لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۲۳

بحران رد صلاحيت ها: جدي ترين بحران سياست داخلي ايران در 25 سال: براساس گزارش هاي خبرگزاري ها


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): امروز قرار است دولت ايران براي رفع بحران رد صلاحيتهاي گسترده تشکيل جلسه دهد. در حالي که جناح اصلاحگرا در دولت، مجلس و تشکلهاي حامي اين دو، انتخابات آينده مجلس هفتم را در صورت عدم عقب نشيني شوراي نگهبان، انتخاباتي غيرآزاد و غير مشروع اعلام کرده اند، چهره هاي جناح راست خواستار آن شدند که وزارت کشور عليرغم موازين خود زمينه را براي برگزاري انتخابات در موعد مقرر، يکشنبه اول اسفند ماه فراهم کند. چکيده گزارشهاي خبرگزاريهاي را درباره بحران رد صلاحيتها از امير مصدق کاتوزيان مي شنويم: امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): با تازه ترين ابراز نظر رئيس جمهوري درباره فراهم نبودن شرايط برگزاري انتخابات مجلس و درخواست مجدد وزير کشور براي به تعويق افتادن انتخابات، رويارويي دولت و نمايندگان متحصن مجلس با شوراي نگهبان بر سر رد گسترده صلاحيتها وارد مرحله حساسي شده است. بنا بر گزارش خبرگزاريها، دولت، نمايندگان متحصن و تشکلات حامي آنان در جبهه دوم خرداد به اين ميزان از عقب نشيني شوراي نگهبان که در بازنگري صلاحيتها، صلاحيت حدود يک سوم از نامزدهاي اکثرا اصلاح طلب و مستقل قبلا رد صلاحيت شده را تاييد کرد، راضي نيستند. اصلاحگرايان در دولت و مجلس بيشتر بر اين تاکيد دارند که پافشاري شوراي نگهبان بر رد صلاحيت حدود 2400 داوطلب نمايندگي، رقابت را بر سر نيمي از 290 کرسي مجلس غيرممکن کرده و به اين ترتيب در صورت ادامه پافشاري شوراي نگهبان بر تصميم خود، انتخابات مجلس هفتم به گفته آنان به انتخاباتي غيرآزاد، غير رقابتي، غيرمشروع و غير قانوني تبديل خواهد شد. صريحترين بازتاب اين موضع در اظهارات روز گذشته رئيس جمهوري و وزير کشور آشکار شد. محمد خاتمي رئيس جمهوري گفت که دولت وي فقط انتخابات آزاد و رقابتي را اجرا خواهد کرد و مجلس بايد نماينده اراده اکثريت باشد و همه گرايشها بايد در آن حضور داشته باشند. گرچه دفتر امور رسانه اي نهاد رياست جمهوري اين نقل قول خبرگزاري رسمي ايران را از حرفهاي آقاي خاتمي که گفته بود: گفت و گو با شوراي نگهبان به بن بست رسيده است، تکذيب کرد، با اين همه در متن تکذيبيه تنها آمده که اين جملات در اظهارات رسمي و قابل استناد رئيس جمهوري نبوده است. اما در متن تکذيبيه اظهار نظري درباره پاسخهاي ديروز آقاي خاتمي به پرسشهاي خرنگاران به چشم نمي خورد. روز گذشته عبدالواحد موسوي لاري نيز بار ديگر از شوراي نگهبان خواست تعويق انتخابات را در دستور کار خود قرار دهد و به خبرنگاران گفت رايزنيهاي دولت با شوراي نگهبان به هيچ نتيجه اي نرسيده و 83 نماينده رد صلاحيت شده به 87 نماينده افزايش پيدا کرده است. در بازنگري شوراي نگهبان تنها صلاحيت 5 تن از 82 نماينده رد صلاحيت شده تاييد شده است، در حالي که صلاحيت 5 نماينده اصلاحگراي ديگر و 4 نماينده جناح راست که قبلا تاييد شده بود، رد شده است. وزير کشور روز گذشته افزود: انتخاباتي که از هم اکنون نيمي از نمايندگان آن مشخص شده، از نظر دولت مشروع نيست. دولت حق دارد زير بار انتخاباتي که در جهت مصالح کشور نداند، نرود و قاعدتا انتخابات را نمي تواند برگزار کند. مگر اين که تغييري ايجاد شود. اين تغيير که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند و نمايندگان مردم از همه سليقه ها در انتخابات شرکت کنند. وزير کشور همچنين درباره احتمال مورد پذيرفته شدن استعفاي 27 استاندار و شماري از وزيران که قبلا آقاي خاتمي با آن مخالفت کرده بود، گفت: رئيس جمهوري بايد قاعدتا استعفاي استانداران را بپذيرد. آقاي موسوي لاري همچنين با استناد به نظر استانداران، اظهار نظر عناصر جناح راست و پاره اي از مقامهاي امنيتي را که کشور در باثبات ترين حالت براي برگزاري انتخابات است، رد کرد. در همين حال بيش از 80 نماينده مجلس در اعتراض به پافشاري شوراي نگهبان بر مواضع خود متن استعفانامه خود را که قرار است امروز تسليم رئيس مجلس کنند؛ امضا کردند. به گزارش خبرگزاري ها محمد رضا خاتمي نايب رئيس مجلس و برادر رئيس جمهوري، يکي از نخستين نمايندگاني بود که اين متن را امضا کرد و ممکن است شمار امضا کنندگان امروز از مرز صد نماينده هم فراتر رود. از سوي ديگر شوراي هماهنگي گروههاي دوم خرداد با ابراز معذور بودن از شرکت در انتخابات در صورت پافشاري شوراي نگهبان بر مواضع خود، از نمايندگان معترض خواسته است به تحصن خود پايان دهند و خواستهاي خود را از طرق قانوني ديگري پيگيري کنند. در همين حال امروز قرار است هيئت دولت با حضور همه وزيران وشخص رئيس جمهوري براي بررسي اوضاع تشکيل جلسه دهند و گفته مي شود احتمالا در اين جلسه استانداران نيز حضور خواهند داشت. اين جلسه که قرار بود ديروز برگزار شود، تا امروز به تعويق افتاد. در همين حال عناصر جناح راست به اظهارات رئيس جمهوري درباره غيرآزاد بودن انتخابات، مقاومت وزارت کشور در برابر برگزاري آن و موضع گيري احزاب دوم خردادي درباره عدم شرکت در انتخابات در صورت عدم عقب نشيني شوراي نگهبان واکنشهاي تندي نشان دادند. در ميان عناصر متشخص اين جناح، تنها امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه جناح راست، رسالت، بود که درگفت و گو با ايسنا احتمال داد مطابق معمول در لحظه آخر مقامات ارشد به توافقي دست يابند. اين ابراز اميدواريها اما مانع از اين نشده که پاره اي از خبرگزاريها رويارويي دو جناح را بر سر رد گسترده صلاحيتها را جدي ترين بحران سياست داخلي ايران در 25 سالي که از انقلاب مي گذرد، ارزيابي کنند رويارويي دولت و نمايندگان متحصن مجلس با شوراي نگهبان بر سر رد گسترده صلاحيتها، با تازه ترين ابراز نظر رئيس جمهوري مبني بر فراهم نبودن شرايط برگزاري انتخابات مجلس و درخواست مجدد وزير کشور براي به تعويق افتادن انتخابات، وارد مرحله حساسي شد. موسوي لاري وزير کشور به خبرنگاران گفت رايزنيهاي دولت با شوراي نگهبان به هيچ نتيجه اي نرسيده و 83 نماينده رد صلاحيت شده به 87 نماينده افزايش پيدا کرده است. در ادامه وي درباره احتمال مورد پذيرفته شدن استعفاي 27 استاندار و شماري از وزيران که قبلا آقاي خاتمي با آن مخالفت کرده بودافزود: رئيس جمهوري بايد قاعدتا استعفاي استانداران را بپذيرد. در همين حال عناصر جناح راست به اظهارات رئيس جمهوري درباره غيرآزاد بودن انتخابات، مقاومت وزارت کشور در برابر برگزاري آن و موضع گيري احزاب دوم خردادي درباره عدم شرکت در انتخابات در صورت عدم عقب نشيني شوراي نگهبان واکنشهاي تندي نشان دادند. امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه جناح راست، رسالت، بود که درگفت و گو با ايسنا احتمال داد مطابق معمول در لحظه آخر مقامات ارشد به توافقي دست يابند.
XS
SM
MD
LG