لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۰۵

وزيرامورخارجه ايتاليا در تهران: مذاكرات در باره پيمان همكاريها در آينده نزديك از سر گرفته نخواهد شد


(rm) صدا |
فرانكوفراتيني وزير امورخارجه ايتاليا در تهران است و پيام اجلاس ديروز وزراي خارجه اتحاديه اروپا را به مسئولان جمهوري اسلامي مي رساند كه تصميم گرفته اند قرارداد گسترش مناسبات اقتصادي با ايران را تا پايان انتخابات مجلس مسكوت بگذارند. احمد رافت (رم): فرانكو فراتيني، وزير امورخارجه ايتاليا در خاتمه ديدار با همتاي ايراني خود كمال خرازي در كنفرانسي مطبوعاتي با حضور خبرنگاران ايراني و خارجي صحبت از تحكيم روابط ايران و ايتاليا نمود. وزير امورخارجه ايتاليا كه بعد از شركت در شوراي وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا به تهران سفر كرد، افزود در حال حاضر شرايط لازم براي ادامه گفتگو ميان كشورهاي اروپائي و جمهوري اسلامي ايران جهت معاهده همكاريهاي اقتصادي وجود ندارد و مذاكرات در اين زمينه در آينده نزديك نيز برگزار نخواهد شد. فرانكوفراتيني روابط دوجانبه ايران و ايتاليا را بسيار مثبت ارزيابي كرد و افزود به زودي هياتي از سوي وزارت فرهنگ و ميراث باستاني ايتاليا براي بررسي امكانات بازسازي ارگ بم راهي تهران خواهد شد. فرانكوفراتيني گفت تهران گويا آماده مذاكره با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر است و در اين زمينه احترام به حقوق بشر به ويژه حقوق زنان و تضمين آزادي مطبوعات را از جمله شرايط جهت گسترش روابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران دانست. مسئول ديپلماسي ايتاليا ضمن اشاره به بحران كنوني در مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد انتخابات آينده با شفافيت كامل و در شرايط دمكراتيك برگزار شوند و در غير اينصورت به گفته فرانكوفراتيني روابط جمهوري اسلامي با اتحاديه اروپا مي تواند تحت تاثير قرار گيرد. شفافيت در سياست هاي هسته اي ايران يكي ديگر از نكات اصلي گفتگوهاي وزير امورخارجه ايتاليا با مقامات ايراني است. درديدار فرانكو فراتيني با حسن روحاني كه در زمان تهيه اين گزارش هنوز در جريان بود، اين مسئله و به طور كلي سياست هسته اي ايران به ويژه غني سازي اورانيوم در دستور كار قرار گرفت. فرانكوفراتيني تصميم ايران مبني بر پيوستن به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي را باشهامت خواند و اظهار اميدواري كردكه ايران به اين سياست ادامه دهد. كمال خرازي، در همين رابطه از تعهدات متقابل ايران و اروپا صحبت كرد و گفت هر دو طرف بايد به سندي كه در تهران در مورد آن توافق شد احترام بگذارند. كمال خرازي توليد اورانيوم غني شده را حق جمهوري اسلامي دانست و گفت تعليق در اين زمينه به مثابه صرفنظر از اين حق نيست. كمال خرازي ضمن اعلام آمادگي ايران براي شركت در مذاكراتي كه به حقوق بشر اختصاص خواهند داشت، مدعي شد كه در اروپا نيز حقوق بشر در بسياري از موارد زير پا گذارده مي شوند و افزود اين مسئله به هيچ وجه تاكنون مانع ادامه گفتگوهاي ما با اين كشورها نشده است. احمد رافت (رم): فرانكو فراتيني، وزير امورخارجه ايتاليا در خاتمه ديدار با همتاي ايراني خود كمال خرازي در كنفرانسي مطبوعاتي با حضور خبرنگاران ايراني و خارجي گفت در حال حاضر شرايط لازم براي ادامه گفتگو ميان كشورهاي اروپائي و جمهوري اسلامي ايران جهت معاهده همكاريهاي اقتصادي وجود ندارد و مذاكرات در اين زمينه در آينده نزديك نيز برگزار نخواهد شد. مسئول ديپلماسي ايتاليا اظهار اميدواري كرد انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي با شفافيت كامل و در شرايط دمكراتيك برگزار شوند و در غير اينصورت به گفته فرانكوفراتيني روابط جمهوري اسلامي با اتحاديه اروپا مي تواند تحت تاثير قرار گيرد. وي تصميم ايران مبني بر پيوستن به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي را باشهامت خواند و اظهار اميدواري كردكه ايران به اين سياست ادامه دهد. وزير امورخارجه جمهوري اسلامي گفت تعليق توليد اورانيوم به مثابه صرفنظر جمهوري اسلامي از اين حق نيست.
XS
SM
MD
LG