لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۰۷

پيامد رد صلاحيت ها، آغاز بحراني گسترده، از ديد شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران در روز شنبه در اطلاعيه اي با عنوان انتخابات فرمايشي نه، انتخابات آزاد آري، اقدام شوراي نگهبان را در رد صلاحيت تعداد زيادي از نامزدهاي نمايندگي از جمله نامزدهاي مجلس كنوني زمينه ساز بحران سياسي فراگير در كشور خواند. راديوفردا در گزارشي با دكتر مهرداد مشايخي عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان مصاحبه كرده است. شيرين فاميلي (راديو فردا): شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان ايران در آخرين اطلاعيه نوشت كه انتخابات تدارك يافته از سوي شوراي نگهبان گام ديگري در جهت استحكام استبداد در كشور است و مردم را به عدم شركت در چنين انتخاباتي فراخواند. دكتر مهرداد مشايخي، تحليلگر سياسي و عضو شوراي هماهنگي اتحاديه جمهوري خواهان مي گويد: شوراي نگهبان عملا شرايطي را فراهم آورده است كه نامي از انتخابات نباشد، بلكه انتصابات باشد. دكتر مهرداد مشايخي: جناح محافظه كار و اقتدارگراي حكومت كه از مدتها پيش به اين نتيجه رسيده بود كه شكل دوگانه حاكميت كه از يك طرفش اصلاح‌طلبان برخي از مواضع قدرت را در دست داشته باشند و بخش ديگري در اختيار آنها باشد، اين يك نوع تعادل ناپايدار است و به هر حال امكان اجراي سياستهاي محافظه كارانه را مقدور نمي كند، بنابراين به نظر مي رسد كه از ماهها پيش تئورسينها و نظريه پردازها به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد تكليف اين مسئله را يك بار و براي هميشه مشخص كنند و مي خواستند از آنجايي كه يك مقدار صورت به اصطلاح قانوني داشته باشد، منتظر شدند تا اين كار را در انتخابات مجلس به انجام برسانند و اين كار البته به امامت شوراي نگهبان و قانون نظارت استصوابيش انجام گرفت و رد صلاحيت گسترده اي انجام گرفت كه به اصطلاح از هر بار ديگري در اين انتخابات اخير وسيعتر بود و عملا شرايطي را فراهم كرد كه جز نامي از انتخابات نمانده و عملا انتصابات باشد، بنابراين طبيعي است كه يك جريان سياسي خواهان دموكراسي در ايران مثل اتحاد جمهوري خواهان ايران نمي تواند با يك همچين انتخاباتي نظر مساعد داشته باشد و طبيعي است كه از نظر ما در اين انتخابات نبايد شركت كرد و فكر مي كنم اعلاميه اي كه در اين زمينه داده شده خواستار اين باشد كه تا آن جايي كه مردم مي توانند در اين انتخابات شركت نكنند، بلكه بيايند و خواسته هاي خودشان را متمركز كنند در يك هدف والاتري كه آن انجام انتخابات آزاد و واقعي در ايران است. ش. ف.: آقاي مشايخي اطلاعيه شوراي هماهنگي اتحاديه جمهوري خواهان در عين اينكه مردم را به عدم شركت در انتخابات فراخوانده، خواهان تعويق برگزاري انتخابات فرمايشي و همان طور كه اشاره كرديد انجام يك انتخابات آزاد شده. اين در شرايط فعلي تا چه حد امكان پذير است؟ دكتر مهرداد مشايخي: فرض كنيم كه امكانش كم باشد، اما با توجه به متحول بودن فضاي سياسي ايران و اين كه مي تواند اين حركت نمايندگان به استعفاي دست جمعي احيانا منجر شود و بعد از آن مردم احيانا، باز اينها همه شرط و شروط دارد، ولي اگر مردم بخصوص وارد صحنه شوند و بخواهند حمايت كنند از يك سري خواسته هاي بالاتر، در آن صورت مي تواند فضايي در كشور ايجاد بشود كه مسئله انتخابات آزاد براي اولين بار در سطح گسترده و وسيع مورد نظر مردم باشد. اگر همچين اتفاقي بيفتد، خب طبيعي است كه نبايد ديگر اين شعار را طرح كرد، ولي مثلا انتخابات آزاد را موكول كرد به چند سال ديگر. بنابراين بايد در همين شرايط كنوني خواستار انتخابات آزاد شد و به همين دليل است كه انتخابات بايد عقب بيفتد، اگر شما تغيير انتخابات را خواستار نشويد، خب اين انتخابات مي آيد و مي گذرد و بعد با طرح شعار انتخابات آزاد هم مسئله مي رود تا فرض كنيم يك سال و نيم ديگر كه انتخابات رياست جمهوري است، بنابراين كاملا اين دو جنبه اين خواسته ها فكر مي كنم با همديگر هماهنگي و همسازي دارد. ش. ف.: اگر در اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان رد صلاحيت نمايندگان متحصن لغو مي شد، آيا تغييري در موضع شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان بوجود مي آمد؟ دكتر مهرداد مشايخي: من فكر مي كنم كه اين كار هم صرفا به عنوان يك آرايش انجام دادند كه بيايند بگويند ما در حوزه ها شرايط رقابتي را به اصطلاح افزايش داديم. تمام آن كساني كه امكان انتخاب شدن و امكان طرح برنامه هاي متفاوتي را داشتند، اينها كنار گذاشتند، بنابراين حتي اگر تمام نمايندگان هم رد صلاحيتشان لغو مي شد، بدون خواسته هاي بالاتري مثل مسئله نظارت استصوابي، مثل ايجاد امكانات رقابتي و مثل شرايط برگزاري يك انتخابات آزاد به نظر من اتحاد جمهوري خواهان نبايد كمتر از آن را در اين شرايط مي پذيرفت. ش. ف.: اطلاعيه شوراي هماهنگي جمهوري خواهان از مجامع و نهادهاي بين المللي و از سازمان ملل متحد خواست كه بر اساس مفاد صريح ميثاق بين المللي حقوق بشر از حق بديهي مردم ايران در انتخابات آزاد نمايندگان دفاع نمايند و رهبران جمهوري اسلامي را به رعايت حقوق مردم ايران ملزم سازند. شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران اقدام شوراي نگهبان را در رد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان نامزدي در انتخابات مجلس را زمينه ساز بحران سياسي فراگير در كشور خواند و مردم را به عدم شركت در چنين انتخاباتي فراخواند. دكتر مهرداد مشايخي، تحليلگر سياسي و عضو شوراي هماهنگي اتحاديه جمهوري خواهان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: شوراي نگهبان انتخابات را به انتصابات تبديل كرد. وي مي افزايد از نظر اتحاد جمهوريخواهان ايران در اين انتخابات نبايد شركت كرد و بايد در همين شرايط كنوني خواستار انتخابات آزاد شد و به همين دليل است كه انتخابات بايد عقب بيفتد. اطلاعيه شوراي هماهنگي جمهوري خواهان از سازمان ملل متحد خواسته است از حق بديهي مردم ايران در انتخابات آزاد نمايندگان دفاع كند.
XS
SM
MD
LG