي بيرون بيايد که من امکان راي دادن داشته باشم. هرکسي آرماني دارد که بايد بتواند توسط نمايندگان منتخب خود از آن آرمان دفاع کند. محمدرضا سرشار نويسنده مي گويد نظارت استصوابي يک اصل مندرج در قانون اساسي ايران است و تخلف از آن غير قانوني است. فيروز زنوري جلالي، نويسنده مي گويد واکنش مردم به انتخابات به عملکرد نمايندگاني بستگي دارد که در دوره گذشته در مجلس حضور داشته اند. سيمين بهبهاني شاعر مي گويد در شرايطي که قدرت در انتخابات دخالت نکند و تنها ميل و راي مردم اجرا شود بايد در انتخابات شرکت کرد. او درباره نحوه مشارکت ملي در انتخابات مجلس هفتم افزوده است که در شرايطي مي توان در انتخابات شرکت کرد که جامعه به انجام بدون خدشه اطمينان داشته باشد و نامزد شدن به صورت کاملا" آزاد وبه دور از دخالت و پشتيباني مراجع قدرت انجام شود. جمال ميرصادقي نويسنده مي گويد مساله اي مانند نظارت استصوابي ديگر براي مردم اهميتي ندارند و در اين اوضاع مگراينکه معجزه مردم را به سوي صندوق هاي راي بکشاند. ميرصادقي گفته است متاسفانه برخي از اصلاح طلباني هم که قدرتشان را با طرح آمال و آرزوهاي مردم به دست آوردند به دليل برخورداري از امکانات موجود، محافظه کار شده اند. و جواد مجابي نويسنده و منتقد ادبي مي گويد آزادي انتخابات همانطور که در قانون اساسي آمده بايد رعايت شود و محدود کردن انتخاب مردم به نفع هيچکس نيست. آقاي مجابي گفته است در انتخابات آزاد مردم و نامزدها بايد بتوانند بدون هيچ گونه محدوديتي شرکت کنند و اگر اين حق نمايندگي به هر صورتي محدود يا بي اثر شود همه، اعم از حاکميت و مرد ضرر مي بينند. محمدعلي ابطحي در ستون يادداشت روزنامه ياس نو نوشته است در روزهايي که بحث جناح راست اين بود که خاتمي گفته تحصن را پايان دهيد و متحصنان به حرف او گوش نکرده اند خبرنگار يکي از خبرگزاري هاي همان جناح زنگ زد و گفت درباره اينکه نمايندگان به حرف آقاي رئيس جمهوري توجه نکرده اند و حرمت ايشان را پاس نداشته اند مي خواهم سوال کنم. آقاي ابطحي به طنز اضافه مي کند نه اينکه آنها در اين 6 سال آنها خيلي حرمت خاتمي را نگاه داشته بودند و از اين بي حرمتي نزديک بود سنکوب کنند. گفتم برداشت من از سخنان آقاي خاتمي اين نبود که دستور بدهد يا تقاضاي جدي بکند. تازه مي دانم که آقاي رئيس جمهور اصلا" خود را در جايگاهي نمي بيند که به نمايندگان مردم دستور بدهد. محمد علي ابطحي مي گويد ول کن نبود، خيلي کلنجار مي رفت که شما نمي خواهيد در مقابل اين توهين به رئيس جمهور موضع بگيريد ؟ گفتم خب من نظرم را گفتم خب همين را خبر کنيد. طفلک خبرنگار خيلي اصرار را ادامه داد گفت آخر ما بر اساس خبري که ارائه کنيم پول دريافت مي کنيم. گفتم خب اين هم خبر است ديگر. گفت نه اين نشد، گفتم چطور. با نوعي شرمندگي اعلام کرد آخر فقط خبري که به نوعي تحصن را محکوم کند و اعلام کند که نمايندگان بد کرده اند را خبري مي دانند و گفته اند هرکس اين جواب را بياورد وجه خبرش را دريافت مي کند. آفتاب يزد به نقل از مصطفي رحماندوست نويسنده ادبيات داستاني مي نويسد نظارت ها بايد در حد حداقل باشد و به نقل از سيمين بهبهاني شاعر مي نويسد در شرايطي که قدرت در انتخابات دخالت نکند و تنها ميل و راي مردم اجرا شود بايد در انتخابات شرکت کرد. ميرصادقي گفته است متاسفانه برخي از اصلاح طلبان هم به دليل برخورداري از امکانات موجود، محافظه کار شده اند. جواد مجابي نويسنده و منتقد ادبي مي گويد محدود کردن انتخاب مردم به نفع هيچکس نيست. محمد علي ابطحي در ياس نو از برخورد خود با خبرنگار يک خبرگزاري مخالف خاتمي مي نويسد که با نوعي شرمندگي اعلام کرده فقط خبري که به نوعي تحصن را محکوم کند و اعلام کند که نمايندگان بد کرده اند را قابل انتشار مي دانند و گفته اند هرکس اين جواب را بياورد وجه خبرش را دريافت مي کند.
XS
SM
MD
LG