لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۵۸

نخستين ديدار نخست وزير تركيه از آمريكا: همزيستي اسلام و دمكراسي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): رجب طيب اردوغان نخست وزيرترکيه درنخستين ديدار رسمي خود ازآمريکا قصد دارد ضمن ترميم مناسبات واشنگتن وآنکارا، درباره دو موضوع حساس يعني عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا وتلاش کردهاي عراق براي کسب خود مختاري گفتگو کند. روزنامه کريستين ساينس مانيتور يکي از سرمقاله هاي روز سه شنبه خودرا به اين موضوع اختصاص داده است. بهروز نيكذات (راديوفردا): ديدار رجب طيب اردوغان نخست وزيرترکيه با پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا در روز چهارشنبه و صرف نهار با وي، فرصتي براي آقاي اردوغان براي ترميم مناسبات کشورخود با آمريکا است. سال گذشته هنگامي که اين عضوپيمان ناتو با عبور نيروهاي آمريکا ازخاک ترکيه براي تهاجم به عراق به مخالفت برخاست، مناسبت واشنگتن وآنکارا روبه تيرگي گرائيد. آقاي اردوغان متعاقبا ودرجريان جنگ با فراهم آوردن امکان ورود نيروهاي آمريکا ازعراق به ترکيه وعبورازاين کشور، کوشش به عمل آورد تا روابط کشورخود با آمريکا را بهبود بخشد. به عنوان علامتي ازعلاقه مندي ترکيه به الحاق به اتحاديه اروپا، آقاي اردوغان هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد گفتگوهاي صلح درمورد جزيره تقسيم شده قبرس را ازسرگيرد. بخش ترک نشين قبرس درماه مارس سال گذشته ازسرگيري گفتگوهاي صلح را رد کرده بود. 30 سال پيش هنگامي که آتن به هواداري ازيک کودتاي بخش يوناني قبرس برخاست، ترکيه براي حمايت ازاقليت ترک قبرس نيروهاي خود را به اين کشور اعزام داشت. با توجه به اين که قراراست بخش يوناني قبرس روزاول ماه مه به عضويت اتحاديه اروپا درآيد، رهبران اين اتحاديه در بروکسل ازترکيه خواسته اند هرچه زودتر مشکل قبرس را آنگونه که بايد وشايد حل کند. فقط آنکارا جمهوري ترک نشين شمال قبرس را به رسميت شناخته است. ترکيه هنوز داراي 30 هزارسربازدربخش ترک نشين قبرس است وبيش از 50 درصد بودجه اين بخش را که خود را جمهوري ناميده است، تامين مي کند. نخست وزيرترکيه اين هفته درمصاحبه اي با مجله نيوزويک چاپ آمريکا گفت اگراتحاديه اروپا مي خواهد محل التقاط تمدن هاي جهان باشد، بايد ترکيه را به عضويت بپذيرد زيرا اسلام ودمکراسي مي توانند دراين کشورهمزيستي داشته باشند. به نظرمي رسد که آقاي اردوغان خواسته است کشورخود را به عنوان يک پل فرهنگي ارائه کند. نخست وزيرترکيه درديدارخود ازآمريکا، قصد دارد روي دوموضوع يعني قبرس وعراق تاکيد به عمل آورد. پرزيدنت بوش مي تواند ازخواست ترکيه درمورد الحاق به اتحاديه اروپا قويا حمايت کند. درمورد عراق، ترکيه نگران آن است که فشارکردهاي عراق براي کسب خود مختاري، آتش مبارزات خونين کردهاي ترکيه را براي نيل به خود مختاري ازنودامن بزند. ديدار رجب طيب اردوغان نخست وزيرترکيه با پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا در روز چهارشنبه و صرف نهار با وي، فرصتي براي آقاي اردوغان براي ترميم مناسبات کشورخود با آمريکا است. سال گذشته هنگامي که اين عضوپيمان ناتو با عبور نيروهاي آمريکا ازخاک ترکيه براي تهاجم به عراق به مخالفت برخاست، مناسبت واشنگتن وآنکارا روبه تيرگي گرائيد. به عنوان علامتي ازعلاقه مندي ترکيه به الحاق به اتحاديه اروپا، آقاي اردوغان هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد گفتگوهاي صلح درمورد جزيره تقسيم شده قبرس را ازسرگيرد. نخست وزير ترکيه در مصاحبه اي با مجله نيوزويک گفت اگراتحاديه اروپا مي خواهد محل التقاط تمدن هاي جهان باشد، بايد ترکيه را به عضويت بپذيرد زيرا اسلام ودمکراسي مي توانند دراين کشور همزيستي داشته باشند.
XS
SM
MD
LG