لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۱۸

رئيس پيشين خبرگان تدوين قانون اساسي: عمل شوراي نگهبان در رد صلاحيتها مخالف اصل آزادي انتخابات است


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): با بالا گرفتن بحران انتخابات در ايران در پي رد صلاحيتهاي داوطلبان مجلس از سوي شوراي نگهبان، گفتگو درباره قانوني بودن كار شورا در محافل سياسي و رسانه اي آغاز شده است. خبرگزاري كار ايران با دست اندركاران تدوين قانون اساسي و از جمله آيت الله عظمي منتظري، رئيس مجلس خبرگان در زمان تدوين قانون اساسي گفتگويي داشت و از آنان پرسيده است آيا منظورشان از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، رد صلاحيتها نيز بوده است؟ حقوقدانان ايران نيز در اين گفتگو نظر خود را ابراز داشته اند. امير آرمين چكيده اي از اين نظرات را به آگاهي مي رساند. امير آرمين (راديو فردا): حجتي كرماني كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي حضور داشته است، مي گويد: منظور خبرگان از نظارت شوراي نگهبان نظارت عرفي بوده، نظير نظارتي كه بر همه دستگاهها وجود دارد و حق شورا در رد صلاحيتها را مجلس چهارم به شورا داده و مورد نظر خبرگان قانون اساسي نبوده است. آيت الله منتظري كه در مجلس خبرگان مسئول تدوين قانون اساسي، رياست آن را برعهده داشت، مي گويد: منظور از نظارت، تامين آزادي انتخابات و جلوگيري از مداخله نارواي قوه مجريه در انتخابات بود. به گفته آيت الله منتظري، احراز صلاحيتها وظيفه قوه مجريه و معتمدان محلي است و عمل شوراي نگهبان در رد صلاحيتها مخالف اصل 99 قانون اساسي و اصل آزادي انتخابات، موجب ضايع شدن حقوق نامزدها، اهانت شورا به ملت و باعث ايجاد بحران در داخل و خارج و زير سئوال بردن انتخابات مي شود و دلسردي مردم را به دنبال خواهد داشت. محسن موسوي تبريزي، عضو ديگر خبرگان تدوين قانون اساسي نيز مي گويد: منظور از نظارت شوراي نگهبان تعيين صلاحيت نامزدها نبود. وظيفه شورا تنها نظارت بر انتخابات بوده است. به گفته اين عضو خبرگان، در تدوين قانون اساسي انتخابات مجلس يك مرحله اي است و تنها يك بار با حضور مردم برگزار مي شود. انتخاب عده اي خاص از ميان داوطلبان خلاف قانون اساسي است. هاشم هاشم زاده هريسي، عضو كنوني مجلس خبرگان مي گويد: نظارت شوراي نگهبان شامل رد صلاحيت نامزدها نمي شود، چون با مداخله شوراي نگهبان انتخابات دو مرحله اي مي شود كه اين خلاف اصل 62 قانون اساسي است كه انتخابات بايد در يك مرحله و با حضور مردم انجام شود. محمد رشيديان كه در مجلس خبرگان قانون اساسي عضويت داشته مي گويد: اگر خبرگان قانون اساسي در سال 1358 زمان تدوين قانون مي دانستند تفكر تشكيل شوراي نگهبان در آينده سبب بروز بحران در جامعه مي شود، اصولا از فكر ايجاد چنان شورايي منصرف مي شدند. آقاي رشيديان مي گويد: نظارت يعني نظارت و اين كلمه به معناي دخالت و اجرا نيست و به همين سبب هم با اين حربه نمي توان داوطلب را رد صلاحيت كرد و صندوقهاي راي را باطل نمود و در حالي كه منظور قانونگذار از نظارت حفظ حقوق نامزدها در برابر تخلفهاي احتمالي وزارت كشور بود، اكنون اوضاع درست برعكس شده و در حالي وزارت كشور از حقوق داوطلبان نمايندگي حمايت مي كند، شورا به ناحق داوطلبان را از حقوقشان محروم ساخته و آنها از شورا به وزارت كشور شكايت بردند. به گفته محمد علي دادخواه، وكيل دادگستري در تهران، شوراي نگبهان، نظارت بر انتخابات را به دخالت در انتخابات تفسير مي كند. به عقيده آقاي دادخواه شورا بايد مباني اعلام شده در قانون اساسي را اجرا كند و حق اقدامهاي فراقانوني ندراد. غلامعلي رياحي، وكيل دادگستري نيز اقدام شورا در رد صلاحيتها را مغاير منافع ملي و مسائل ملي قلمداد كرده و گفته است اين امر موجب كاهش شركت مردم در انتخابات و ضعيف شدن بنيه عمومي كشور در ارتباط با كشورهاي خارجي مي شود. بهمن كشاورز، حقوقدان مي گويد: محدود كردن برخي افراد آگاه به قانون اساسي به اصل جمهوريت نظام آسيب وارد مي رساند. خبرگزاري كار ايران با دست اندركاران تدوين قانون اساسي گفتگويي کرد و از آنان پرسيد که آيا منظورشان از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، رد صلاحيتها نيز بوده است؟ حجتي كرماني كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي حضور داشت ، گفت که منظور خبرگان از نظارت شوراي نگهبان نظارت عرفي بود. آيت الله منتظري كه در مجلس خبرگان مسئول تدوين قانون اساسي، رياست آن را برعهده داشت، گفت که عمل شوراي نگهبان در رد صلاحيتها مخالف اصل 99 قانون اساسي و اصل آزادي انتخابات است. محسن موسوي تبريزي، عضو ديگر خبرگان تدوين قانون اساسي نيز گفت که انتخابات مجلس يك مرحله اي است و تنها يك بار با حضور مردم برگزار مي شود. هاشم هاشم زاده هريسي، عضو كنوني مجلس خبرگان نيز گفت که با مداخله شوراي نگهبان انتخابات دو مرحله اي مي شود. محمد رشيديان كه در مجلس خبرگان قانون اساسي عضويت داشت نيز گفت که نظارت به معناي دخالت و اجرا نيست.
XS
SM
MD
LG