لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۱

بحران رد صلاحيت ها: دفتر تحكيم وحدت، تحريم انتخابات مجلس هفتم و برگزاري همه پرسي را خواستار شد


(rm) صدا |
دفتر تحکيم وحدت که از آن بعنوان بزرگترين تشکل دانشجويان ايران ياد ميشود در تازه ترين بيانيه خود از نمايندگان متحصن در مجلس خواسته است حتي در صورت تاييد صلاحيت ها، انتخابات را تحريم کنند. دفتر تحکيم وحدت همچنين برگزاري همه پرسي را تنها راه برون رفت از بحران سياسي جاري در کشور اعلام کرده و از نمايندگان مجلس خواسته است در اين راستا تلاش کنند. بكتاش خمسه پور (راديوفردا): در بيانيه تازه اتحاديه اسلامي انجمنهاي دانشجويي دانشگاههاي سراسر کشور، دفتر تحکيم وحدت، از بابت آنچه که ناآشنايي تصميم گيرندگان با تجربه هاي تاريخي و منطق آزادي و دموکراسي خوانده شده، ابراز تاسف شده و از اقدام نمايندگان متحصن در مجلس استقبال شده است. اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجوئي دانشگاههاي سراسر کشور، دفتر تحکيم وحدت در بيانيه جديد خود از نمايندگان متحصن در مجلس خواسته است که از هرگونه سازش و اهمالي پرهيز کنند و به اميد تائيد صلاحيت از مواضعشان کوتاه نيايند چرا که بگفته اتحاديه دانشجويي، نامبرده اين کار اصلاح طلبان را متهمان اصلي آنچه که آنرا سناريوي فريب خوانده است معرفي خواهد کرد. در بخش ديگري از بيانيه تازه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويي دانشگاههاي سراسر کشور، دفتر تحکيم وحدت، رد صلاحيتها مغاير با مصونيت حوزه شخصي شهروندان خوانده شده و اين اتحاديه دانشجويي از نمايندگان خواستار شده است حتي اگر صلاحيت همه واجدين شرايط نيز تاييد شد، بر عدم پذيرش برگزاري انتخابات پايدار بمانند. در بيانيه دفتر تحکيم وحدت همچنين آمده است، نقل قول، با توجه به دهن کجي هاي صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان و فرصت فراهم آمده از اين ميدان مي توان با ايستادگي بر عدم برگزاري انتخابات يکبار ديگر پيوندي ميان توده ملت و نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان براي ايستادگي در برابر خود کامگي اقتدارگرايان فراهم آورد. پايان نقل قول. در بيانيه شماره سه دفتر تحکيم وحدت افزوده شده است، براي حداقل جلب اعتماد عمومي و اثبات همراهي اراده نمايندگان با خواست ملت شايد تصويب طرحي به منظور تعيين کف حداقل پنجاه درصدي از واجدين شرايط براي معتبر بودن انتخابات و ابطال انتخابات در صورت مشارکت کمتر از اين ميزان بتواند توجيه گر اعتماد عمومي براي همراهي و همگامي باشد. دفتر تحکيم وحدت در بخش ديگري از بيانيه شماره سه خود درباره انتخابات با تاکيد برهمه پرسي به عنوان راه حلي مقتضي و منطقي براي آنچه که برون رفت از بن بست و انسداد سياسي جاري خوانده، پيشنهاد کرده است تا نمايندگان مجلس ششم در فرصت کوتاه باقي مانده بر تصويب طرح برگزاري همه پرسي پافشاري کنند. دفتر تحکيم وحدت، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور، در بيانيه اي از نمايندگان متحصن در مجلس خواست حتي در صورت تاييد صلاحيت ها، انتخابات را تحريم کنند. دفتر تحکيم وحدت همچنين برگزاري همه پرسي را تنها راه برون رفت از بحران سياسي جاري در کشور دانست و از نمايندگان مجلس خواست در راه آن تلاش کنند. در اين بيانيه رد صلاحيت داوطلبان نامزدي در انتخابات مجلس، مغاير با مصونيت حوزه شخصي شهروندان خوانده شد و از نمايندگان مجلس خواسته شد با ايستادگي بر عدم برگزاري انتخابات، يکبار ديگر پيوندي ميان توده ملت و نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان براي ايستادگي در برابر خود کامگي اقتدارگرايان فراهم آورند.
XS
SM
MD
LG