لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۴

چشم انداز كمك هاي رواني به آسيب ديدگان زلزله بم از ديد مدير ارتباطات و هماهنگي صليب سرخ کانادا


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): مدير ارتباطات و هماهنگي صليب سرخ کانادا در مورد تجربيات خود و وسعت ويراني هاي منطقه زلزله زده بم، مي گويد: ميزان تلفات جاني و ويراني هاي اين زلزله در مقايسه با ساير زلزله هايي که من تا به حال شاهد ان بوده ام، غير قابل تصور است. وي که به تازگي از بم بازگشته است، مي گويد قرار است با همکاري هلال احمر ايران پروژه هاي بلند مدتي براي بازگرداندن مردم آسيب ديده به زندگي طبيعي برنامه ريزي شود. مريم اقوامي از تورانتو گزارش مي دهد. مريم اقوامي (راديو فردا): سوزان شاره مدير ارتباطات و هماهنگي صليب سرخ کانادا که کمتر از سه روز پس از وقوع زلزله فاجعه برا بم به اين شهر سفر کرده بود، به تازگي به کانادا بازگشته است. خانم شاره در گفتگويي با راديو فردا با شرح مشاهدات خود از مقاومت و صبوري مردم بم مي گويد: مردم شهر که بيشتر آن ها تعداد زيادي از افراد خانواده خود را از دست داده اند، هنوز در بهت و حيرت به سر مي برند. او مي گويد: وقتي به چشمان بازماندگان اين زلزله نگاه مي کردم، گويي صاعقه مرگ عزيزانشان و ويراني شهر، که به شدت به آن عشق مي ورزيدند، آن ها را کور کرده است. وي با ذکر اين مطلب که صليب سرخ کانادا با همکاري نزديک با هلال احمر ايران سعي مي کنند تا با برنامه هاي بلند مدت خود براي بازگرداندن مردم اين منطقه به وضعيت رواني مناسب مي گويد: سوزان شاره (مدير ارتباطات و هماهنگي صليب سرخ کانادا): حمايت رواني يکي از مهمترين برنامه هايي خواهد بود که صليب سرخ کانادا و هلال احمر در بلند مدت ادامه خواهند داد. آماري که ارائه شده است نشان مي دهد بيش از 60 درصد افراد بزرگسال که تحت فشار رواني چنين فاجعه اي قرار گرفته اند، دچار اختلالات روحي و رواني ناشي از چنين ضربه عاطفي همچون کابوس، بي خوابي، و يا عدم توانايي بازگشت به زندگي طبيعي خواهند شد، بنابراين اين برنامه ها اهميت بسياري خواهند داشت. نزديک به دو هزار کودک بي سرپرست به شهرهاي اطراف بم و به ويژه کرمان منتقل شده اند و قرار است اين سازمان با همکاري ايران برنامه هاي بلند مدتي براي بازگرداندن اين کودکان به زندگي طبيعي داشته باشند. بيش از 75 داوطلب به منطقه رفته اند تا به کمک اين کودکان که اکثرا به شهرهاي اطرف بم فرستاده شده اند، بروند. آواز، کارهاي هنري، بازي، و در جمع خانوادگي بودن سبب مي شود اين کودکان سريعتر از بحران روحي شديد و افسردگي پس از اين فاجعه خارج شوند. در حال حاضر صليب سرخ کانادا و هلال احمر ايران پروژه هاي خود را براي بازگرداندن بازمانده هاي زلزله به چادرهايي که به صورت منسجم و مجهز به کمک هاي اوليه اي همچون پتو، آب آشاميدني، و و سائل گرمازا هستند، متمرکز کرده اند. بسياري از اين افراد در حالي که در بهت از دست دادن تمامي زندگي خود هستند، در چادر هاي موقتي در کنار ويرانه هايي که زماني خانه مي ناميدند، زندگي مي کنند. طي ديدارهايي که اخيرا با مقامات هلال احمر و نيز صليب سرخ جهاني داشته ام، برنامه هاي بلند مدتي براي انتقال کمک هاي نقدي بيشتر و نيز ارسال نيروهاي تخصصي و فني براي بازسازي شهر، در نظر گرفته شده است. م.ا. :مدير ارتباطات صليب سرخ کانادا در مورد برنامه هاي آينده اين سازمان مي گويد: سوزان شاره: ما در ضمن با همکاري دپمارتمان بين المللي خود در فکر برنامه هاي پشتيباني بلند مدت در ايران هستيم تا ببينيم چطور مي توانيم بيشترين کمک را، چه در زمينه برنامه هاي اجتماعي و حمايت رواني و يا برنامه هايي از قبيل ضد عفوني کردن آب آشاميدني و يا پروژه هايي همچون بازسازي و نوسازي منطقه ارائه دهيم. سوزان شاره مدير ارتباطات و هماهنگي صليب سرخ کانادا که کمتر از سه روز پس از وقوع زلزله فاجعه بار بم به اين شهر سفر کرده بود، به تازگي به کانادا بازگشته است. خانم شاره در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مردم هنوز در بهت و حيرت به سر مي برند. وي مي گويد: حمايت رواني يکي از مهمترين برنامه هايي خواهد بود که صليب سرخ کانادا و هلال احمر در بلند مدت ادامه خواهند داد. آماري که ارائه شده است نشان مي دهد بيش از 60 درصد افراد بزرگسال که تحت فشار رواني چنين فاجعه اي قرار گرفته اند، دچار اختلالات روحي و رواني ناشي از چنين ضربه عاطفي همچون کابوس، بي خوابي، و يا عدم توانايي بازگشت به زندگي طبيعي خواهند شد، بنابراين اين برنامه ها اهميت بسياري خواهند داشت. آواز، کارهاي هنري، بازي، و در جمع خانوادگي بودن سبب مي شود اين کودکان سريعتر از بحران روحي شديد و افسردگي پس از اين فاجعه خارج شوند.
XS
SM
MD
LG