لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۳۳

خشم فعالان حقوق بشر از حمايت وزير امورخارجه ايتاليا از جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): دبير كل سازمان غيردولتي به قابيل دست نزنيد، كه براي حذف مجازات اعدام در سطح جهان فعاليت دارد، درمصاحبه با راديو فردا، ناخشنودي خود از سياست خارجي ايتاليا را در برابر جمهوري اسلامي را ابراز مي كند. احمد رافت (راديو فردا): سرجيو دليا، دبير كل سازمان غير دولتي دست به قابيل نزنيد كه از سالها پيش براي حذف مجازات اعدام در سراسر جهان فعاليت دارد و در اين زمينه نيز تا كنون موفق شده است دولتهاي بسياري از كشورها را متقاعد به عدم صدور يا اجراي اين چنين احكامي كند، سفر اخير وزير خارجه ايتاليا به جمهوري اسلامي ايران را بسيار منفي ارزيابي كرد و معتقد است فرانكو فراتيني در حمايت از حكومت مذهبي ايران زياده روي كرده و بايد به اين خاطر از سوي پارلمان و حتي دولت مورد مواخذه قرار گيرد. سرجيو دليا مي گويد من در اصل با دخالت انساني در امور كشورهاي غير دموكرات از سوي جوامع آزاد مخالفت ندارم، وليكن سخنان فراتيني در تهران و وعده هاي او به مقامات جمهوري اسلامي در دفاع از حقوق بشر و يا در مخالفت با نقض اين حقوق صورت نگرفت. وزير خارجه ايتاليا به گفته سرجيو دليا، با دعوت از ايرانيان براي شركت در انتخاباتي كه هيچگونه ضمانتي بر آزاد بودن و دموكراتيك بودن آن وجود ندارد، به صورت آزاد و علني، به كمك حكومت مذهبي شتافته و بر خلاف انتظار هواداران آزادي و دموكراسي خود را به نوعي شريك سياست غير دموكراتيك حكمرانان جمهوري اسلامي ساخته است. دبير كل سازمان دست به قابيل نزنيد، در ادامه مي افزايد من نمي توانم قبول كنم كه فرانكوفراتيني از آنچه در ايران مي گذرد بي اطلاع است و نمي داند كه در حال حاضر در اين كشور هيچگونه امكاني براي برگزاري انتخاباتي آزاد و دموكراتيك وجود ندارد. غرب نمي تواند انتخاباتي را كه كانديداهايش بايد از زير تيغ شوراي نگهبان بگذرند و مسلمان خوب بودن، يكي از شرايط حضور در مجلس است را به عنوان انتخابات آزاد جا زده و صحبت از دموكراسي در ايران بكند. سرجيو دليا مي گويد حتي ايرانيها نيز انتخابات در كشورشان را آزاد و دموكراتيك به حساب نمي آورند، چگونه ما كه بايد ترويج دموكراسي را در صدر سياست خارجيمان قرار دهيم، اينچنين بيشرمانه صحبت از حقانيت انتخابات در ايران مي كنيم. سرجيو دليا، دبير كل سازمان غير دولتي دست به قابيل نزنيد، مدافع حذف مجازات اعدام، در مصاحبه با راديوفردا سفر اخير وزير خارجه ايتاليا به ايران را بسيار منفي ارزيابي مي كند و مي گويد فرانكو فراتيني به خاطر حمايت از دولت مذهبي در ايران، بايد از سوي پارلمان و حتي دولت مورد مواخذه قرار گيرد. وي مي افزايد: غرب نمي تواند انتخاباتي را كه كانديداهايش بايد از زير تيغ شوراي نگهبان بگذرند و مسلمان خوب بودن، يكي از شرايط حضور در مجلس است را به عنوان انتخابات آزاد جا زده و صحبت از دموكراسي در ايران بكند. وي مي گويد: حتي خود ايرانيها نيز انتخابات در كشورشان را آزاد و دموكراتيك به حساب نمي آورند، چگونه ما اينچنين بيشرمانه صحبت از حقانيت انتخابات در ايران مي كنيم؟
XS
SM
MD
LG